Maria Cebotari – stea rătăcitoare

Dănilă, Aurelian. Maria Cebotari : Stea rătăcitoare / Aurelian Dănilă; foto: M. Potârniche [ş.a.]. – Chişinău: Prut Internaţional, 2015. – 328 p. Text paralel: l.rom, l.rusă

Monografia „Maria Cebotari : Stea rătăcitoare” semnată de Aurelian Dănilă reprezintă o ediţie revăzută şi completată cu informaţii, documente originale din Dresda, Berlin, Viena, Bucureşti, Stockholm, Kopenhaga ş.a.

Aurelian Dănilă doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar, președinte al Uniunii Muzicienilor din Moldova, autor al edițiilor „Opera basarabeană” (1995), „Opera din Chișinău” (2005) și a monografiilor despre Maria Cebotari, Alexandru Samoilă, Lilia Amarfii și Valentina Savițchi, a reușit să găsească și să adune o multitudine de informații prețioase din arhive, colecții de stat și private, în presă și în manuscrise nepublicate.

Cartea conţine: evoluările cântăreţei pe diferite scene din Germania şi Austria, aranjate în ordine cronologică

Cartea începe cu un Cuvânt înainte la a doua ediţie… semnat de acad. Gheorghe Duca, o Prefaţă semnată de compozitorul Constantin Rusnac şi un text semnat Manfred Hädler, dramaturg la Opera de Stat din Berlin.

Capitolul I Expunere de la persoana întâi

În primul capitol Expunere „de la persoana întâi”, autorul aduce un omagiu unor personalităţi împreună cu care a trudit în redacţia muzicală radio (1967), oameni ce alcătuiau zilnic programe muzicale şi diverse emisiuni: Anatolie Davidov(David), Alexandru Hristoforov (Cristofor), Eugenia Rusu, Vanda Zadnipru, Vsevolod Romanescu, Busea Macaleţ, Vera Levit, Anatolie Badea, Vasile Creţu, Pavel Târgoveţ, Serafim Buzilă ş.a.

Capitolul II Chişinăul

Include un text semnat de Iulian Filip, scriitor, doctor în filologie despre însemnătatea Mariei Cebotari pentru cultura naţională şi un interviu cu Maria Cebotari.

Capitolul III Berlin – Dresda – Berlin

Începe cu impresiile lui de Klaus Thiel, muzicolog, Radio Berlin şi ale lui Jorg Studeman, primar pentru cultură, tineret şi sport, or. Dresda despre Maria Cebotari. Capitolul conţine informaţii despre filmele şi operele în care a evoluat Maria Cebotari (cca 90)

Capitolul IV București, Salzburg, alte turnee

Conţine informaţii despre Festivalul de la Salzburg, călătoriile muzicale întreprinse de Maria Cebotari la Bucureşti, Florenţa, Roma, Milano, Amsterdam, Bruxelles, Paris, Londra, Stockholm, Copenhaga ş.a.; un interviu luat de N. Laz şi publicat în ziarul Rampa din 24 mai 1942 în care Maria Cebotari vorbeşte despre ţara de origine, spectacole, planuri de viitor şi filmul „Odesa în flăcări”.

Capitolul V Viena, cântec de lebădă

Cuprinde impresiile profesorului Hubert Deutsch, conducătorului Biroului oamenilor de artă din Viena, director adjunct al Operei vienze în perioada 1962-1995 şi un text despre o serie de nenorociri ce s-au abătut asupra Mariei Cebotari şi ultimele clipe ale vieţii.

Capitolul VI Prin fiu s-a întors acasă…

Despre vizita fiului Mariei Cebotari la Chişinău

În loc de încheiere conţine mulţumirile autorului tuturor celor ce au completat acele segmente mai puţin cunoscute despre Maria Cebotari

Postfaţă la a doua ediţie explică raţionamentul apariţiei acestui nou volum şi include câteva impresii despre filmul documentar „Aria” semnate de Eugen Doga, Mihai Cimpoi, Anatol Codru, Andrei Vartic, Alexandru Bohanţov, Violeta Tipa, Mihai Poiată, Svetlana Bogdănaş, Dumitru Olărescu.

Lista cu Rolurilor interpretate de Maria Cebotari în spectacolele Operei din Dresda (1931-1944); Evoluările în concertele de la Dresda; Rolurile interpretate de Maria Cebotari în spectacolele Operei din Berlin (1932 – 1944); Rolurile interpretate de Maria Cebotari în spectacolele Operei din Viena.

