Spitalul municipal din Chişinău – primul spital în oraş (1817)

 

Astăzi, 7 iunie se împlinesc  200 de ani  de la deschiderea primului Spitalul  municipal din Chişinău aflat  pe str. Gospitalnaia (în prezent str. Toma Ciorbă).

Spitalul municipal din Chişinău (1817)

Spitalul municipal a fost fondat în 1814, iar 1817 pe str. Gospitalnaia s-a deschis primul spital din oraş. Pentru instituţia curativă a fost rezervat un cartier al planului octogonal de la marginea de nord a oraşului, pe actualul bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt. Constructia spitalului era dirijata de inginerul M. Ozmidov. Intra­rea principală era dinspre strada Toma Ciorbă, mai jos de care se afla blocul pentru internări. Complexul spitalului era alcătuit din pavilioane pentru bolnavi, amplasate perimetral străzilor Ştefan cel Mare, Toma Ciorbă şi Alexandru Lăpuşneanu şi de locuinţele personalului medical, construite perimetral străzii Mitropolit Dosoftei.

Construcţiile formau un front continuu cu faţadele orientate spre străzile din jur. Arhitec­tura clădirilor vechi ale spitalului este simplă, austeră, cu influenţe superficiale ale clasicismu­lui, facându-şi apariţia frontoanele triunghiulare cu câte o fereastră de aerisire, formate de acoperişurile în două ape. Faţada unui pavilion aliniat bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt a păstrat porticul intrării în stil clasic. În a doua jumătate a sec. XIX-lea, spitalul s-a extins, încor­porând şi tronsonul străzii vecine Alexan­dru Lăpuşneanu. Clădirile construite pe porţiunea nouă sunt realizate în stil eclec­tic, în baza clasicismului. În partea de sud a sectorului a fost construit un corp cu un etaj în stil eclectic. În prima jumătate al sec. al XX-lea a fost construit un bloc cura­tiv nou, amplasat în partea centrală a com­plexului.

Actualmente, aici se află Spitalul clinic republican de traumatologie si ortopedie.

Муниципальная больница Кишинева (1817)

В 1813 году в Кишиневе была учреждена городская врачебная Управа, а в 1814 учреждена Муниципальная больница. А в 1817 году, на тогдашней окраине Кишинева, улице Госпитальной, открылась первая в крае постоянно действующая больница «Городовой госпиталь».

Открыть первую больницу в городе предложил Иван Гартинг, голландец по рождению, российский военный инженер, бывший гражданский губернатор Бессарабии. Он и написал властям запрос на разрешение строительства, обратив внимание, что непостоянный климат края, тесноту, в которой обитают местные жители, способствующую быстрому распространению болезней.  Была открыта подписка для внесения пожертвований на сооружение больницы. Средства собирали два года. Бессарабцы проявили энтузиазм в благотворительности. Наиболее крупные пожертвования внесли митрополит, бояре Бальш, Кантакузен, Стурза, Ралли, Катаржи. Крестьяне окрестных сел способствовали появлению больницы своим трудом – подвозили стройматериалы. Строительство велось под наблюдением инженера М. Озмидова.  К концу 1815 года главный корпус был готов, а все строительство было завершено к 1817 году. В 1860 году городская больница являлась крупнейшим медицинским учреждением города. Больничный комплекс состоял из павильонов для больных, а также квартир для медицинского персонала.  Архитектура старых строений проста и строга.  Во второй половине XIX века больница расширилась.

«Городовой госпиталь» до сих пор цел, только некоторые корпуса врастают в землю от старости, остались маленькие деревянные окна. И до сих пор предназначение зданий не изменилось. В настоящее время здесь располагается Республиканская клиника травматологии и ортопедии.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s