Teatrul Naţional Mihai Eminescu din Chişinău

O cronică a Teatrului Naţional Mihai Eminescu din Chişinău, 1918-1930 / ed. îngrijită de Petru Hadârcă. – Chişinău : Cartier, 2016. – 512 p.

Teatrului Naţional de la Chişinău a fost inaugurat la 6 octombrie 1921 cu o festivitate oficială în cadrul căreia a fost dezvelit bustul lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, realizat de sculptorul român Dimitrie Paciurea, şi a fost prezentat spectacolul Răzvan şi Vidra.

Printre subiectele de importanţă majoră legate de istoria Teatrului Naţional de la Chişinău este cel al sediului. În primul deceniu al existenţei sale, teatrul şi-a desfăşurat activitatea în clădirea Clubului Nobilimii (astăzi cinematograful Patria). Actualul edificiu al Teatrului a fost proiectat şi construit în perioada interbelică.

De scena teatrului din Chişinău din perioada interbelică e legată activitatea rodnică a unor personalităţi devenite legendare pentru istoria teatrului românesc: Costache Antoniu, Aurel Ion Maican, Ion Livescu, Constantin Mărculescu, Ovid Brădescu, Gh. Dumitriu-Mitu (actori, regizori), Auguste Baillayre, Boris Nesvedov, Theodor Kiriakoff (pictori, scenografi)

Între copertele acestei cărţi au fost adunate o parte din documentele şi cronicile despre Teatrul Naţional din Chişinău, aşa cum au fost scrise ele şi cum au circulat în epocă, fără comentarii suplimentare. Se regăseşte perioada de la 1918, anul în care s-a produs Unirea şi care au fost atestate primele demersuri scrise pentru crearea unui Teatru Naţional românesc la Chişinău, şi 1930, anul în care a fost pusă prima piatră de temelie la edificiul acestui teatru.

Deceniul patru al secolului XX a constituit o altă etapă în istoria Naţionalului de la Chişinău, a fost perioada în care în spaţiul pruto-nistrean au coexistat două teatre, unul la Tiraspol şi altul la Chişinău, care aveau să se constituie ulterior în trupa Teatrului Academic de Stat Al. S. Puşkin.

În carte au fost incluse documente relevante pentru istoria Teatrului Naţional din Chişinău, perioada 1918-1930, păstrate în Arhivele Naţionale ale României în fondurile Ministerul Artelor 1903-1924, Ministerul Cultelor şi Artelor 1921-1932, Direcţia Generală a Artelor 1920-1929, Teatrul Naţional.

Ediţia este parte a Colecţiei Chişinău şi poate fi consultată la sediul Departamentului Memoria Chişinăului sau în Filialele Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu (Alba Iulia, Codru, Hristo Botev, Iţic Mangher, Liviu Rebreanu, Maramureş, Ovidius, M. Ciakir, Stefan cel Mare, M. Drăgan, Târgovişte, Târgu-Mureş, Traian, Transilvania, Centrul Academic Eminescu adresele aici)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s