Rostislav Ocuşco: un pedagog de neuitat

Aniversări 2017

Pictor, grafician şi pedagog. S-a născut la 27 martie 1897, la Petersburg. A decedat la 14 ianuarie 1966, la Chişinău. Este de provenienţă nobilă, viță de lituanieni din regiunea Vilno (azi Vilnius, Lituania).

A studiat pictura la Şcoala de Arte Plastice din Chişinău (1922) şi la Academia de Arte Frumoase din Iaşi, absolvind şi Seminarul Pedagogic Universitar din acelaşi oraș. A activat

Документ (320)
Rostislav Ocuşco, autoportret

în calitate de profesor în aproape toate liceele din Chişinău, predând caligrafia şi desenul. Predă desenul în liceele şi gimnaziile din Akkerman şi Ismail. S-a afirmat în anii ’50-’60 mai ales prin pânzele: Hidrocentrala de la Dubăsari (1960), Asfalt (1964) etc. A realizat, de asemenea, acuarele, pasteluri, desene, precum şi o serie de portrete: S. Lazo, I. Iachir, M. Tuhacevski ş. а. А рarticipat la expoziţiile Societăţii de Arte Frumoase (1934, 1938). Concomitent, expune şi în cercul pictorilor de oranjerie. S-a dedicat aproape în exclusivitate găsirii creşterii şi cultivării tinerelor talente.

Este părintele de suflet şi profesorul unei întregi pleiade de pictori contemporani. Printre discipolii săi se numără, maeştrii: Mihail Grecu, Igor Vieru, Mihail Petric, Valentina Rusu-Ciobanu, Glebus Sainciuc, Filimon Hămurar, Emil Childescu, Elena Bontea, Sergiu Cuciuc etc.

Până la sfârşitul vieţii, Rostislav Ocuşco a menţinut legături strânse cu colegii de la Academia de Arte din Iaşi.

Maestru Emerit în Artă din RSSM (1963).

Bibliografie selectivă:

Ocuşco, Rostislav : [schiţă biogr.] // Chişinău : encicl. – Chişinău, 1997. – P. 349.

Ocuşco, Rostislav : [schiţă biogr.] // Colesnic Iurie. Colegiul Republican de Arte Plastice Al. Plămădeală : ghid encicl. – Chişinău, 2008. – P. 172-173.

Ocuşco Rostislav : [repere biogr.] // Stăvilă Tudor. Arta plastică modernă din Basarabia. – Chişinău, 2000. – P. 146.

Rostislav Ocuşco (23.03.1887, Sankt Petersburg – 14.01.1996, Chişinău) // Chişinăul în pictură : (peisaje, portrete) : cat.-bibliogr. – Chişinău, 2012. – P. 78-79.

Rostislav Ocuşco (1897-1966) // Calendar Naţional 2007. – Chişinău, 2007. – P. 128-129.

Династия Окушко [online]. [citat 22.03.2017]. Disponibil: http://logos.press.md/node/8777.

Окушко Ростислав Владимирович [online]. [citat 22.03.2017]. Disponibil: http://artru.info/ar/19084/.

Документ (321)
Hidrocentrala de la Dubăsari

 

okusko
Catedrala, pictor Rostislav Ocuşco
Документ
Rostislav Ocuşco, pictor Ion Jumati

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s