218 ani de la naşterea poetului rus Aleksandr Puşkin

La 6 iunie 2017 se împlinesc 218 ani de la naşterea poetului şi dramaturgului clasic rus Aleksandr Sergheevici Pușkin (6 iunie 1799 – 10 februarie1837).

În 1820 vede lumina tiparului primul său poem, Ruslan și Ludmila. Poetul devine incomod din pricina popularității și scrierilor lui antidespotice (manuscrisul Odă a Libertății), iar ca urmare, în același an (1820), pentru a evita deportarea în Siberia, se mută la Chișinău unde a locuit până în 1823.

Cu această ocazie vă recomandăm un şir de materiale din arhiva Departamentului „Memoria Chişinăului” care au legătură directă cu numele lui Aleksandr Puşkin la Chişinău.

La Chişinău o casă-muzeu, un monument şi două străzi îi poartă numele…

1111

CASA-MUZEU „ALEKSANDR PUŞKIN”

Casa-muzeu „Aleksandr Puşkin” este un muzeu şi, totodată, un monument de arhitectură şi istorie de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău.

Casa membrului comisiei pentru aranjarea vizitatorilor oraşului I.N. Naumov (cel care l-a găzduit pe poet) a obţinut statut de muzeu la 10 februarie 1948, la cea de-a 111-a comemorare de la moartea marelui poet. Aceasta are o structură tradiţională moldovenească, cu două odăi şi o tindă. Poetul a locuit aici din ziua sosirii în Chişinău de la 21 septembrie şi până la mijlocul lunii noiembrie 1820.  În perioada sejurului în casa lui Naumov poetul a continuat să lucreze asupra poemului Prizonierul din Caucaz. Tot aici el a scris poeziile Fiicile lui Caragheorghe, Şalul Negru şi a început romanul Evgheni Oneghin. Expoziţia din cadrul muzeului e amplasată în trei săli. În prima sală (1799 – sept. 1820) este arătată viaţa poetului din copilărie până la exilul la sud. Locul de bază este rezervat  exponatelor ce povestesc despre viaţa şi activitatea lui A.S. Pişkin în timpul aflării sale la Chişinău (1820-1823). Materialele din sala a treia sunt consacrate vieţii şi creaţiei lui A.S. Puşkin din perioada postchişinăuiană.

 Nu departe de casa lui Naumov se afla Biserica „Buna Vestire”, pe care, judecând după desenele păstrate din această perioadă, el a vizitat-o de mai multe ori în timpul sejurului său la Chişinău.

În subsolul casei, care aparţinea grecului M. Caţica, aveau loc şedinţele lojii masonice „Ovidiu – 25”, membru al căreia era şi A. Puşkin.

Era prezent deseori printre oamenii de cultură de aici – scriitorii C. Stamati, C. Negruzzi, familia Donici ş.a. Adeseori vizita casa bogătaşului Bartolomeu, unde se întrunea elita Basarabeană. În „casa pestriţă a lui Bartolomeu” (expresie a poetului) el urmărea tradiţionala petrecere a elitei locale, îmbrăcămintea orientală a boierilor, soţiilor lor şi fiicelor (cuconiţelor), asculta muzica moldovenească, de aici a împrumutat cântecul Zamfirei Taie-mă, frige-mă.

La Chişinău el a făcut cunoştinţă cu emigranta din Constantinopol, grecoaica Calypso Polihroni. Lui Puşkin îi plăcea să-i facă vizite şi să asculte cântece turceşti şi greceşti, interpretate de Calypso.

Adeseori Puşkin cu prietenii săi vizitau grădina publică „Alexandru I” (în prezent „Ştefan cel Mare şi Sfânt”), unde se organizau baluri şi serate orăşeneşti sau jucau în cazinoul de aici. S-a păstrat un desen al poetului din 21 aprilie 1821, care a imprimat scena de prohod din biserica mitropolitană, precum şi o scriere din jurnalul intim din 30 aprilie 1821, în care se descriu funeraliile mitropolitului G. Bănulescu-Bodoni.

