Informații despre Sfatul Țării în Colecția Chișinău

Sfatul-Tarii-Basarabia

La 27 martie 2016 se împlinesc 98 de ani de la ședința Sfatului Țării din 27 martie 1918 când a fost votat actul Unirii Basarabiei cu România. În acest contex, Departamentul „Memoria Chișinăului”, al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, propune spre lectură o listă bibliografică cu informații referitoare la Sfatul Țării – organul legislativ al Basarabiei în perioada 1917–1918, inclusiv deputații Sfatului Țării. Informațiile au fost selectate din Colecția „Chișinău” a Departamentului „Memoria Chișinăului”.

 

Cărți

 

 1. Chiriac, Alexandru. Membrii Sfatului Țării (1917-1918) : dicț. / Alexandru Chiriac. – București : Ed. Fundației Culturale Române, 2001. – 176 p.
 2. Cojocaru, Gheorghe E. Sfatul Țării : itinerar. – Chișinău : Civitas, 1998. – 176 p.

Include informații despre ruta istorică parcursă de Legislativul de la Chișinău de la constituire până la dizolvare.

 1. Colesnic, Iurie. Basarabia necunoscută : [în vol.] / text, fot. : Iu. Colesnic. – Chișinău.

      Vol. 1. – Universitas, 1993. – 316 p.

Informații despre membrii Sfatului Țării: Ion Inculeț, Pantelimon Halippa, Ion Buzdugan, Elena Alistar.   

 1. Vol. 6. – Museum, 2005. – 364 p.

Informații despre membrii Sfatului Țării: Dimitrie Bogos, Anton Crihan, Ion Costin.   

 1. Vol. 9. – Ulysse, 2012. – 322 p.

Informații despre membrul Sfatului Țării Petre Cazacu și imaginea clădirii Sfatului Ţării.

 1. Colesnic, Iurie. Chişinăul din inima noastră / Iurie Colesnic ; cop.: Brîndușa Kolesnik ; Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”. – Chișinău : [S. n.], 2014. – 636 p.

Informații despre membrii Sfatului Țării: Iacov Sucevanu, Iorgu Tudor, Vasile Harea, Pan Halippa, Ion Ignatiuc, Grigore Turcuman, Nicolae N. Alexandri.

 1. Colesnic, Iurie. Pantelimon Halippa : Apostolul Unirii / Iurie Colesnic. – Chişinău : Ulysse, 2006. – 140 p.
 2. Colesnic, Iurie. Timp și istorie : Autori de la Viața Basarabiei. – Chișinău : Grafema Libris, 2011. – 440 p.

Din conț.: Nicolae N. Alexandri. – P. 17-24 ; Elena Alistar. – P. 25-28 ; Dimitrie Bogos. – P. 52-53 ; Ștefan Bulat. – P. 56-57 ; Ion Buzdugan. – P. 58-60 ; Petre Cazacu. – P. 63-64 ; Vasile Cijevschi. – P. 67-70 ; Pan Halippa. – P. 168-173 ; Vasile Harea. – P. 174-179 ; Ion Inculeț. – P. 182-184 ; Vasile Lașcu. – P. 195-196 ; Ion Pelivan. – P. 269-274 ; Pantelimon Sinadino. – P. 318-319 ; Constantin Stere. – P. 342-345 ; Iorgu Tudor. – P. 371-372.

 1. Constantin, Ion. Gherman Pântea: între mit și realitate : [membru al Sfatului Țării, primar al orașului Chișinău] / Ion Constantin ; cuv.-înainte de Mircea Druc. – București : Ed. Bucureștilor, 2010. – 384 p.
 2. Constantin, Ion. Ioan Pelivan: Părinte al mișcării naționale din Basarabia : [membru al Sfatului Țării] / Ion Constantin, Ion Negrei, Gheorghe Negru ; cuv.-înainte de Corneliu-Mihail Lungu ; postf. de Eugenia Danu. – Chișinău : Notograf Prim, 2012. – 416 p.
 3. Dighiş, Gh. Sub jug străin!… / Gh. Dighiş ; red. și pref. de Anton Moraru, Serafim Isac ; prez. grafică de Nicon Zaporojan. – Chişinău : Labirint, 2011. – 82 p. – [ Dighiș este pseudonimul lui Ion Costin – membru al Sfatului Ţării, primar al oraşului Chişinău].
 4. Nemerenco, Valeriu. Buiucani – retrospectivă și perspectivă : (50 de ani de la înființare) / Valeriu Nemerenco. – Chișinău : [ n.], 2014. – 372 p.

Informație despre Sfatul Țării, membrii acestuia și strada Sfatul Țării.

 1. Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească : (sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea) : Dicţ. / alcăt. : Gheorghe Bobână, Lidia Troianowski. – Chişinău : Civitas, 2007. – 312 p.

