Neîntrecutul Carol Schmidt

Cu aproape 200 de ani în urmă, în primăvara anului 1818, Chișinăul devine capitală a guberniei Basarabia, statut acordat orașului de către împăratul rus Alexandru I.

Pe atunci Chișinăul era un orăşel perfect provincial: cu drumuri de ţară, fără apeduct, fără canalizare, fără iluminare și plin de noroi după fiecare ploaie. Așa a arătat capitala guberniei Basarabia până prin anul 1877, când la cârma orașului a venit Carol Schmidt un nobil ereditar, de origine germană, un veritabil intelectual şi un excelent gospodar sau, în termeni moderni – un manager impecabil.

Carol Schmidt a exercitat funcția de primar al capitalei basarabene timp de un sfert de secol, răstimp în care a putut conferi Chişinăului un aspect nou, la nivelul standardelor europene. Conform unor opinii, această perioadă din istoria orașului este una de maximă prosperitate. Visul lui Carol Schmidt era să transforme Chișinăul într-un oraș demn de a fi capitală de gubernie rusă, dar şi o urbe de talie medie europeană. Şi graţie tenacităţii, ambiţiilor şi eforturilor sale susţinute, el a putut schimba radical aspectul principalului oraş al Basarabiei.

Carol ScmidtÎntr-un termen record pe atunci, Chişinăul nu mai era târgul acela inundat de noroi, cu străzi impracticabile, cu case mohorâte şi prăvălii ce mai mult respingeau decât atrăgeau cumpărătorii. Principalele străzi ale oraşului au fost pavate după modelul marilor oraşe europene, au fost amenajate pieţe, parcuri şi scuaruri. Seara, orăşenii umpleau străzile şi grădinile publice, deoarece primarul aduse în urbe lumina electrică. La Chişinău a fost construit un sistem de salubrizare, a fost trasă apa în curţile unui număr mare de orăşeni. Un însemn pregnant al  transformărilor a devenit tramvaiul, care asigura o circulaţie comodă şi rapidă, devenind mijlocul de transport îndrăgit al populaţiei din oraş.

Carol Schmidt a făcut poate că mai mult decât intră în obligaţiile unui primar. El a încărcat cu sens viaţa orăşenilor, favorizând deschiderea unor valoroase instituţii de cultură, printre care Muzeul Ţinutului, Şcoala Naţională de Desen (azi Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”), câteva licee. Pleda pentru transformarea Chişinăului într-un centru  spiritual al provinciei, în care scop a susţinut desfăşurarea la Chişinău a unor manifestări culturale remarcabile.

În primii doi ani de mandat al lui Carol Schmidt la Chișinău a apărut pavajul, iar în 1889, pe strada principală, a fost construită prima linie de tramvai tras de cai (konka). În 1892 autoritățile orașului construiesc apeductul, canalizarea, pe străzile capitalei a apărut lumina electrică, asigurând locuitorilor condiții de trai dintre cele mai moderne pentru acele vremuri.

Cât timp a fost primar Carol Schmidt, la Chişinău au fost construite multe biserici, instituții educaționale, instituții de cultură și centre medicale – şi acestea reprezentând elemente de europenizare a orașului. Multe dintre aceste edificii, în prezent, fac parte din patrimoniul istoric, arhitectural şi cultural al Chișinăului. Deși au trecut aproape 140 de ani din epoca în care Carol Schmidt a funcţionat ca primar, multe edificii ridicate în acea perioadă, înfrumusețează până în prezent centrul Chișinăului: Duma orășenească (Primăria), Banca orășenească (Sala cu Orgă), Judecătoria (Administrația Căilor Ferate) etc.

În aceeaşi listă de impresionante realizări edilitar-culturale şi economice ale Chișinăului condus de C. Schmidt se mai înscriu: Gimnaziul Principesei Natalia Dadiani, Biserica grecească, Biserica Întâmpinarea Domnului, Biserica Adormirii Maicii Domnului, Capela în memoria voluntarilor bulgari, Capela gimnaziului de fete, Clubul Nobilimii, Sinagoga Corală, Casa invalizilor, spitalul de la Costiujeni, primul spital orășenesc, fondat de Toma Ciorbă, spitalul pentru copii ş.a. Grădina publică a fost împrejmuită cu un gard de fontă, comandat special de la Odessa, aici fiind instalate bustul lui A.S. Pușkin și monumentul împăratului Alexandru I.

Renumitul arhitect Alexandru Bernardazzi, cu care Carol Schmidt a colaborat îndelung şi fructuos, a participat la crearea celor mai multe dintre aceste capodopere. Grație acestui tandem de creaţie a apărut şi Duma orășenească – una din cele mai frumoase clădiri din oraș, în a cărei incintă autoritățile locale activează şi în prezent.

Spre finele secolului XIX orașul s-a dezvoltat atât de mult încât a fost inclus în lista celor 20 de oraşe dintre cele mai mari în Rusia. Într-adevăr, în decursul mandatului de primar al lui Carol Schmidt, Chișinăul a devenit de nerecunoscut, transformându-se din orăşelul prăfuit, descris de Pușkin, într-o capitală frumoasă, cu numeroase edificii unicat, cu străzi largi şi înverzite, cu unităţi comerciale atrăgătoare, cu o infrastructură dezvoltată.

Ca om de aleasă cultură, Carol Schmidt a acordat o atenție deosebită dezvoltării culturale a orașului. Astfel pe harta Chişinăului au apărut Muzeul de ştiinţe ale naturii,  Biblioteca publică orăşenească cu săli de lectură gratuită, Societatea muzicală „Armonia”; diverse instituţii de învăţământ, de artă, comerciale ş.a. considerate astăzi monumente arhitecturale. Multe din aceste instituţii – de cultură, comerciale, industriale etc., – considerau drept o cinste ca să-l aleagă pe domnul primar membru onorific sau chiar preşedinte de onoare şi C. Schmidt reuşea să fie prezent la numeroase întruniri, unde expunea opinii, formula sugestii, pur şi simplu asista la manifestări ale căror iniţiator şi animator adeseori era.

Carol Schmidt a fost unicul primar, care pe când era încă în viaţă, s-a bucurat de onoarea de a vedea o stradă a urbei, pe care a condus-o cu abnegație timp de un sfert de secol, redenumită în cinstea sa, orăşenii au cerut ca una din străzile centrale ale Chişinăului să-i poarte numele. „…Oraşul nostru n-a avut niciodată un primar ca neîntrecutul Carol Schmidt”, scria unul din contemporanii săi, Pavel Cuzminschi. În memoria chişinăuienilor, primarul-reformator Carol Schmidt rămâne a fi primarul-etalon.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s