În total, Puşkin a petrecut trei ani (1820-1823) pe teritoriul guberniei, după ce anterior fusese deportat aici de către administraţia ţaristă. În doar trei ani poetul scrie: poemul Tiganii, poeziile Salul negru, Lui Ovidiu, Grecoaică fidelă, nu plânge, Lui Baratanski din Basarabia, Lui Raievschi,  Generalul Puşkin, Gavriliada, prima parte a celebrului roman în versuri Evgheni Oneghin şi altele.

A.S. Puşkin a călatorit mult prin Moldova. În special, îi plăcea să viziteze conacul familiei Ralli Arbore în satul Dolna din codrii Nisporenilor.

La mijlocul sec. al XX-lea moşia a fost transformată în Casă-muzeu „Moşia Ralli”, filiala Casei-muzeu „Puşkin” de la Chişinău. Cu ajutorul Casei-muzeu „A.S. Puşkin” a fost deschisă o expoziţie permanentă, care păstrează atmosfera moşiei din acele timpuri cu exponate, care sunt legate de viaţa poetului din perioada exilului său. Toate exponatele sunt autentice, datând din sec. XVIII-XIX.

ДОМ-МУЗЕЙ ПУШКИНА

Дом-музей А.С. Пушкина –  литературный музей в бывшем заезжем доме купца И.Н. Наумова по улице Антоновской, 19 (ныне улица Антон Панн, 19). Тематика выставок и экспонаты музея освещают жизнь и творчество поэта в то время, когда он бывал на территории современной Молдавии (с 21 сентября 1820 по начало июля 1823 года).

Постановление о создании в Кишиневе дома-музея А.С. Пушкина было принято правительством Молдавской ССР 31 мая 1946 года. Открытие состоялось 10 февраля 1948 года. Первым директором стал Б.А. Трубецкой.

В 1985 году музею были переданы прилегающие к нему здания второй половины XIX века. После проведения реставрационных работ в 1987 году был создан целый музейный комплекс, включающий мемориальный дом Пушкина и сквер, где находится памятник поэту работы М. Аникушина, а также здания литературной экспозиции и так называемой Пушкинской аудитории для размещения фондохранилища и библиотеки. В ходе реставрации были воспроизведены предполагаемый внешний облик и внутреннее убранство бывшего заезжего дома Наумова. Тогда же была открыта выставка из фондов музея Пушкин и его эпоха.

Сегодня дом-музей А.С. Пушкина – это уникальная сокровищница, в которой сохранились оригинальные свидетельства из жизни поэта. Обстановка в комнатах максимально приближена к той, которая существовала во время проживания в доме Пушкина, здесь можно увидеть несколько сотен экспонатов. Особой гордостью музея являются подлинные книги из библиотеки поэта. Внимание посетителей всегда привлекает и дуэльный пистолет XIX века – из такого стрелялся Пушкин на дуэли. Также в музее хранится факсимильное издание рабочих тетрадей поэта, изданное под патронатом принца Уэльского. Всего таких изданий насчитывается менее тысячи в мире, и два из них были переданы Молдове (второй экземпляр хранится в Национальной библиотеке).

В 1999 году, к 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина, впервые в истории музея была открыта полноценная (основанная на подлинных материалах) экспозиция Твоей молвой наполнен сей предел…, посвященная трехлетнему пребыванию А.С. Пушкина в Молдавии. В её основе – «подлинные гравюры, живопись, предметы декоративно-прикладного искусства и быта пушкинского времени. Широко представлены прижизненные издания произведений поэта и воспроизведения его автографов. Музей регулярно организует экспонирование фондовых выставок».

10 октября 1964 года был открыт филиал музея в селе Долна Страшенского района, расположенный в бывшей усадьбе молдавского боярина Замфира Ралли. Экспозиция его также включает историко-бытовой и литературно-исторический разделы и рассказывает о семействе Ралли, о посещении А.С. Пушкиным села Долна летом 1821 года и о создании поэмы Цыганы. Ежегодно в день рождения поэта здесь проводятся республиканские праздники пушкинской поэзии.

