Mitropolitul Gurie – operă zidită în destinul Basarabiei

„Valoarea personalităţii Mitropolitului Gurie pentru fiinţarea noastră ca neam este insuficient conştientizată, astfel culegerea Mitropolitul Gurie – opera zidită în destinul Basarabiei reprezintă o încercare de reabilitare a remarcabilei personalităţi care a fost şi rămâne Mitropolitul Gurie Grosu. Dacă am avea acea osteneală pe care a avut-o mitropolitul Gurie în timpuri cu mult mai grele, dacă am depune macar o parte din acel efort depus de el, noi am reuşi foarte multe. Ce a făcut mitropolitul Gurie?, a înţeles că noi suntem un neam cu deminitate, dar trebuie să le spunem tuturor şi fiecăruia în parte: „Respectă-te, şi vei fi respectat, ai demnitatea ta de neam şi atunci te vor lua în seamă.”

Silvia Grosu

Документ (341)Un nou volum dedicat Mitropolitului Gurie în colecția de documente „Chișinău”.

Mitropolitul Gurie – operă zidită în destinul Basarabiei: Culegere de articole și studii ale Mitropolitului Gurie (Grosu) al Basarabiei (1877-1943) / ed. îngr. și coord. de Silvia Grossu. – Chișinău : Epigraf, 2016. – 320 p. – ISBN 978-9975-125-96-3.

Prezenta culegere este de fapt al doilea volum din trilogia consacrat Mitropolitului Gurie. Lucrarea întrunește studii și articole științifice, lucrări care poartă semnătura cărturarului, studii despre istoria așezămintelor monastice, despre istoria Bisericiii din Basarabia și literatură didactică. Volumul II conține fotografii inedite și imagini de epocă din colecțiile personale ale descendenților familiei Grosu. Tabelul crononologic este adăugit şi comletat şi a fost reluat din primul volum. Lucrarea este prefaţată de Silvia Grossu, doctor în istorie, conferenţiar universitar.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s