Звездопад или “А балерины тоже…?”

Лабунский, Анатолий. Звездопад или “А балерины тоже пукают?” / Анатолий Лабунский. – Кишинев : Б.и., 2011. – 148 с.

 

Негаснущие звезды на небосклоне шоу-бизнеса загораются крайне редко, многие падают и, оставив яркий след быстро сгорают, а большинство из них, подобно новогодним “шутихам” громко и дымно лопаются, не успев даже разгореться… Звездопад…

Анатолий Лабунский

Автор книги «Звездопад или А балерины тоже….?» Анатолий Лабунский, поэт и писатель наш соотечественник, деятель культуры. Сборник рассказов повествует о жизни известных молдавских артистов, музыкантов среди которых: Мария Биешу, Юрий Стадник, Иван Поздняков, Любомир Йорга, Николае Сулак, Павел Андрейченко, Розита Лысая, Виктор Танмошан, Дмитрий Коман, Сергей Чухрий, Василе Гоя, Валентин Дынга, Дойна Марин (Алдя-Теодорович), Ион Алдя-Теодорович и др.,  которых автор знал лично, работая в свое время в учреждениях культуры г. Кишинева.  В книге собраны юмористические наброски об известных артистах, музыкантах, их студенческие годы, романтические отношения, зарисовки из  жизни.

Книга позволяет совершить увлекательную экскурсию в Кишинев 70-80 годов прошлого столетия, когда наши кумиры были молодыми; в популярные в те годы места Дворец Октомбрие, Органный Зал, а также Гостиница «Молдова», Комсомольское озеро и др. В книге рассказывается и о «культовых» местах Кишинева, где собирались музыканты: легендарные кафе, рестораны, места обмена, купли-продажи и пр.

Читая истории из жизни известных людей, из которых составлен сборник Звездопад… (15 глав), мы окунаемся в профессиональную среду того времени, мир её героев со взлетами и неудачами, небольшими слабостями. С юмором автор преподносит «моральный облик» советского артиста. Множество юмористических историй и театральный юмор делают текст легко читаемым.

Муниципальная библиотека Б.П. Хашдеу, Департамент «Memoria Chişinăului», еврейская библиотека им. И. Мангера выражают благодарность автору Анатолию Лабунскому за возможность представить эту книгу широкому кругу читателей в электронной версии.

Книгу можно прочесть / взять на дом в библиотеке им. «И. Мангера» (ул. E. Doga, nr. 4 тел. 022 24 12 03) и библиотеке им. «M. Ломоносова» (бул. Dacia nr. 4 тел. 022 77 84 00

 

***

 

Cartea scriitorului, poetului şi omului de cultură Anatoli Labunski “Звездопад или “А балерины тоже…?” scoate la iveală detalii despre viaţa “stelelor autohtone” în perioada sovietică, când ideologia partidului dicta viaţa şi bunăstarea acestora. După cum afirmă autorul aceste detalii pot dezamăgi “fanii” vedetelor, altfel spus artistii sunt talentati, dar au imperfecţiuni absolut umane (errare humanum est)

Ediţia reprezintă o culegere de povestiri referitoare la artiştii autohtoni, cu detalii neoficiale, necunoscute, istorii şi memorii, despre diverse personalităţi precum: Maria Bieşu, Iurie Stadnic (interpreţi de operă), Ivan Pozdneakov (operatori de film la Studioul “Moldova-Film”), Ion Scutelnic (regizor de film la Studioul “Moldova-Film”), Liubomir Iorga (dansator în Ansamblul “Joc”, muzicant, realizator de instrumente muzicale), Nicolae Sulac (interpret de muzică populară), Pavel Andreicenko (coregraf al Ansamblului “Mioriţa”), Rosita Lîsaia (conducător artistic al Ansamblului “Moldoveneasca”), Victor Tanmoşan (conducător artistic al Ansamblului “Mărţişor”), Dmitrii Coman (dirijor), Serghei Ciuhrii (dirijor al orchestrei de muzică populară “Mărţişor”), Vasile Goia (prim-dirijor al orchestrei Ansamblului de dansuri populare „Joc” al Filarmonicii Naţionale), Valentin Dânga (compozitor), Domnica Damaschina (cântăreaţă), Doina Marin (interpretă, dansatoare), Ion Aldea-Teodorovici (interpret, compozitor), Ivan Bodiul (prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din RSS Moldovenească) ş.a.

Pe paginile cărtii se găsesc istorii umoristice din perioada studenţiei artiştilor, iar fiecare din cele 15 capitole începe cu un exemplu de folclor teatral sau pur şi simplu o glumă.

În carte sunt menţionate şi o serie de locuri din Chişinău populare în perioada sovietică: Hotelul Moldova, Sala cu Orgă, Lacul Valea Morilor, Palatul “Octombrie” (în prezent Palatul Naţional “Nicolae Sulac”) ş.a.

Sunt evidenţiate provocările profesionale ale artiştilor, regizorilor, interpreţilor, dansatorilor…, termenele restrânse, stresul de a corespunde aşteptărilor şi imaginii morale general admise în societate, nevoia de adaptare la diverse condiţii, insuccesele profesionale drept rezultat al deciziilor “incorecte politic/ideologic” s.a.

Textul este bogat în momente comice, fapt ce contribuie la o lectură lejeră.

Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu”, Departamentul “Memoria Chişinăului”, Biblioteca evreiască “Iţic Mangher” exprimă sincere mulţumiri autorului, Anatoli Labunski, pentru posibilitatea de a prezenta cititorilor această carte în versiune scanată.

Cartea poate fi citită/împrumutată la Filialele Iţic Mangher (str. E. Doga, nr. 4 tel. 022 24 12 03) şi M. Lomonosov (bd. Dacia nr. 4 tel.022 77 84 00)

 

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s