 MONUMENTUL LUI A.S. PUŞKIN

     Chişinăul a fost unul din primele oraşe ale Rusiei ţariste, în care a fost înălţat bustul  lui A.S. Puşkin. Poetul a trăit în capitala Basarabiei în anii 1820-1823, fiind trimis în exil politic.  Exilul din Basarabia a influenţat opera lui A.S. Puşkin, în aceşti ani marele poet a scris poemele Gavriiliada, Fraţii haiduci, a terminat poemul Prizonierul din Caucaz, a început să scrie poemul Ţiganii şi primele capitole din romanul în versuri Evgheni Oneghin.

     333 În anul 1949 Grădinii Publice i se dă numele Parcul „A. Puşkin” (în prezent Grădina Publică „Ştefan cel Mare şi Sfânt”).

     Ideea de a înălţa un monument poetului la Chişinău, aparţine boierimii încă din anii 1860. De atunci au început a se strânge bani pentru confecţionarea lui. Bustul a fost creat şi instalat din banii adunaţi de toţi locuitorii Chişinăului. În 1880 ei s-au adresat renumitului sculptor rus Aleksandr Opekuşin, care tocmai atunci lucra asupra monumentului lui A.S. Puşkin la  Moscova. Luând în consideraţie bugetul modest – 1000 ruble de aur, sculptorul a propus să facă doar bustul poetului. În 1881 sculptura fost adusă cu trenul la Chişinău, fiind copia exactă a părţii de sus a monumentului lui A.S. Puşkin de la Moscova. Mai târziu, sub supravegherea lui A. Opekuşin a fost sculptată şi o coloană de granit cu piedestal pe care a fost instalat bustul lui A.S. Puşkin. Inaugurarea bustului trebuia să aibă loc pe 26 mai 1884, dar din anumite motive a fost transferată. Evenimentul inaugurării a avut loc în mod foarte festiv un an mai târziu – la 26 mai 1885, chiar în ziua de naştere a poetului. Dacă nu ar fi fost transferată ziua inaugurării, monumentul lui A.S. Puşkin din Chişinău ar fi fost al doilea din Rusia înălţat poetului, dar în august 1884 a fost instalat monumentul lui Puşkin în oraşul Sankt Peterburg, primul fiind instalat în Moskova (sculptorul tuturor monumentelor fiind A. Opekuşin). De mai multe ori Chişinăul a fost dat ca exemplu pentru alte oraşe guberniale pentru atitudinea faţă de memoria marelui poet rus.

     Pe soclul monumentului sunt gravate versurile lui A. Puşkin «Здесь лирой северной пустыни оглашая, скитался я… 1820, 1821,1822,1823 гг.» şi data inaugurării. În anul 1937, la 100 de ani de la moartea marelui poet, pe partea stângă a soclului a fost gravat acelaşi vers în limba română în traducerea scriitorului N. Costenco: „Cu lira nordică, dând glas pustietăţii, am poposit aici…”  Monumentul este foarte simplu: pe un pătrat din piatră este instalată o columnă din granit de culoare întunecată, deasupra căreia stă bustul poetului cu capul gol şi cu un trenci pe umeri.

     Pe timpul Rusiei ţariste bustul se afla mai aproape de str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, fiind înconjurat de  opt mici coloane din piatră unite cu un lanţ de fier. În anul 1954 a fost mutat pe locul unde se află şi acum.

COLINA A. PUŞKIN, STRADA

Denumirea străzii a fost reconfirmată prin hotărârea Comitetului Executiv al Consiliului Municipal Chişinău de Deputaţi ai Poporului nr. 11/77 din 25.07.1991.

Denumiri anterioare: ул. Инзовская; Инзовский пер. (str-la Inzovski), 1812-1918; str. Princepele Mihai, din 1931; str. Poetul Puşkin, din 1939; Инзовский пер. (str-la Inzovski), 1944-1951; Пушкина Горка (Pușkina Gorka = Colina Pușkin), din 27.03.1951.

