Mihai Cimpoi. Monografie bibliografică

Mihai Cimpoi: Monografie bibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Centrul Academic Internaţional Eminescu ; ed. îngr. de Mariana Harjevschi ; aut.: Lidia Kulikovski, Taisia Foiu, Vera Sârbu ; contribuții: Elena Dabija ; red. şt. Lidia Kulikovski ; red. bibliogr.: Taisia Foiu ; lector: Vlad Pohilă ; cop.: Valeriu Herța. – Chişinău, 2017. – 430 p.

Apariții editoriale

Luna noiembrie ne-a adus încă o ediție bibliografică, apărută în anul jubiliar Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” 140 de ani.

Volumul a apărut cu ocazia celei de a 75-a aniversări a academicianului Mihai Cimpoi, cu aportul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, Centrul Academic Internațional Eminescu. Este a doua ediție, revăzută, adăugată și completată a bibliografiei editată în 2002 .

CopertaCimpoiActuala cercetare bibliografică reflectă aproape integral activitatea academicianului Mihai Cimpoi pe parcursul a 57 de ani de muncă scriitoricească și științifică, fiind capabilă a crea un contur de portret veridic şi cuprinzător.

În Biobibliografie aria de cercetare a fost extinsă până în anul 2017 şi însumează 3720 de publicaţii de şi despre Mihai Cimpoi, dintre care 73 volume de autor, cu un total de aproape 16 000 pagini.

Lucrarea este structurată în trei capitole: Capitol I. Studii introductive, semnate de personalităţi marcante ale culturii româneşti: Eugen Simion, Victor Crăciun, Nicolae Dabija, Theodor Codreanu, Lidia Kulikovski. A fost adăugat un nou compartiment : Ecouri din străinătate, semnate de eminescologi din mai multe spaţii culturale: Kycyku Kopi (Albania),  Ṻnver Nasrattinoglu (Turcia), Giuseppe Manitta (Italia) ş.a.

Capitol II. Bibliografie, cuprinde Ediţii de autor cu descrierea conţinutului şi indicarea paginilor.

Capitotol III. Indexuri auxiliare. Pentru a facilita utilizarea biobibliografiei, au fost alcătuite cinci indexuri auxiliare, care conţin: Index de nume; Index de titluri de autor; Index de titluri de cărţi recenzate, prefaţate, prezentate; Index geografic; Index de ediţii periodice.

Criteriul de aranjare a materialului este direct cronologic, iar în cadrul anului descrierile sunt date în ordine alfabetică. Lucrările apărute în limba rusă sunt aranjate la sfârșitul fiecărui an după același criteriu.

Lucrarea  se încheie cu  File de album.

Monografia bibliografică Mihai Cimpoi va fi utilă celor interesaţi de istoria şi starea actuală a literaturii române, studiată şi analizată de remarcabilul cărturar Mihai Cimpoi – cercetătorilor literari, profesorilor, studenţilor şi elevilor, bibliotecarilor, precum şi tuturor cititorilor dornici să cunoască în amănunte vasta şi variata activitate a academicianului Mihai Cimpoi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s