Nicolae Testimițanu – nume devenit simbol

Achiziții noi

Medicina cunoaște nume remarcabile, care reprezintă exemple de înalt umanism, însă numele ilustrului om de știință, fondator și reformator al medicinii în Republica Moldova, Nicolae Testemițanu, ocupă un loc de cinste în comunitatea medicilor și savanților de vază.

Nicolae Testemițanu s-a născut la 1 august 1927 în satul Ochiul Alb, jud. Bălți. A fost un renumit chirurg și om politic moldovean. S-a stins din viață la 20 septembrie 1986. Postmortem, i-a fost conferit titlul de academician al AȘM. Începând cu anul 1990, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie din Republica Moldova poartă numele distinsului savant.

În contextul Anul Nicolae Testemițanu, marcat la nivel național în 2017, a ieșit de sub tipar o nouă apariție editorială dedicată remarcabilului manager al ocrotirii sănătății.

Nicolae Testemițanu – nume devenit simbol: 90 de ani de la naștere / Univ. de Stat de medicină și farmacie Nicolae Testemițanu ; alcăt., coord.: Constantin Ețco ; red.: Larisa Erșov. – Chișinău : Epigraf, 2017. – 544p.: fot. – Text în lb. rom., rusă.

Lucrarea a apărut la marcarea a 90 de ani de la nașterea renumitului chirurg, fiind prefațată de Gheorghe Ghidirim, doctor habilitat în medicină.

Ediția în sine cuprinde articole publicate pe parcursul anilor despre viața și activitatea lui Nicolae Testemițanu, în limbile română și rusă.

Articolele din lucrare sunt urmate de anexa 1. Medalia Nicolae Testemițanu și anexa 2. Marca poștală Nicolae Testemițanu și un album fotografic alb-negru. Postfața volumului a fost semnată de Gheorghe Baciu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar.

Lucrarea este dedicată publicului larg interest de viața și activitatea lui Nicolae Testemițanu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s