Localizare: sect. Râşcani, în zona oraşului istoric. Este cuprinsă între străzile Anton Pann şi Moara Roşie cu câteva ramificăţii, intersectată de str-la Zamfir Arbore, străzile Zamfir Arbore şi Ion Pruncul. Lungimea – 550 m.

Scurt istoric. Strada face parte din ţesutul vechi al oraşului. Formează o terasă care se înalţă asupra zonei istorice. În proximitatea sa se află şi Moara Roşie – clădirea fostei mori de aburi care a fost construită la sfârșitul sec. al XlX-lea. În perioada sovietică aici au fost instalate antene de bruiaj, pentru a împiedica ascultarea posturilor de radio din Occident. Strada şi peisajul din jurul său trec prin transformări radicale şi şi-a pierdut din însemnătatea istorică. Datorită unor clădiri noi cu mai multe nivele construite la începu­tul anilor 2000, Colina şi-a pierdut rolul de belvedere și zonă verde de recreere. Amplasarea unei parcări alăturate a redus deja suprafaţa scuarului. Scuarul duce lipsă de amenajare adecvată, infrastructură modernă, lipseşte iluminatul public. Este o zonă deconectată de la reţeaua transportu­lui public însă accesibilă pentru pietoni.

Colina poartă numele lui Aleksandr Puşkin (6.06.1799; Moscova, Rusia – 10.02.1837; Sankt Petersburg, Rusia), poet, prozator şi dramaturg clasic rus din perioada romantică, considerat a fi cel mai mare poet rus. Poetul devine incomod din cauza popularităţii şi scrierilor lui antidespotice – manuscrisul Odă libertăţii. Ca urmare, în acelaşi an (1820), pentru a evita deportarea în Siberia, este trimis la Chişinău, unde va rămâne până în 1823. Aici a scris poeme şi a început celebrul său roman Evgheni Oneghin. În perimetrul Colinei Aleksandr Pușkin se află Casa-Muzeu „A.S. Pușkin”.

ALEKSANDR PUȘKIN, STRADA

Denumirea străzii a fost reconfirmată prin hotărârea Comitetului Executiv al Consiliului Municipal Chişinău de Deputaţi ai Poporului nr. 11/77 din 25.07.1991.

Denumiri anterioare: ул. Архирейская (Arhireiskaia), 1834-1874; ул. Губернская (Gubernskaia), 1874-1879; ул. Пушкинская (Puşkinskaia), 1899-1918; str. Regele Carol I, 1924-1944; ул. Пушкина (Puşkina), din 1944.

Localizare: sect. Centru, cu trecere în sect. Râşcani, începe de la str. Alexie Mateevici şi continuă până la str. Albişoara, paralelă cu străzile Vlaicu Pârcălab şi Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni. Intersecţii cu bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, străzile Mihail Kogâlniceanu, Alexei Şciusev, Bucureşti, 31 August 1989, Veronica Micle, Mitropolit Varlaam, Columna, Alexandru cel Bun, Constantin Tănase, George Coşbuc, Grigore Ureche şi Romană. Lungimea – 2,5 km.

Scurt istoric. Este una dintre arterele centrale ale oraşului. A luat fiinţă în primele decenii ale sec. al XIX-lea, odată cu construcţia planificată a cartierelor adiacente magistralei principale Aleksandrovskaia (azi bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt). A fost una dintre străzile principale ale oraşului cu plan regulat prestabilit, construită cu edificii cu funcţie socială de importanţă urbană şi regională, cu edificii ale instituţiilor de învăţământ, între care Direcţia Cârmuirii Guberniale, Casa Eparhială, Gimnaziul de Fete, fondat de Zemstva basarabeană, cu Capela Sf. Mucenic Teodor-Tiron, Gimnaziul de Fete, fondat de principesa N. Dadiani, Gimnaziul Real de Băieţi, casele N. Semigradov (azi sediul Ambasadei României), case mari din piatră ale orăşenilor înstăriţi (funcţionari, moşieri, industriaşi, negustori). La sfârșitul sec. XIX pe str. Pușkin au mers tramvaie trase de cai. În 1913, linia a fost electrificată și pe stradă au început a circula tramvaie în sensul modern al cuvântului (până la înlăturarea lor de pe străzile orașului în anii ’60 ai sec. XIX). Până la mijl. sec. XX, str. Puşkin se termină la o intersecție cu str. Alexandru cel Bun (atunci purta numele lui Ștefan cel Mare) având  aproximativ 1,4 km.

