Diaspora poloneză din Moldova

diaspora-poloneza-1Bodrug, Ion. Diaspora poloneză din Moldova: revenire la valorile culturale şi spirituale / Ion Bodrug, Gheorghe Damanciuc; Acad. De Ştiinţe a Moldovei. Inst. Cercet. Interetnice. – Chişinău : Î. S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2006. – 208 p.

Cartea Diaspora poloneză din Moldova, semnată de cercetătorii Ion Bodrug şi Gheorghe Damanciuc, are drept obiective analiza istoriei, culturii, limbii, religiei, tradiţiilor şi obiceiurilor diasporei poloneze din Republica Moldova. Este extrem de important rolul „caselor poloneze”, al comunităţilor etnoculturale ce au contrbuit la cimentarea şi consolidarea diasporei poloneze din Moldova.

Structura cărţii include un concept specific, care permite abordarea problemelor în plan comparativ – sub aspect istoric şi sub aspectul relaţiilor dintre Moldova şi Polonia pe parcursul mai multor secole. Lucrarea cuprinde cele mai reprezentative aspecte ale vieţii şi activităţii diasporei poloneze, valorile esenţiale ale etnicilor polonezi: istoria, limba şi cultura pe care ei le-au păstrat timp de secole şi pe care le-au revigorat şi pus în circulaţie mai cu seamă în perioada 1989-2005.

Un fragment din această carte se referă la diaspora poloneză din Chişinău şi Biserica „Providenţa Divină” – centru spiritual de referinţă pentru comunitatea polonezilor din Chişinău.

Ediția este parte a colecţiei „Chişinău” şi poate fi consultată în cadrul Filialei Adam Mickiewicz (str. Lech Kaczynski nr. 2/1 tel. 022 72 58 45)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s