Bibliografie cu cărţile, ziarele şi revistele utilizate spre documentare.

Urmează un album cu fotografii „…Viaţa în imagini”: Familia Cebotari. Părinţii Ion şi Elena. Surorile Parascovia şi Maria; Corul arhieresc condus de M. Berezovschi, Alexandr Vîrubov şi Maria Cebotari, Maria Cebotari şi Gustav Diessl; Gustav Diessl, Leopoldine Diessl (mama) şi Maria Cebotari, Familia Diessl-Cebotari cu copiii Fritz şi Peter; Dădaca Teta cu copiii, Maria Cebotari cu feciorii Peter şi Fritz; Peter şi Fritz cu mama adoptivă Lusile Curzon; Familia lui Fritz la Chişinău; Fritz în biserica „Sfânta Vinere” din Chişinău; Maria Cebotari şi Irmgard Armgart în opera „Nunta lui Figaro” de W. A. Mozart; Maria Cebotari şi Helge Roswange în opera „Viaţa pentru ţar” de M. Glinka; Maria Cebotari în rolul Violettei din opera „Traviata” de G. Verde; Maria Cebotari cu H. Roswange în opera „Andrea Chenier” de U. Giordano; Maria Cebotari şi W. Domgraf-Fassbander în opera „La farsa amorosa” de R. Zandonai; Maria Cebotari şi E. Witte în opera „Romeo şi Julieta” de Ch. Gounod ş.a.

De asemenea sunt reproduse afişele unor reprezentaţii ale Marie Cebotari, cadre din filme, portretul Mariei Cebotari realizat de Glebus Sainciuc, Testamentul Mariei Cebotari, Maria Bieşu la dezvelirea plăcii comemorative pe casa unde a locuit la Berlin Maria Cebotari ş.a.

Fotografiile sunt însoţite de legende în limbile română şi rusă.

Cartea este parte a Colecției „Chișinău” și poate fi consultată în cadrul Departamentului „Memoria Chișinăului” al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.

A doua parte a lucrării conţine aceleaşi texte traduse în limba rusă.

Мария Чеботарь – Блуждающая звезда

Книга содержит информации об оперной певицы Марии Чеботарь. Талант Марии Чеботарь вспыхнул, как вулкан, в начале 30-х гг, вписав золотую страницу в историю мирового вокального искусства.

Первое издание книги-альбома докт. хаб. Аурелиана Дэнилэ «Мария Чеботарь: воспоминания, газетные обзоры, образы», увидевшей свет в 1999 г., было молниеносно «абсорбировано» читателем, став в кратчайшие сроки библиографической редкостью.

Наиболее полная и документированная работа о М. Чеботарь появилась в резултате исследований, осуществленных дипломатом Аурелианом Дэнилэ, который распологал возможностью изучить на месте (в Дрездене, Берлине, Вене, Бухаресте, Стокгольме, Копенгагене и др.) многочисленные оригинальные документы, собранные, систематизированные и вдохновенно представленные им в ценной монографии.

Следует отметить, что работа не носит сугубо биографический характер, в ней изложены не только события из жизни артистки, обладающие той или иной степенью значимости; автор анализирует и качественный аспект, исполнительскую манеру певицы в ряде наиболее известных опер.

Отдельный труд составило хронологическое выстраивание выступлений М. Чеботарь на протяжении многих лет на различных лирических сценах Германии и Австрии.

Большинство фотографий было собрано в разных архивах, библиотеках и изданиях благодаря усердному труду автора на протяжении нескольких лет, а часть из них была подготовлена маэстро Михаем Потырнике специально для данной книги.

Данная монография стала подлинной историей в образах, представляющей жизни Марии Чеботарь.

Книга способна поддержать на должном уровне посмертную славу выдающейся личности оперной сцены, трагически рано ушедшей из вокального искусства.

Prima ediţie a cărţii-album „Maria Cebotari în amintiri, cronici şi imagini” apărută în 1999, poate fi lecturată doar în cadrul Filialei de Arte „Tudor Arghezi”.

Ediţia a doua Maria Cebotari : Stea rătăcitoare poate fi citită la sediul Departamentului Memoria Chişinăului, la Centrul Academic Eminescu, Filialele A. Mickiewicz, Alba Iulia, Codru, Maramureş, Ovidius, Ştefan cel Mare, Târgovişte, Târgu-Mureş, Transilvania, Filiala de Arte Tudor Arghezi, adresele http://hasdeu.md/filiale/

Advertisements

One thought on “Maria Cebotari – stea rătăcitoare

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s