Conferința aniversară dedicată primarului Carol Schmidt

La 24 iunie 2016 Departamentul „Memoria Chișinăului” al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” a organizat, pentru toți chișinăuienii, interesați de istoria și personalitățile urbei, Conferința aniversară „Carol Schmidt: un primar al culturii, un primar european – 170 de ani de la naștere”

Evenimentul a început cu o depunere de flori la bustul lui Carol Schmidt la care au fost prezenți: Excelența Sa, Ulrike Knotz ambasadorul Germaniei la Chișinău; Excelența Sa, Artur Michałski, ambasadorul Poloniei la Chișinău; Mariana Harjevschi, directorul general al BM „B.P. Hasdeu” membrii Comunității germanilor din mun. Chișinău EINIGKEIT. Activitatea a continuat la Biblioteca Centrală a BM.

Cuvinte de salut au răsunat din partea directorului general al BM, Mariana Harjevschi, Excelențelor Sale Ulrike Knotz ambasadorul Germaniei la Chișinău și Artur Michałski, ambasadorul Poloniei la Chișinău, Gheorghe Postică, viceministru, Ministerul Culturii al R.Moldova – care au menționat rolul și importanța lui Carol Schmidt pentru Chișinău.

Despre viața, reformele, modernizarea orașului, viața culturală a Chișinăului din timpul lui Carol Schmidt au vorbit cercetători și colaboratori științifici:

1. Karl Schmidt – primarul reformator al Chişinăului modern (1877-1903). Lucia Sava, dr. conf. univ., UPS „Ion Creangă”;
2. Medicul Alexandru Schmidt (tatăl primarului Chişinăului Carol Schmidt). Dinu Poștarencu, cercetător ştiinţific, Institutul de Istorie, Academia de Ştiinţe a Moldovei;
3. File de istorie a învăţământului din Chişinău în timpul primariatului lui Carol Schmidt. Ana Grițco, colaborator ştiinţific, Muzeul Naţional de Istorie a RM;
4. Карл Шмидт и культурная жизнь Кишинева его времени. Olga Garusov, colaborator ştiinţific, Institutul Patrimoniul Cultural, Academia de Ştiinţe a Moldovei;
5. Ce învaţă elevii din Republica Moldova despre Carol Schmidt. Sergiu Musteață, conf. univ., doctor în istorie, UPS „Ion Creangă”;
6. Cărți cu autograful Mariei Rapp. Elina Bolgarina, Serviciul Literaturile lumii, Biblioteca Națională a RM.

Conferința a fost moderată de scriitorul Iurie Colesnic, Maestru al Literaturii.

 

La conferință a fost prezentă Tatiana Ianușevscaia, fiica finei de botez a fiicei lui C. Schmidt – Tatiana Schmidt.

Evenimentul a fost întregit de:

Expoziţia de carte „Carol Schmidt – un ctitor al Chişinăului modern”;
Expoziţia de documente, fotografii, materiale promoţionale „Carol Schmidt primar al Chişinăului 1877-1903”;

– Culegerea electronică „Carol Schmidt – 170 ani de la naştere”;
– Videoclipul „Un primar al Chişinăului readus în actualitate: moştenirea lui Carol Schmidt”;
Expoziția de carte „Iurie Colesnic – un descoperitor de valori istorice”.

În cadrul evenimentului au răsunat câteva compoziții muzicale în interpretarea elevilor Liceului Republican de Muzică „S. Rahmaninov”, piesele compozitorilor W.A. Mozart, S. Maikapar, J. Kern.

 

Carol Schmidt (1846-1928) a fost primar al Chișinăului între anii 1877–1903, cu o contribuție deosebită la modernizarea orașului. Este considerat drept cel mai bun primar pe care l-a avut Chișinăul vreodată.

 

 

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s