Preotul Mihail Berezovschi – cunoscător al specificului muzicii de cult: 150 de ani de la naștere

„Muzica este viața mea, în ea m-am născut și cu ea voi muri”
Mihail Berezovschi

Mihail Berezovschi – preot, compozitor şi dirijor de cor, profesor şi pictor autodidact român.

S-a născut la 20 februarie 1868, în s. Caplani, jud. Cetatea Albă. În perioada anilor 1880-85dd8-aszcs1890, a studiat la Seminarul Teologic din Chişinău şi la Şcoala duhovnicească, continuându-şi ulterior sudiile de perfecţionare muzicală la Conservatorul Academic din Sankt Petersburg şi de compoziţie cu A. Leadov. A fost hitoronisit preot la biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Chișinău (1890-1892), din 1892 preot la Catedrala Arhiepiscopală. A deţinut şi funcţia de director adjunct al Corului Catedralei (1892), apoi fiind titularizat ca prim dirijor în anul 1904. În anii 1905-1914 a activat ca profesor la Seminarul Teologic din Chişinău, apoi la Liceul de băieţi „M. Eminescu” (1926).

Director şi profesor la Şcoala de cântăreți bisenceşti şi profesor de muzică la Şcoala eparhială (1907-1913). După 1918, professor titular la Conservatorul Muzică şi la Liceul nr. 2 din Chișinău.

A fost membru fondator şi vicepreședinte al Comitetului Central al Asociaţiei Muzicale „Cântecul Basarabiei”, iconom stavrofor; corul său a avut un rol important în conservarea limbii române. În penoada anilor 1917-1918 a participat personal sau cu corul său la  evenimente istorice care au dus la constituirea statului național român unitar. Vicepreședinte al „Astrei basarabene”. Membru fondator al Societății Compozitorilor români. Timp de 10 ani a fost profesor și director al „Şcolii de cântăreţi” din Chişinău şi profesor la Conservator. Printre discipolii săi a avut-o şi pe celebra cântăreaţă şi artistă Maria Cebotari.

A publicat la Chişinău în şase volume creaţiile sale muzicale.

001
Peisaj rural. Hârtie pe carton, acuarelă. 23,3×28,0 Semnat: M Berezovschi

A participat cu lucrări personale la numeroase expoziţii, obţinând la una din ele Medalia de Aur. Din 1909 şi până în anul 1939, şi-a expus lucrările la toate cele 11 saloane de pictură, sculptură, desen, gravură şi artă decorativă din Chişinău, printre care: „Dimineaţă de iarnă”, „Clopotul de seară”, „Pe înserate” ş.a.

A compus creaţii corale, romanţe. Autorul operelor muzicale: „Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur” (Moscova-Leipzig); „Nu mă lăsa la vremea bătrâneţii”; „Doamne strigat-am. Stihirile, Dogmaticile, Dumnezeu este Domntil, cu Troparele Invierii pe 8 glasuri” (1921, ed. a II-a, 1940); „Imnele Sfintei Liturghii” (1922); „Imnele Vecerniei şi Utreniei” (1927).

A fost distins cu Ordinul „Coroana României” (1922), medalia „Bene Merenti” (1921), Iconom stavrofor cu gradul de Cavaler (1923).

S-a stins din viaţă la 5 noiembrie 1940, la Chişinău. A fost îmormântat la cimitirul de pe strada Armenească, în preajma bisericii, în vecinătatea mormântului elevului său Alexandru Cristea.

În sectorul Centru din Chișinău există strada și stradela protoiereu Mihail Berezovschi, iar în sectorul Ciocana al capitalei există Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Mihail Berezovschi”. Iar în incinta liceului a fost amenajat un muzeu în cinstea lui Mihail Berezovschi.

Sursa: PÂNTEA, Ina. Mihail Berezovschi 1868-1940. In: Calendar Național. Chișinău, 2017, p. 75.

Bibliografie recomandată:

NAGACEVSCHI, Elena. Mihail Berezovschi – dirijor de cor și compozitor. Chișinău: Epigraf, 2002. 100 p. ISBN 9975-903-58-4.

COLESNIC, Iurie. Un ostatec al muzelor – preotul Mihail Berezovschi. In: Tineretul Moldovei. 1991, 12 aug., p. 2.

COLESNIC, Iurie. Un preot caun fenomen. In: Colesnic Iurie. Chișinăul din inima noastră. Chișinău: S.n., 2014, pp. 121-126.

Mihail Berezovschi [online]. [citat 20.02.2018]. Disponibil: https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2014/03/30/mihail-berezovschi-dirijor-de-cor-si-compozitor/

Mihail Berezovschi [online]. [citat 20.02.2018]. Disponibil:https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2012/01/16/mihail-berezovschi-dirijor/

Mihail Berezovschi [online]. [citat 20.02.2018]. Disponibil: http://nmuseum.blogspot.md/2011/11/mihail-berezovschi-1868-1940.html

berez


One thought on “Preotul Mihail Berezovschi – cunoscător al specificului muzicii de cult: 150 de ani de la naștere

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s