Serghei Pojar – сronicarul vieţii muzicale a Moldovei

ANIVERSĂRI – 2016

Astăzi, 22 aprilie,  se împlinesc 55 de ani de la naşterea lui Serghei POJAR, muzician, ziarist, pedagog şi compozitor, unul dintre cei mai reprezentativi critici de artă muzicală ai ultimelor decenii ale secolul trecut.

S-a născut la 22 apriliepojar 1961, mun. Chişinău.  A absolvit Şcoala de Muzică Ştefan Neaga, apoi Conservatorul de Stat G. Musicesu (1986). Şi-a susţinut teza de doctor cu tema Creaţia lui Mihai Eminescu în mujica compozitorilor din Republica Moldova (2006).  Predă disciplinele istorice şi teoretice în unele instituţii de învăţământ din capitală. A activat la Şcoala de Arte V. Poliakov.

A editat câteva studii monografice: Istoria Chişinăului muzical,  Roadele aceluiaşi arbore,  Spre tainele pianismului, Mihai Eminescu şi muzica;  Baletul lui Eugeniu Doga „Luceafărul”.

A mai publicat culegeri de romanţe şi cântece Cui sâ-i împrumut fericirea, Ce culoare are copilăria?, Sunt minuni pe lume etc. A fost un publicist şi cronicar activ. Deşi a scris preponderent în rusă, publicaţiile sale apar în toată mass-media din Moldova.

Membru al Uniunii Compozitorilor din Republica Moldova (1992), al Uniunii Jurnaliştilor şi al Uniunii Muzicienilor.  A decedat la 24 ianuarie 2010, la Chişinău.

Sursa: Serghei Pojar. 1961-2010. În: Calendar Național 2011, Chişinău: BNRM, 2010, p. 100.

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, filiala „M. Lomonosov”  a elaborat în 2015 un studiu bibliografic de valoare – biobibliografia dedicată vieţii şi operei muzicologului – Serghei Pojar. Cronicarul vieţii muzicale a Moldovei.    page_1

Realizată pe baza surselor din presa contemporană, este un preţios instrument de informare alcătuit de Margarita Şcelcikova, directorul Filialei „Mihail Lomonosov” şi Larisa Balaban, dr. în studiul artelor, conf. univ. de la Academia de Muzică, Teatru şi Arta Plastică. Lucrarea ilustrează activitatea de cercetare în domeniul muzicii, bogată în conţinut şi variată a acestei personalităţi unice în domeniul criticii muzicale din Republica Moldova.

Lecturând această carte, avem în faţă o retrospectivă a vieţii muzicale a Chişinăului şi a Moldovei, dar şi un bilanţ al activităţii lui Serghei Pojar: muzicolog, compozitor, ziarist, pedagog, lector, „cronicarul vieţii muzicale a Moldovei”, aşa cum a fost numit în timpul vieţii sale.

Menţionăm, că astăzi, 22 aprilie 2016,  biobiliografia Serghei Pojar. Cronicarul vieţii muzicale a Moldovei a fost premiată cu locul I, la categoria Biobibliografii în cadrul Concursului  Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării”.


One thought on “Serghei Pojar – сronicarul vieţii muzicale a Moldovei

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s