Leonid Cemortan: Decan al criticii de teatru

Aniversări 2017

 Leonid Cemortan s-a născut la 6 noiembrie 1927 în comuna Chetrosu, județul Soroca, acum raionul Drochia, Regatul României. A decedat la 27 iunie 2009 în Chișinău la vârsta de 82 de ani. În acest an ar fi împlinit  90 de ani.

Leonid Cemortan a absolvit în 1961 Universitatea de Stat din Chișinău. În 1966 a susținut teza de doctor în științe istorice, iar în 1994  susuține teza de doctor habilitat în studiul artelor. În 1995 este ales membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei. A fost cercetător în cadrul Secției de etnografie și artă a AȘM (1976 – 1991), iar din 1991 director al Institutului de Istorie și Teorie a Artei (1991 – 1997).    Pe parcursul vieții a ocupat variate funcții de conducere în organele comsomoliste și de partid. A fost șef de secție la Editura de Stat a Moldovei, redactor principal pentru probleme de artă în cadrul Ministerului Culturii al RSS Moldovenești, director al Filarmonicii de Stat (1955 – 1960), viceministru al Culturii (1960 – 1963).

L CemortanPersonalitate marcantă a culturii naționale, Leonid Cemortan a rămas în amintirea contemporanilor ca un bun profesionist, contribuind enorm, prin curaj și demnitate, la afirmarea valorilor naționale în artă, cultură, știință și învățământ. A fost un om de o înaltă ținută morală, servind drept exemplu pentru intelectuali, pentru oamenii din jururl său, dar și pentru tânăra generație care aspira să îmbrățișeze teatrul, studiul artelor, critica de teatru. Pentru convingerile sale, poziția fermă, critica adusă regimului sovietic care promova o politică națională distructivă, Leonid Cemortan a fost exclus din Partidul Comunist și i s-a interzis să predea în instituțiile de învățământ superior sau să ocupe funcții importante. Poziția sa, nu explicit disidentă, a avut, cum consideră istoricul Igor Cașu „nu mai puțin importanță asupra situației din RSSM”, exprimând „angenda națională în contextul epocii.”

Și dacă partidul nu a avut nevoie de un astfel de membru, „debarasându-se” de el, în schimb arta teatrală a avut de câștigat, experiența sa în domeniul ale culturii fiind benefică în munca de cercetător științific. Leonid Cemortan a participat activ la constituirea Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Bălți (1957) și a Teatrului „Luceafărul” (1960) din Chișinău, activitatea cărora o va oglindi pe larg în articole și cronici. La fel, a contribuit la fondarea studioului „Moldova-film”, precum și la inaugurarea Aleii Clasicilor din Chișinău.

Devenind colaborator științific superior în Secția de etnografie și artă a AȘM, Leonid Cemortan a fost preocupat de problemele procesului cultural din republică, în special cele legate de dezvoltarea teatrului. Semnează mai multe articole de analiză a spectacolelor, care se jucau în acea perioadă pe scenele Teatrului Academic „A.S. Pușkin” (actualul Teatru Național „Mihai Eminescu”), Teatrului Muzical-Dramatic „V. Alecsandri” din Bălți, Teatrului „Luceafărul”, având întotdeauna o poziție critică față de nivelul artistic al spectacolelor. Îl preocupa îndeosebi problema regiei în teatru, problema dramaturgiei naționale.

Cartea sa „Prietenul nostru teatrul” (1983) este o amplă cercetare monografică a celor mai importante pagini din istoria Teatrului Academic „A.S. Pușkin” de la înființare (1933) și până la începutul anilor `80 ai secolului trecut. Este unul din cel mai fundamental studiu despre istoria și etapele cele mai importante pe care le-a parcurs în devenirea sa un teatru profesionst din Moldova.

Pasiunea cea mare a fost pentru Leonid Cemortan teatrul – critica de teatru, istoria și teoria artei teatrale. A publicat în presa națională și în ediții specializate de peste hotare sute de recenzii, articole, studii despre procesul teatral din Moldova, fiind și autorul unor consistente monografii despre teatrul și personalitățile teatrului moldovenesc.

Leonid Cemortan este autorul unor importante studii, cum ar fi: „Teatrul Național din Chișinău (1920-1935). Schiță istorică”, editată în anul 2000, „Actorul Eugeniu Ureche”, apărută în 2005, „Valeriu Cupcea, actor și regizor”, editată în anul 2008.

Mulți ani a activat în cadrul Uniunii Teatrale din Moldova, fiind membru al Secretariatului și conducător al secției de critică teatrală. A îndrumat și a educat o pleiadă de critici de teatru, rămânând în amintirea lor ca „decan al criticii de teatru”, titlu pe care Leonid Cemortan îl aprecia la modul serios.

Larisa Ungureanu,

critic de teatru

Bibliografie selectivă: Opera: Чемортан, Леонид. Первая советская театральная труппа. – Изв. Академии Наук МССР, 1978, № 3 (Серия общ. Наук); Некоторые аспекты современности в молдавской драматургии и на театральной сцене. – В кн.: Социалистический реализм и проблемы развития искусства Молдавии. – Chișinău, 1982; Молдавский театр и фольклор. – В кн. : Вопросы методологии и методики изучения истории советского театра и кино. – Chișinău, 1983; Cemortan, Leonid. Prietenul nostru teatrul. Pagini din istoria Teatrului Academic Moldovenesc de Stat „A.S. Pușkin”. – Chișinău, 1983. – Cu caract. chir.; Cemortan, Leonid. Teatrul Național din Chișinău (1920-1935). Schiță istorică. – Chișinău, 2000; Cemortan, Leonid. Actorul Eugeniu Ureche. – Chișinău, 2005; Cemortan, Leonid. Valeriu Cupcea, actor și regizor. – Chișinău, 2008;

Referințe bibliografice:

  1. Cemortan Leonid [online] [citat 06.XI.2017]. Disponibil: http://adevarul.ro/moldova/politica/arhivele-comunismului-leonid-cemortan-rusificarea-incepe-gradinita-copii-1_5215b0f0c7b855ff56ff9d7d/index.html
  2. Cemortan Leonid [online] [citat 06.XI.2017]. Disponibil: http://artinfinit.md/cgblog/1225/15/In-memoriam-Leonid-Cemortan/

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s