Calendarul Chişinăul în date şi evenimente 2017

Propunem atenţiei Dvs o nouă ediţie a calendarului elaborat, anual, de către Departamentul „Memoria Chişinăului” al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” Calendarul Chişinăul în date şi evenimente 2017

Calendarul „Chişinăul în date şi evenimente 2017” reprezintă o publicaţie dedicată Chișinăului și chișinăuienilor. Realizat în contextul aniversării celor 580 de ani ai orașului, în contextul împlinirii celor 20 de ani de activitate a Departamentului „Memoria Chișinăului” al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, şi în contextul aniversării a 140 de ani ai Bibliotecii Municipale  „B.P. Hasdeu”, Calendarul scoate la lumină date și personalități importante din istoria urbei.

Prin intermediul paginilor acestui calendar efectuăm o incursiune în istoria oraşului. Calendarul ne transpune, istoric vorbind, în vremuri demult apuse, în perioada în care „din porunca lui Vasile Lupu, către pârcălabul din Lăpușna, este marcat hotarul satului Chișinău”, este numit primul primar – căpitanul Anghel Nour, este instalat primul sistem de iluminare stradal, este construit primul apeduct, sunt construite biserici și spitale ș.a.m.d.
Informațiile cu caracter enciclopedic conferă calendarului o doză de șic istoric. Limitele cronologice ale ediţiei cuprind anii 1617-2012.
Ediţia include diverse evenimente, personalități și curiozități legate de orașul Chișinău, printre acestea: alegerea lui Carol Schmidt în funcţia de primar al Chişinăului, vizita la Chișinău a reprezentantului fraţilor Lumière, deschiderea la Chişinău a Băncii publice orăşeneşti, zidirea Bisericii „Sfântul Mihail”, deschiderea Spitalului Central orăşenesc din Chişinău, actualmente Spitalul Clinic Republican de Ortopedie şi Traumatologie, deschiderea la Chişinău a Facultăţii de Teologie, inaugurarea Teatrului de Operă și Balet „A.S. Pușkin”, în prezent Teatrul de Operă și Balet „Maria Bieșu”, inaugurarea Complexului memorial „Feciorilor patriei – sfântă amintire”, deschiderea Ambasadei Federației Ruse, Ambasadei Ungariei și Ambasadei Republicii Bulgaria la Chișinău, inaugurarea la Chișinău a Teatrului Municipal de Păpuși „Guguță”, fondarea Teatrului Epic de Etnografie și Folclor „Ion Creangă”, fondarea Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, fondarea Bibliotecii Municipale „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Chișinău, fondarea Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (ULIM), apariția revistei de biblioteconomie și științe ale informării BiblioPolis, fondarea sau redeschiderea filialelor Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” („Mihail Ciachir”, „Liviu Rebreanu”, Nicolae Titulescu, „Adam Mickiewicz”) ș.a.

Printre personalitățile incluse în calendar se întâlnesc reprezentanții diferitor profesii: poeți, scriitori, scenariști, graficieni, pictori, academicieni, jurnaliști, actori, muzicieni, instrumentiști, violoniști, compozitori, preoți, ilustratori de cărți, redactori, bibliografi, interpreți de muzică populară, interpreți de operă, regizori, dirijori, pianiști, textieri, sculptori, medici, primari de Chișinău ș.a.

Printre numele incluse în Calendarul 2017 se remarcă: Gurie Grosu, Irina Nechit, Mitrofan Ciobanu, Eufrosinia Kersnovskaia, Pavel Dicescu, Petru Zadnipru, Ion T. Costin, Eugeniu Hrișcev, Serafim Andrieș, Vladimir Ocușco, Simion Hămuraru, Dumitru Gheorghiță, Ada Zaporojanu, Andrei Lupan, Valentina Cojocaru, Nina Slutu-Soroceanu, Anastasia Dicescu, Gherasim Rudi, Timofei Moșneaga, Veronica Garștea, Serafim Belicov, Ion Macovei, Nicolae Bilețchi, Mihail Dolgan, Lidia Bobână, Gavriil Musicescu, Eugeniu Ureche, Efim Josanu, Radu Poclitaru, Sergiu Finiti, Silvia Ursache, Vasile Goia, Dumitru Goia, Victor Ștefaniuc, Liubomir Iorga, Spiridon Mocanu, Dumitru Caraciobanu, Emil Childescu, Andrei Doga, Simion Murafa, Svetlana Toma, Ecaterina Malcoci, Spiridon Vangheli, Ninela Caranfil, Lică Sainciuc, Titus Știrbu, Serafim Buzilă, Nicolae Testemițanu, Emilian Coțaga, Maria Drăgan, Dinu Poștarencu, Mihai Cimpoi, Constantin Moscovici, Tatiana Corai, Leonid Cemortan, Teodor Lujanschi, Arcadie Suceveanu, Alfred Gherșfeld, Gheorghe Rusnac ș.a.
De asemenea, în Calendar sunt menționați un şir de artiști plastici care, pictând străzile, colinele, peisajele și oamenii orașului, în diverse tehnici și perioade, au contribuit la imortalizarea Chișinăului.
O noutate a prezentului Calendar sunt informațiile despre balerinii și balerinele ce au evoluat pe scena Teatrului de Operă și Balet din Chișinău.
O altă noutate a Calendarului 2017 sunt picturile, cu diverse locuri din Chişinău, semnate de: Vasile Botnaru, Valentina Brâncoveanu, Victor Creţu, Petru Rilschi, Vasile Movileanu, Veaceslav Ignatenco, Eugeniu Gorean, Sergiu Galben, Iurie Şibaev.

Lectură plăcută!


One thought on “Calendarul Chişinăul în date şi evenimente 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s