Comemorare de suflet la Biblioteca Municipală: Conferinţa omagială Carol Schmidt: un primar al culturii, un primar european

13438960_1056559421106750_1964821610250424078_nDevine deja o tradiţie la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” de a omagia o personalitate marcantă, unul dintre cei mai progresivi gospodari pe care i-a avut vreodată capitala,  „cel mai ilustru primar” al Chişinăului – Carol Schmidt (1846-1928).
Acest lucru nu este întâmplator, Carol Schmidt pe lângă calităţile de om erudit şi o cultură aleasă, alături de reformele economice, a acordat o atenție deosebită dezvoltării învăţământului şi culturii oraşului.

De numele lui e legată construcţia unor importante edificii culturale şi sociale, cum ar fi: Capela din cartierul Râşcani, Amfiteatrul popular cu o sală de spectacole, Şcoala Reală, Şcoala Orăşenească de Arte Plastice, Gimnaziul de fete al principesei Natalia Dadiani (astăzi Liceul Teoretic „Natalia Dadiani”), Muzeul Zemstvei, Muzeul Ţinutului, Şcoala Naţională de Desen (azi Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”), Primăria (şi astăzi în acelaşi sediu), Spitalul de boli infecţioase (azi Spitalul „Toma Ciorbă”).

De asemenea, a contribuit la edificarea Muzeului Basarabiei, Muzeului Şcolilor, Societăţii Muzicale „Armonia”, bibliotecii cu săli de lectură gratuite (a fost membru al Consiliului Bibliotecilor), considerată una dintre cele mai bune din Rusia, actuala Bibliotecă Municipală „B.P. Hasdeu”.

Carol Schmidt a exercitat funcţia de primar al capitalei basarabene timp de un sfert de secol, răstimp în care a putut conferi Chişinăului un aspect nou, la nivelul standardelor europene. Conform unor opinii, această perioadă din istoria oraşului este una de maximă prosperitate. Visul lui Carol Schmidt era să transforme Chişinăul într-un oraş demn de a fi capitală de gubernie rusă, dar şi o urbe de talie medie europeană. Graţie tenacităţii, ambiţiilor şi eforturilor sale susţinute, a putut schimba radical aspectul celui mai mare oraş al Basarabiei.

La sfârşit de iunie, la Sediul Central al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din capitală a avut loc conferinţa cu genericul Carol Schmidt: un primar al culturii, un primar european, organizată de Departamentul „Memoria Chişinăului”, consacrată aniversării a 170-a de la naştere.   Organizatorii conferinţei au încercat să creeze o atmosferă de sărbătoare. Un poster cu fotografia Chişinăului vechi şi două expoziţii (Carol Schmidt – primar al Chişinăului 1877-1903: documente de arhivă, fotografii, materiale promoţionale şi Carol Schmidt – un ctitor al Chişinăului modern: cărţi despre ilustrul primar) au introdus participanţii în atmosfera acelei vremi de odinioară.

Evenimentul aniversar a  început cu depunerea de flori la bustul lui Carol Schmidt de către Ulrike Knotz, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Federale Germania în Republica Moldova, Artur Michalski, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Polone în Republica Moldova, dr. Mariana Harjevschi, director general al BM „B.P. Hasdeu”, Iurie Colesnic, cercetător, istoric, scriitor.

Conferinţa, moderată de directorul general, Mariana Harjevschi, şi de cercetătorul Iurie Colesnic, a debutat cu prezentarea unui video în premieră – Un primar al Chişinăului readus în actualitate: moştenirea lui Carol Schmidt, care a demonstrat în câteve minute toate lucrurile bune care au schimbat esenţial stilul de viaţă, cultura şi imaginea oraşului.

Cu un cuvânt de salut către participanţi s-a adresat Ulrike Knotz, Artur Michalski şi dr. Ghеorghe Postică, viceministru al Culturii din Republica Moldova, care au mulţumit pentru invitaţie şi s-au bucurat de organizarea acestei conferinţe la BM. Vorbitorii au menţionat  contribuţia lui C. Schmidt la dezvoltarea şi transformarea Chişinăului într-un oraş european modern, despre necesitatea de a aminti şi de a aprecia realizările lui pentru generaţiile viitoare.

