Gazeta „Basarabia”

Recomandăm spre lectură un articol ce face referință la Gazeta „Basarabia”, care, în anul curent se împlinesc 110 ani de la apariție.

ANIVERSĂRI – 2016

Săptămînalul național de orientare democratică. A apărut la Chișinău între 24 mai 1906 și 11 martie 1907. Înființat de către avocatul Em. Gavriliță, la inițiativa lui Constantin Stere. A fost prima publicație editată în Basarabia în limba română, cu caractere chirilice (titlul – cu caractere latine).

Preocupările redacției le-au constituit lupta țăranilor pentru dreptate, voie și pămînt; pentru dreptul basarabenilor la autodeterminare: introducerea limbii române în învățămînt, în biserică și în adminsitrație. A popularizat folclorul, creații de V. Alecsandri, M. Eminescu, G. Coșbuc, ș.a.; a contribuit la afirmarea unor tinere talente basarabene ca A. Mateevici, T. Roman, V. Oatu etc.; a familiarizat publicul cu biografiile unor personalități marcante ale neamului românesc: N. Bălcescu (nr. 21), V. Alecsandri (nr. 9), A. Xenopol (nr. 44), A. Mureșanu (nr. 43), Al. I. Cuza (nr. 6), Carol I (nr. 2,6), C. A. Rosetti (nr. 2), precum și cu istoria trecutului nostru de la epoca lui Decebal pînă la Unirea Principatelor Române, 1859.

Au colaborat: Ion Pelivan, Ion Inculeț, Pan Halippa (către publicau mai des decît ceilalți articole consacrate unor teme arzătoare pentru populația românească din Basarabia), Constantin Inculeț (tatăl lui Ion Inculeț), Theodor Inculeț (fratele acestuia), Mihai Vîntu, N. Popovschi, Sergiu Cujbă, Gr. D. Constantinescu, Gh. Stîrcea ș. a.

Echipa redacțională număra circa 40 de persoane, în frunte cu Emanuil Gavriliță.

Ziarul a fost închis de autoritățile țariste, motivul suspendării fiind publicarea imnului lui Andrei Mureșanu și Anton Pann Deșteaptă-te, române. În anul 1930 a reapărut cu aceeași denumire.

În 1931 cu ocazia aniversării a 25-a a apariției ziarului, pe casa lui Șmacov, unde și-a avut sediul redacția Basarabiei în anii 1906-1907, a fost instalată o placă comemorativă dedicată gazetei. Pe placă a fos scris cu litere românești stilizate următorul text: Așezatu-s-a această lespede în ziua de 22 Noiembrie 1931 sub domnia M.S. Regele Carol al II-lea în amintirea celei dintîi gazete românești din Moldova dintre Prut și Nistru, Basarabia, promotor al deșteptării naționale a Românilor Basarabeni, ce a fost adăpostită în această casp, str. „Mareșal Badoglo” (fosta Armeană) nr. 30 din Chișiănău în anii 1906-1907. După anexarea Basarabiei de către URSS placa a fost distrusă, iar casa demolată.

Mai multe detalii aflați în articolul din Calendrul bibliotecarului 1996.

Sursa: Ghedrovici, Vera. Gazeta „Basarabia”. În: Calendar Național 2006. Chișinău, BNRM, 2005, p. 164.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s