Aurelian Gulea – chimistul care a deschis porţile spre Europa

Aniversări 2016

aurelian guleaLa 28 mai s-au împlinit 70 de ani de la naşterea lui Aurelian Gulea, specialist în domeniul chimiei anorganice şi fizicii, inventator de elită, Om Emerit al Republicii Moldova. Este profesor universitar, şef al catedrei de chimie anorganică şi fizică a USM; laureat al Premiului şi al Medaliei de Aur OMPI (Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală, Geneva); Cavaler, Ofiţer şi Comandor al Ordinului Belgiei „Merite de l`Invention”; deţine Ordinul European de Merit (Comunitatea Europeană, ACEOM), fiind şi Ofiţer al Ordinului Belgo-Spaniol de Merit, Cavaler şi Comandor al Ordinului de Malta, deţinând Medalia de Aur „Henry Coandă”.De asemenea, acesta este deţinătorul Medaliei de Aur a Comunităţii Europene pentru promovarea inventatorilor.

În total, Aurelian Gulea a fost distins cu peste 100 de medalii de aur, argint şi bronz ale Saloanelor mondiale şi internaţionale de inventică.

Aurelian Gulea s-a născut la 28 mai 1946, în s. Baraboi, raionul Donduşeni. După absolvirea, cu medalie de aur, a şcolii medii, a urmat Facultatea de chimie a Universităţii de Stat din Moldova. Apoi în anii 1969-1972 a făcut doctorantura la Institutul Radiului „V.G. Khlopin” din Sankt Petersburg.

Aurelian Gulea este autorul a 14 monografii şi manuale, mai multe brevete de invenţie, a publicat peste 640 studii şi lucrări ştiinţifice atât la noi în ţară, cât şi peste hotare. Tot el, în 1994, a fondat laboratorul de chimie coordinativă pe lângă catedra de chimie anorganică şi fizică a USM.

Pe lângǎ nenumǎratele medalii, Aurelian Gulea este Doctor Honoris Causa al Universităţii „George Bacovia” (2000), Bacău, şi al Universităţii din Bucureşti (2005); Membru titular al Academiei de Ştiinţe din New York şi Laureat al Premiului Naţional în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii, fiind decorat şi cu Ordinul „Gloria Muncii” (Republica Moldova).

Referinţe bibliografice:

1. ROTARU, Tatiana. Popas aniversar – Aurelian Gulea [online] [citat 30.05.2016]. Disponibil:  http://www.cnaa.md/news/2011/20110527/

2. Savantul Aurelian Gulea la 65 de ani [online] [citat 30.05.2016]. Disponibil:  http://www.moldova.org/savantul-aurelian-gulea-la-65-de-ani-221292-rom/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s