Au fost invitaţi şi au prezentat comunicări specialiştii din domeniu, pentru care personalitatea lui Carol Schmidt a constituit temă de cercetări, studii:

  • Lucia Sava, dr conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, cu comunicarea Karl Schmidt – primarul reformator al Chişinăului modern (1877-1903), a trecut în revistă momentele semnificative din biografia „celui mai vestit primar al Chişinăului”;
  • Dinu Poştarencu, dr în istorie, cercetător ştiinţific de la Institutul de Istorie, Academia de Ştiinţe a Moldovei, a vorbit despre Medicul Alexandru Schmidt (tatăl primarului Chişinăului Carol Schmidt);
  • Ana Griţco, colaborator ştiinţific de la Muzeul Naţional de Istorie a RM, a prezentat  File de istorie a învăţământului din Chişinău în timpul primariatului lui Carol Schmidt;
  • Olga Garusov, colaborator ştiinţific, Institutul Patrimoniului Cultural, Academia de Ştiinţe a Moldovei, a vorbit Despre viaţa culturală a oraşului, cu un accent pus pe biblioteca publică oraşănească şi directorul ei Daria Harjevschi. Dumneaei a regretat faptul că în sală nu este prezentă administraţia locală şi a făcut o propunere de a deschide în oraş un muzeu lui Carol Schmidt;
  • Sergiu Musteaţă, dr înistorie, decanul Facultăţii de Istorie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, în comunicarea sa Ce învaţă elevii din Republica Moldova despre Carol Schmidt a pus problema studierii în licee a moştenirii lăsate de Carol Schmidt, care merită să fie inclusă în programele şcolare;
  • Elina Bolgarina de la Serviciul Literaturile lumii, Biblioteca Naţională a RM, a prezentat o informaţie despre Cărţi cu autograful Mariei Rapp, reprezentanta unei dintre cele mai bogate familii de comercianţi de origine germană, care au trăit în Chişinău la sfârşitul sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea.

O surpriza placută a acestei conferinţe a fost prezenţa în sală a Tatianei Ianuşevskaia, fiica finei de botez a Tatianei Schmidt, fiicei lui Carol Schmidt, impresionată de ceea ce a auzit, a avut un discurs foarte emoţionant, amintindu-şi despre relaţiile între familiile Ianuşevschi şi Schmidt. Dna T. Ianuşevschi a propus să i se reîntoarcă numele Carol Schmidt străzii pe care a locuit fostul primar.

La Conferinţă au fost prezenţi membrii Comunităţii germanilor Einigkeit” din municipiul Chişinău, în frunte cu preşedintele comunităţii Ana Dragan, toţi în costume naţionale ale germanilor din Basarabia din sec. al XIX-lea.

Participanţii la conferinţă s-au delectat cu momente muzicale susţinute de elevii Liceul Republican de Muzică „S. Rahmaninov” Anastasia şi Ana Crăciun, Anastasia Gornâh, Vladimir Ciuicov, maestrul de concert A. Leahovetskaia, care au evoluat cu piese instrumentale ale compozitorilor W.A. Mozart, S. Maykapar, J. Kern şi R. Kreutzer (organizator Anastasia Crăciun, profesoară de limba germană, LT „Titu Maiorescu”).

Carol Schmidt – „cel mai longeviv” primar al Chişinăului – a înscris o filă aparte în istoria urbei, devenind o adevărată legendă. Carol Schmidt îşi propusese să facă din Chişinău unul din cele mai frumoase oraşe şi a reuşit, deoarece, şi până astăzi, capitala noastră şi-a menţinut structura europeană. Nicolae Iorga spunea că cea mai bună dovadă este cea a faptelor. Scos din anonimat, Carol Schmidt poate fi mândru că faptele lui trăiesc şi astăzi…

Taisia Foiu

Departamentul “Memoria Chişinăului”

 13511995_1056607121101980_6525769965658820596_n         13507247_1056560387773320_6689827503893911818_n                 13508901_1056559774440048_8528787049007416534_n    13466140_1056559651106727_2546046982554044261_n

13510835_1056559844440041_8301850451524620196_n                13516445_1056559907773368_8902091119470607318_n

13501753_1056560027773356_2361795487328175274_n              13501682_1056607324435293_2373908067474058220_n

13532957_1056647837764575_5446894093561747195_n         13466169_1056560017773357_8656210605848121796_n


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s