Amintiri despre Al. Puşkin la Chişinău

Credincioşii programului nostru de a înregistra tot ce găsim întâmplător despre trecutul Basarabiei, socotim util să pomenim despre câteva pagini scrise de bătrânul român basarabean Zamfir C. Arbare, în revista ruseasca «Минувшіс годы» – Anii trecutului – Iulie 1908, Petersburg, despre unele amintiri în familia sa asupra marelui poet rus Alexandru S. Puşchin din anii exilului la Chişinău; 1820-1823. Aceste amintiri i-au fost povestite d-lui Z. Arbore de răposata sa mătuşă Ecaterina Z. Starno, soră cu răposatul său părinte – Constantin Zaharie Rally.

Trăsăturile caracteristice ale lui A. Puşchin, în baza acestor amintiri, sânt aceleaşi pe care le cunoaştem şi de aiurea: uşurateca lui înflă cărare faţă de femei şi liberalizmul revoluţionar în discuţiile politice. În consecinţă, A. Puşchin a făcut declaraţii de dragoste şi Ecaterinei Z. Starno – femeie mărunţică, dar cu trăsăturile feţii foarte expresive, smadă, cu ochi mari frumoşi, foarte inteligentă şi cetită, dar care, având o cu totul altă concepţie asuprapuskin raporturilor între bărbat şi femeie, a ştiut să-i reziste lui Puşchin şi să-l facă să-i rămâie prieten şi devotat şi după plecarea sa din Chişinău la Odesa. O aventură mai puternică şi cu rezultate fericite pentru literatură avu A. Puşchin în tabăra de ţigani de pe moşia Iurceni ce aparţinea lui Constantin Z. Rally.

În această tabără poetul s-a amorezat de frumoasa ţigancă, pe care a descris-o apoi în poema Zamfira. Escapada aceasta a lui Puşchin este povestită cu destule amănunte de informatoarea d-lui Zamfir Rally-Arbore. Ceva mai puţin ni se povesteşte despre liberalizmul, revoluţionar ai marelui poet. „Oh, il était tout-a-fait rouge! » – iată fraza ce o spunea Ecaterina Starno despre Puşchin şi mai adăogea că în casa soţului ei – consilierul de colegiu Apostol C. Starno, când se discuta în prezenţa lui Puşchin chestiuni politice, acesta era totdeauna rugat să vorbească franţuzeşte, „pour que les domestiques ne comprennent pas”, pe când în absenţa lui Puşchin, temele politice erau discutate în limba grecească.

Informaţiunіle, pe care le căpătăm din amintirile de familie ale d-lui Zamfir С. Arbore despre A.S. Puşchin din perioada vieţii acestuia la Chişinău, în anii 1820-1823, sânt importante pentru noi şi pentru faptul că aflăm ceva şi despre o oarecare influenţă de concepţie politică a lui Puşchin asupra celor cu care venea în contact poetul. Astfel părintele d-lui Zamfir Rally Arbore — Constantin Zaharie Rally, pe lângă că era un admirator al lui Voltaire, Jean Jacques Rousseau, Condillac şi Byron, în urma prieteniei cu Puşchin şi-a căpătat o reputaţie destul de rea în ocnii administraţiei ruseşti, ceia ce l-а stânjenit mult în carieră, din care cauză a şi părăsit-o, plecând în streinătate unde a trăit muiţi ani.

P. H.

Sursa: [Halippa, Pan]. Amintiri despre A. Puşchin : [pagini scrise de Zamfir C. Arbore în revista rusească Минувшiе годы – Iulie 1908, Petersburg, despre marele poet rus aflat în exil la Chişinău, 1820-1823] // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 6 (Iun.). – P. 63-64. – Semnat : P. H.

Advertisements

One thought on “Amintiri despre Al. Puşkin la Chişinău

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s