Sculptorul Iosif CHITMAN: 80 de ani de la naștere

ANIVERSĂRI – 2016

Iosif Chitman (Kitman), sculptor şi profesor. S-a născut la 7 octombrie 1936 în Chişinău.

Absolveşte Şcoala Republicană de Arte Plastice „I.E. Repin” din Chişinău (1949-1954). Urmează Institutul de Stat de Arte Plastice „V. Surikov” din Moscova (1954-1960). În perioada anilor 1960-1962 a activat în calitate de profesor la Şcoala Republicană de Arte %d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-8Plastice „I.E. Repin” din Chişinău. Membru al Uniunii Artiştilor Plastici a RSSM (1963). Din anul 2000 locuiește în Germania.

Un loc important în creaţia sa îl ocupă portretul şi compoziţiile cu mai multe figuri cuprinzând o tematică variată. Practică sculptura de postament şi monumentală, sculptura decorativă şi plastica de mici dimensiuni. Prin calităţi plastice deosebite se remarcă lucrările sale în domeniul sculpturii decorative, forme mici: „Întâlnire”, „Iarnă”, „Timp”, „Primăvară”, „Cântec”, „Născuţi de furtună”, „Întâi mai” ş.a.; portrete: „P. Tkacenko”, pictorul „G. Sainciuc”, muncitoarea „V. Odobescu”, „Cioban”, „V. Buga”, „Maria Bieşu”, „E. Hemingwai”, „Soldat bătrân”, „A. de Saint-Exupéry” ş.a., realizate în lemn, bronz, şamotă, ghips. Din lucrările consacrate evenimentelor din timpul celui de-al Doilea Război Mondial se evidenţiază altorelieful „Eliberarea Chişinăului” (1974).

Expoziţii în ţară şi peste hotare: Bucureşti (1994), republicane (din 1960), unionale: Moscova (1960-1991), peste hotare: Budapesta (1995), Canada, Ungaria Polonia, Cehoslovacia, ş.a.

Distins cu Premiul „Boris Glavan” al comsomolului din Republica Moldova (1968).

 Bibliografie selectivă din Colecția „Chișinău”:

Chitman Iosif (7.10.1936, Chișinău) // Chișinău: encicl. – Chișinău, 1997. – P. 142.

Chitman Iosif (7.10.1936, Chișinău), sculptor // Literatura și arta Moldovei : encicl. : în 2 vol. – Chișinău, 1986. – Vol. 2. – P. 296.

Colesnic, Iurie. Chitman Iosif (7.10.1936, Chișinău) // Colesnic Iurie. Colegiul Republican de Arte Plastice Alexandru Plămădeală. – Chișinău, 2008. – P. 62.

Iosif Chitman (1936) // Calendar Național 2016. – Chișinău, 2016. – P. 298.

****

Иосиф Китман (род. в 1936) // Шишкан К. Молдавско-русские взаимосвязи в искусстве в лицах и персоналиях (2 пол. XX – нач. XXI в.) : биобиблиогр. словарь-справ. в 2-х т. / К. Шишкан, С. Пожар. – Кишинев, 2009. – Т. 2. – С. 557-558.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s