Fapte trecute și basarabeni uitați – Petre Ștefănucă: 110 ani de la naștere

ANIVERSĂRI – 2016

Petre ŞTEFĂNUCĂ , folclorist, etnograf, dialectolog, publicist şi pedagog, s-a născut la  14.09.1906, Ialoveni, jud. Lăpuşna,  într-o familie de ţărani-mazili.stamp_of_moldova_029

Și-a făcut studiile la Liceul pentru băieţi „A. Donici” din Chişinău, apoi la Universitatea din Bucureşti, unde i-a avut ca profesori pe N. Cartojan, Dm. Caracostea şi academicianul Dimitrie Onciul. După absolvirea universităţii, a activat în calitate de profesor la Tighina, Cetatea Albă şi Chişinău; a colaborat la revistele basarabene Viaţa Basarabiei, Moldovanul, Cuget moldovenesc, Şcoala basarabeană, Sociologie românească ş.a. Din ianuarie 1938 face parte din colegiul redacțional al revistei Viața Basarabiei, la apariția căreia a contribuit în mod esențial.

opac-imageÎn martie 1940 este membru-fondator al Societăţii Scriitorilor şi Publiciştilor Basarabeni şi membru al Comitetului de conducere, iar din 1939 este numit director al Institutului Social Român din Basarabia, în cadrul căruia desfăşoară o vastă activitate ştiinţifică în domeniul folcloristicii, etnografiei, dialectologiei. Acuzat de antisovietism, este arestat și în aprilie 1941, conform deciziei tribunalului militar excepțional, este condamnat la detenție într-un lagăr din regiunea Kuibâșev, unde s-a stins din viață la 12.07.1942.

Savanţii-folclorişti Andrei Hâncu şi Grigore Botezatu au adunat şi au editat opera lui Petre Ștefănucă în două volume.

Referință critică

Opera lui P. Ştefănucă nu este numai rezultatul unei munci admirabile, ea este o sursă de educaţie în spiritul atitudinii cetăţeneşti faţă de moştenirea culturală a românilor de pretutindeni, o sursă de a ne învăţa cum să fim cetăţeni şi patrioţi… Este un mare învăţător al românilor din Basarabia. Umanismul lui trebuie să fie pildă pentru toţi… (Andrei Hâncu, Grigore Botezatu)

Bibliografie selectivă din colecția „Chișinău” :

Petre Ştefănucă: 1906-1942 : Biobibliogr. / Uniunea Scriitorilor din Moldova ; coaut. : Grigore Botezatu ; aut. proiect., coord., texte stabilite, note : Sofia Muşat ; alcăt. Larisa Petcu. – Chişinău, Ialoveni : Elena V.I., 2006. – 168 p. – ISBN: 978-9975-9522-5-5.

Ciocanu, Anatol. Ștefănucă, Petre : [date biogr.] // Dicționarul scriitorilor români din Basarabia: 1812-2010. – Chișinău, 2010. – P. 514-516.

Colesnic, Iurie. Petre Ștefănucă : [date biogr.] // Colesnic Iurie. Autori de la „Viața Basarabiei”. – Chișinău, 2011. – P. 350-360.

Petre Ștefănucă : [notă biogr.] // Scriitori de la „Viața Basarabiei”. – Chișinău, 1990. – P. 298-306.

*****

Aniversări – Comemorări. Personalităţi ilustre : Ion Halippa, Eufrosinia (Valentina) Cuza, Petre Ştefănucă, Wolfgang Amadeus Mozart : [plic obliterat cu Ștampila Prima Zi] [online]. [citat 14.09.2016]. Disponibil: http://opac.hasdeu.md/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37541

viata-basarabiei
Articolul semnat de Petre Ștefănucă în rev. Viața Basarabiei,  1936 , nr.11-12
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s