Sergius Ciocanu: Orașul Chișinău. Începuturi, dezvoltare urbană, biserici

Cărți noi

Ciocanu, Sergius. Orașul Chișinău. Începuturi, dezvoltare urbană, biserici (secolele XV-XIX) / Sergius Ciocanu. – Chișinău: Cartdidact, 2017 (Tip. Recalmă). – 280 p.; fig.

2222Departamentul „Memoria Chișinăului” și-a îmbogățit colecția de cărți despre Chișinău cu o nouă apariție editorială. E vorba de un valoros studiu, întitulat „Orașul Chișinău. Începuturi, dezvoltare urbană, biserici” (secolele XV-XIX), efectuta de Sergius Ciocanu, doctor în arhitectură, lector, Facultatea de Urbanism și Arhitectură a UTM, cercetător științific, Institutul Patrimoniu Cultural al AȘM, autor a peste 50 de publicații științifice din domeniul istoriei arhitecturii, istoriei, sigilografiei.

Studiul este alcătuit din două capitole, un Cuvânt înainte, semnat de Petronel Zahariuc, o Introdicere, Încheiere, Anexă și Indice geografic. Are și o traducere în limba engleză a Cuprinsului și Încheierii.

Capitolul I se numește: Devenirea orașului Chișinău. Bisericile medievale ale urbei. De la primele atestări documentare până în secolul al XVIII-lea.

Capitolul II se întitulează: Orașul Chișinău și edificiile lui de cult în prima jumătate a secolului al XIX-lea.

„Mult trebuie să-și iubească orașul un istoric, ca să ajungă să scrie o carte despre el”, menționează Petronel Zahariuc în „Cuvânt înainte”. Sergius Ciocanu este arhitect și istoric și a pășit cu mult curaj pe această cale, oferind specilaiștilor, dar și publicului larg, o carte bine construită, care cuprinde interpretări istorice judicioase și curajoase asupra începuturilor, dezvoltării urbane și bisericilor din Chișinău.”

La elaborarea acestei lucrări au fost utilizate culegerile de documente referitoare la istoria medievală a Țării Moldovei, în primul rând corpus-urile monumentale Documente privind Istoria României (DIR), Documenta Romaniae Historica (DRH), Moldova în Epoca Feudalismului (MEF), acte emise de cancelarii domnești și mănăstirești, actele scrie de dregători și negustori, relatări ale unor călători străini, misionari și diplomați, cât și documente inedite din fondurile Arhivei Naționale a Republicii Moldova, la fel, materiale grafice, fotografice și epigrafice, planuri și hărți ale orașului Chișinău.

„Este imperios necesară, consideră autorul, formarea unei structuti municipale de protejare și de valorificare a centrului istoric”.

Larisa UNGUREANU

Advertisements

One thought on “Sergius Ciocanu: Orașul Chișinău. Începuturi, dezvoltare urbană, biserici

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s