Solista Operei Naționale Ana Bodrug

Ana BodrugRecomandăm spre lectură un articol despre solista Operei Naționale Ana Bodrug.

[…] Ana Bodrug este ori­gi­nară din satul Vuieşti, Orhei. După absol­vi­rea şco­lii medii a venit la Chi­şi­nău. În 1969, a fost admisă la Insti­tu­tul de Arte „Gavriil Musi­cescu” (acum Aca­de­mia de Muzică, Tea­tru şi Arte Plas­tice, n.r.). „Aşa am deve­nit solistă la Opera Naţio­nală”, îşi amin­teşte artista. În acea peri­oadă a vizi­tat mai multe ţări, a cân­tat pe nume­roase scene, unde era apre­ciată şi îndră­gită, dar dorul şi dra­gos­tea pen­tru fami­lie şi ţară o făceau mereu să revină acasă, în Mol­dova. „Soţul meu era con­tra aces­tor tur­nee lungi. Stă­team acasă doar câteva zile, apoi ple­cam în tur­nee. Deşi îmi plă­cea foarte mult acea peri­oadă, totuşi, într-o zi am decis să schimb banda şi m-am anga­jat la Filar­mo­nica Naţio­nală „Ser­ghei Lun­che­vici”, în cali­tate de solistă”, ne spune Ana Bodrug, care şi-a petre­cut jumă­tate de viaţă pe scena Filar­mo­ni­cii. „Vâr­sta nu-mi mai per­mite să cânt pe scenă ca în tine­reţe. Acum sunt pen­sio­nară, însă tot la Filar­mo­nică am rămas, lucrând deja în cali­tate de con­tro­lor de bilete”, spune zâm­bind Ana Bodrug […].

Pentru a citi articolul integral accesați sursa.

Sursa: Beghiu, Tatiana. Ana Bodrug – artista care-și adună sentimentele în versuri [online]. [citat 21.06.2016]. Disponibil : http://www.zdg.md/editia-print/oameni/ana-bodrug-artista-care-si-aduna-sentimentele-in-versuri

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s