La Chișinău va fi creat Institutul Național al Monumentelor Istorice

Ministerul Culturii a elaborat și propus spre dezbateri publice proiectul Legii protejării monumentelor istorice. La elaborarea documentului s-a luat în considerație propunerile din Raportul misiunii de experți a consiliului Europei în Republica Moldova de evaluare a situației patrimoniului cultural 92012), precum și legislația similară a României, Rusiei, Cehiei.

Legea este structurată în opt capitole. Proiectul de lege stabilește pentru prima dată în legislația națională definiții clare referitoare la terminologia de bază care vizează procesul de protejare a monumentelor istorice. Primul capitol cuprinde reglementări generale privind categoriile de monumente, protejarea monumentelor istorice și marcajul specific acestora. Capitolul secund se referă la evidența și clasarea monumentelor istorice, la categoriile de clasare și la inventarul monumentelor. Capitolul terț cuprinde reglementări referitoare la zone de protecție a monumentelor istorice, la obligația de folosință a acestora, reglementări privind principiile de operare a intervențiilor în cadrul acestora, inclusiv în cadrul zonelor construite protejate precum și reglementări referitoare la rezervațiile istorico-culturale. Al patrulea capitol se referă la instituțiile de specialitate în domeniu și stabilește atribuțiile lor. Este stabilită înființarea instituției-pilon a statului în realizarea politicii din domeniu – Institutul Național al Monumentelor Istorice, Republica Moldova fiind singura țară din Europa și din CSI care nu dispune de instituții de acest gen. Crearea institutului este prevăzută de planul de activitate a Guvernului, de Strategia națională „Cultura 2020”, necesitatea creării instituției de acest profil fiind stipulată și în documentele organizațiilor internaționale în domeniu la care țara noastră este parte. Inspectoratul Național al Monumentelor se va înființa prin reorganizarea Agenției de Inspectare a Monumentelor.

Capitolul cinci enumeră obligațiile ce le revin în domeniul de referință autorităților publice centrale, precum și celor locale. Capitolul șase relevă obligațiile și drepturile proprietarilor de monumente istorice. Un capitol aparte opt se referă la răspunderea prevăzută în caz de încălcare a prevederilor legale în domeniu. Sursele financiare pentru crearea Institutului Național al Monumentelor istorice, prevăzute în Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a culturii „Cultura – 2020”, constituie 2,5 mln lei/an pînă în anul 2020 (total: 17,5 mln. de lei).

Sursa: CODREANU, Elena. La Chișinău va fi creat Institutul Național al Monumentelor Istorice. În: Vocea Poporului, 2016, 15 apr., p. 4.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s