Informație despre membrii Sfatului Țării: Nicolae Alexandri, Elena Alistar, Alexandru Baltaga, Nicolae Bivol, Vladimir Bodescu, Dimitrie Bogos, Ștefan Bulat, Ion Buzdugan, Petru Cazacu, Dumitru Cărăuș, Vasile Cijevschi, Vlad Chiorescu, Ion T. Costin, Anton Crihan, Gheorghe Druța, Pantelimon Erhan, Pantelimon Halippa, Vasile Harea, Ștefan Holban, Ion Inculeț, Theofil Ioncu, Vasile Lașcu, Mihail Minciună, Nicolae Moghileanschi, Gheorghe Năstase, Gherman Pântea, Ion Pelivan, Elefterie Sinicliu, Constantin Stere, Iorgu Tudor.

 1. Șpac, Ion. Constantin Stere scriitorul, publicistul, politicianul, juristul, omul : bibliogr.-invitație la lecturi și investigații / alcăt. : Ion Șpac ; red. șt. : Haralambie Corbu ; ed. îngr. de Aurelia Hanganu. – Chișinău : [S. n.], 2011. – 424 p.

 

În culegeri

 

 1. Al doilea președinte al Sfatului Țării : [Constantin Stere] // Colesnic Iurie. Chișinăul și chișinăuienii. – Chișinău, 2012. – P. 146-148.
 2. Al treilea președinte al Sfatului Țării : [Pantelimon Halippa] // Colesnic Iurie. Chișinăul și chișinăuienii. – Chișinău, 2012. – P. 149-153.
 3. Colesnic, Iurie. Pan Halippa – un motor al identității naționale // Identitățile Chișinăului : Materialele conf., 12-13 sept. 2011, Chișinău. – Chișinău, 2012. – P. 80-88.
 4. Comandantul Palatului Sfatului Țării : [Tihon Modval] // Colesnic Iurie. Chișinăul și chișinăuienii. – Chișinău, 2012. – P. 154-155.
 5. Elena Alistar : [membră a Sfatului Țării] // Femei din Moldova : Encicl. / Iurie Colesnic. – Chișinău, 2000. – P. 22.
 6. Familia Lașcu : [despre Vasile Lașcu, membru al Sfatului Țării] // Colesnic Iurie. Chișinăul din amintire. – Chișinău, 2011. – P. 371.
 7. Lecția necesară : [despre Ion Pelivan, membru al Sfatului Țării] // Colesnic Iurie. Chișinăul din amintire. – Chișinău, 2011. – P. 461-463.
 8. Palade, Gheorghe. Sfatul Țării // Chișinău : encicl. / ed. : Iurie Colesnic. – Chișinău 1997. – P. 412-413.
 9. Primarul care și-a eliberat orașul : [Dimitrie Bogos, membru al Sfatului Țării] // Colesnic Iurie. Chișinăul din amintire. – Chișinău, 2011. – P. 256.
 10. Primul președinte al Sfatului Țării [Ion Inculeț] // Colesnic Iurie. Chișinăul și chișinăuienii. – Chișinău, 2012. – P. 138-145.
 11. Sfatul Țării – o experiență parlamentară unică // Colesnic Iurie. Chișinăul și chișinăuienii. – Chișinău, 2012. – P. 127-137.
 12. Sfatul Țării // Chişinău = Chisinau = Кишинев : Chişinăul Vechi şi nou = The Old and New Chisinau : souvenir book = Старый и новый Кишинэу. – Chișinău, 1998. – P. 168.
 13. Strada Sfatul Țării // Nemerenco Valeriu. Buiucani : File din istoria satului și a sectorului Buiucani. – Chișinău, 2002. – P. 105-106.
 14. Temelia temeliilor : [despre familia Bogos și despre Dumitru Bogos, membru al Sfatului Țării, primar al Chișinăului] // Colesnic Iurie. Chișinăul din amintire. – Chișinău, 2011. – P. 319-325.
 15. Un apostol uitat… : [despre colonelul Vasile Cijevschi, membru al Sfatului Țării] // Colesnic Iurie. Chișinăul din amintire. – Chișinău, 2011. – P. 210-213.
 16. Un bibliograf, un savant, un om politic : [Nicolae Moghileanschi, membru al Sfatului Țării] // Colesnic Iurie. Chișinăul din amintire. – Chișinău, 2011. – P. 223.
 17. Un model de trăire adevărată : [Anton Crihan, membru al Sfatului Țării] // Colesnic Iurie. Chișinăul din amintire. – Chișinău, 2011. – P. 214-215.
 18. Un primar care l-a cunoscut pe Lenin : [Ion Costin, membru al Sfatului Țării, primar al oraşului Chişinău] // Colesnic Iurie. Chișinăul din amintire. – Chișinău, 2011. – P. 262-265.
 19. Un primar de Chișinău care a fost și primarul Odesei : [Gherman Pântea, membru al Sfatului Țării] // Colesnic Iurie. Chișinăul din amintire. – Chișinău, 2011. – P. 257-261.
 20. Un secretar al Sfatului Țării : [poetul Ion Buzdugan] // Colesnic Iurie. Chișinăul și chișinăuienii. – Chișinău, 2012. – P. 158-163.

2 thoughts on “Informații despre Sfatul Țării în Colecția Chișinău

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s