Pictorul şi graficianul Boris Poleacov la 80 de ani de la naștere

ANIVERSĂRI – 2016

„Boris Poleacov este un artist de succes. În perioada sovietică şi-a expus lucrările alături de marii maeştri ai graficii basarabene Igor Vieru, Leonid Grigoraşenco, Ilia Bogdesco, Ion Taburţă, Emil Childescu, Gheorghe Vrabie şi alţii. Este un mare maestru al portretului şi al graficii de şevalet.  Personajele sale sînt la prima vedere oameni simpli, dar, în acelaşi timp, el reuşeşte să redea lumea interioară a lor”.

Dumitru Bolboceanu

 

Boris Poleacov s-a născut pe 25 martie 1936 în satul Lelev, raionul Cernobîl, regiunea Kiev, Ucraina. A absolvit Școala Republicană de Arte Plastice I. Repin din Chişinău (actualmente Colegiul Republican de Arte Plastice Al. Plămădeală) (1957-1962).poleakov

Activitate profesională: pictor-decorator la casa Ofițerilor (1962), Fabrica de mobilă nr. 2 (1962-1963), Stadionul Republican (1963-1964), pictor superior la E.R.E.N. a RSSM (1964-1966), pictor la P.K.T.I. Ministerul Industriei locale (1966), designer la Institutul VNIINC (1967-1980), pictor la biroul de proiectări și  construcții al A.S.U. (1980-1981). Membru al UAP din RSSM (1969).

A realizat multe picturi dedicate Chișinăului:

Suburbia Chişinăului – Schinoasa. 1966. – C.,  a. 80×62.

Luna vinului. Suburbia Chişinăului. 1969. – H., a. 61×81. – Muzeul Naţional de Istorie.

Claudia Motelica (medic). 1971. – C.,  a. 80×62. – Colecţie particulară.

CET Chișinău.1972. – H., a. 61×81.

Salcâmi bătrîni. 1972. – C.,  a. 62×80. – Uniunea Scriitorilor din URSS.

Portretul  Ioanei Ciobu, muncitoare la  combinatul de piele „Iscoj”. 1982. – H., a. –85,6×61,2. – Muzeul de Arte Plastice a Moldovei.

Portretul scriitorului Gheorghe Vodă. 1978. – H., a. 81×61. – Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova.

V. Chitaniuc, interpretă de cîntece populare în ansamblul “Ciobănaş”. 1981. – P., u. 82×61. – Muzeul Naţional de Artă a Moldovei.

Biserica Mazarache. 1983. – H., a. 58,8×85,8. – Muzeul Naţional de Artă a Moldovei.

Portretul lui Constantin Rusnac. 2007. – P., temp. 60×50. – Colecţie particulară

 

Expoziții

personale: Chișinău, Odessa, Moscova, Bender;

republicane: Chișinău, România;

unionale: Tașkent (1968), Leningrad, Moscova (1969);

în străinătate: Iugoslavia, Bulgaria, Mexic, Mongolia, Australia, Cuba, Cipru.

 

Achiziții:

În colecțiile de stat din Chișinău, Moscova, Odessa, Bulgaria

în colecții particulare din România, Iugoslavia, Franța, Israel, Bulgaria, SUA, Rusia, Germania, Cehoslovacia, Australia.

 

Bibliografie selectivă:

Poleacov, Boris  : [repere biogr.] // Colesnic Iurie. Colegiul Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală” : ghid encicl. – Ch., 2008. – P. 185.

Poleacov, Boris // Literatura şi arta Moldovei : encicl. : în 2 vol.  – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 144.

Борис Поляков : каталог / авт. Е. Малых. – К. : Timpul, 1988. – 1 слож. лист.

Борис Поляков (род. в 1936 г.) // Шишкан К. Молдавско-русские взаимосвязи в искусстве в лицах и персоналиях (2 пол. XX – нач. XXI в.) : биобиблиогр. словарь-справ. в 2-х т. / К. Шишкан, С. Пожар. – К., 2009. – T. 2. – C. 284-285. – (авт. С. Сулин).

Малых, Е. Всегда в пути : [о творчестве худож. Б. Полякова] // Сов. Молдавия. – 1988. – 26 марта.

Найдинов, Л. И гармония и алгебра : [о худож.-акварелисте Б. Полякове] // Сов. Молдавия. – 1973. – 4 сент.

 

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

  1. Poleacov, Boris: [repere biogr.]. In: Iurie COLESNIC. Colegiul Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală”: ghid encicl. Chișinău, 2008, pp. 185-186.
  2. Poris Poleacov (25.03.1936, or. Cernobîl, reg. Kiev, Ucraina). In: Chișinăul în pictură: (peisaje, portr.): Cat.-bibliogr. Bibl. Municipală P„B.P. Hasdeu”. Alcăt. Taiasia FOIU, Ludmila TOMA. Chișinău: S.n., 2012, p. 90.

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s