Monumentele NECUNOSCUTE ale Unirii

Recomandăm spre lectură un articol ce face referință la monumentele de patrimoniu și mormintele deputaților din Sfatul Țării care sunt dovezi veritabile, ce scriu istoria evenimentului, care a marcat soarta românilor ‒ Unirea. Articolul face referință mai multe insituții din Chișinău: sediul Liceului nr. 3 de băieți „Alexandru Donici”,  Clubul Nobilimii (actualul Cinematograf „Patria Loteanu”) și Hotelul „Suisse”.

1

De asemenea, tindem să menționăm că scriitorul Constantin Stere a ținut un discurs înflăcărat în clădirea Sfatului Țării, actualmente blocul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Important de știut e că unii deputații din Sfatul Țării au fost înmormîntați la Cimitirul Central de pe strada Armenească.

academia
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Iată un fragment din articol:
Cu toate acestea, mărturiile istorice nu sunt valorificate suficient și, chiar dacă au trecut 98 de ani de la Unire, acestea nici până astăzi nu sunt adunate într-o sală de muzeu, pentru a fi accesibile publicului larg.
Actul Unirii din 27 martie 1918 a schimbat cursul istoric european atunci când 86 din cei 135 de deputați ai Sfatului Țării au votat reîntregirea cu Țara-mamă.
Clădirea unde se țineau ședințele Sfatului Țării poartă o încărcătură istorică de necontestat, dar puțin vizibilă, pe coridoarele neîngrijite ale instituției.

sursa: BORTĂ, Victoria. Monumentele NECUNOSCUTE ale Unirii [online] [citat 1.04.2016]. Disponibil : http://www.ziarulnational.md/monumentele-necunoscute-ale-unirii/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s