Bezviconi Gheorghe: Profiluri basarabene

Achiziții noi

Bezviconi, Gheorghe. Profiluri basarabene [în 2 vol.] / Gheorghe Bezviconi ; text sel. și îngr. de Mihai Papuc ; pref.: Florin Faifer. – Chișinău : Știința, 2017. – (Col. Pagini despre Basarabia).

сканирование0001Vol. 1 . – 2017. – 324 p. – Referințe bibliogr. în subsol.

Volumele cuprind cele mai importante scrieri ale istoricului Gheorghe Bezviconi. A fost membru corespondent al Academiei Române și al unor institute de istorie din Franța și Belgia, membru onorific al „Societății publiciștilor și scriitorilor străini” din Bulgaria. A fost membru fondator al Societăţii Scriitorilor al Basarabiei, membru al Comitetului de Conducere și reprezentantul ei la București.

Lucrările sale cuprind informații adunate cu tenacitate şi migală, autorul râvnind să întocmească „o istorie adevărată a acestui pământ”.

Volumul I a fost prefațat de istoricul și critical literar Florin Faifer și cuprinde texte din cărţile, semnate de Gh. Bezviconi: Costache Stamati. Familia şi contemporanii săi (1942), cu un cuvânt introductiv de Artur Gorovei, membru de onoare al Academiei Române; Puşkin în exil (în colaborare cu Scarlat Callimachi), lucrare tipărită în 1947 la București; Manuc Bei, ediția a II-a, studiul monographic apărut la Chișinău în 1938 şi Din alte vremi, culegere de articole apărută la București în 1940.

сканирование0002Vol. 2 . – 2017. – 328 p. – Referințe bibliogr. în subsol.

Volumul II include culegerea de articole Profiluri de ieri şi de azi (1943), și un capitol aparte este dedicat Chișinăului de altădată, la care s-au adăugat trei texte din periodice: Românismul fruntaşilor Moldovei dintre Prut şi Nistru sub stăpânire străină (1941); Dintr-un sfert de veac de scris moldovenesc (însemnări biobibliografice dintr-un manuscris inedit, păstrat în fondurile Muzeului Naţional de Literatură „Mihail Kogălniceanu”) şi Din Jurnalul lui M.C. Zozulin (1884-1891, text tradus din ruseşte şi comentat de Gh. Bezviconi).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s