Actualul său nume strada îl poartă din 1899, când a fost marcată cea de-a 100-a aniversare a naşterii poetului rus Aleksandr Puşkin (06.06.1799; Moscova – 10.02.1837; Sankt Petersburg). Aflat în exil la Chişinău (1820-1823), A. Puşkin a locuit în casa negustorului I. Naumov (azi Casa-muzeu „A.S. Puşkin”), în casa boierului Donici, dată în folosinţă generalului I. Inzov (ruinată în urma cutermurelor de pământ în 1821). Aici marele exilat a scris circa 100 de opere literare, între care şi poemele Prizonierul din Caucaz, Fraţii haiduci, Gavriliada, Şalul negru ş.a. La Chişinău poetul a avut întâlniri cu scriitorii C. Stamati şi C. Negruzzi, care au fost şi primii traducători ai operelor sale în limba română.

 Monumente, plăci comemorative

„Aici a fost hotelul „Victoria”. În luna august 1875 aici s-a aflat şi a lucrat marele poet revoluţionar bulgar Hristo Botev” (placă comemorativă; str. Aleksandr Puşkin, 30)

Alexandru Bernardazzi (1831-1907) – arhitect (1981; basorelief, sculpt. S. Gorionâşev, arh. V. Mednec; str. Aleksandr Puşkin, 20A, Biserica „Sf. Cuvioasă Teodora de la Sihla”, fosta capelă de fete)

Alexei Vasiliev (1907-1975) – pictor (placă comemorativă; str. Aleksandr Puşkin, 37)

Bunul păstor (compoziție sculpturală, sculpt. I. Canașin; str. Aleksandr Pușkin, Scuarul Catedralei „Nașterea Domnului”)

Efim Bogdanovschi (1921-2005) – muzician (placă comemorativă; str. Aleksandr Puşkin, 50A)

Gheorghe Asachi (1788-1869) – ctitor de cultură, scriitor (31.08.2001; placă comemorativă (basorelief), sculpt. I. Beldii, D. Beldii, N. Caşova; intersecţia str. Aleksandr Puşkin şi str. 31 August 1989, Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”)

Locul întemeierii oraşului Chişinău (17.04.1436; însemn comemorativ, inaugurat în anul 1986, renovat la 12.10.2012, aut. N. Zaporojan; str. Aleksandr Puşkin, colţ cu str. Albişoara)

Octavian și Onisifor Ghibu (1912-1996/1883-1972) – (1998; stelă, sculpt. Gh. Adoc; str. Aleksandr Puşkin, 31 – str. 31 August 1989)

Pavel Andreicenco (1930-2001) – actor, dansator, coreograf (2002; placă comemorativă; str. Aleksandr Puşkin, 33)

Timofei Gurtovoi (1919-1981) – dirijor (02.1994; placă comemorativă, sculpt. V. Doicov, arh. P. Răileanu; str. Aleksandr Puşkin, 35)

Vladimir Boiarinţev (1921-1945) – locotenet-colonel, participant al II-lea Război Mondial, Erou al URSS (09.05.2000; placă comemorativă; str. Aleksandr Puşkin, 44)

 

4444Amintiri despre Al. Puşkin la Chişinău [online] [citat 06.06.2017]. Disponibil: https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2017/02/06/amintiri-despre-al-puskin-la-chisinau/

Chișinăul pe vremea lui Pușkin (1820-1823) cu 333 de intersecții de Lică Sainciuc [online] [citat 06.06.2017]. Disponibil: https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2014/03/31/chisinaul-pe-vremea-lui-puskin-1820-1823-cu-333-de-intersectii-de-lica-sainciuc/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s