CHIȘINĂU. Bulevarde. Străzi. Piețe. Parcuri. Ghid enciclopedic

Recenzii

22405988_10155240059592830_5481441787731064955_n

Sfîrșitul anului 2017 i-a bucurat pe împătimiții de istorie ai capitalei cu o noutate editorială de lux – Chișinău. Bulevarde. Străzi. Piețe. Parcuri. Ghid enciclopedic (tiraj 100 ex., 377 p. + hărți pe 2 file).

Ghidul (apropo, într-o ținută poligrafică de excepție), care include 807 denumiri de bulevarde, străzi, stradele, pieţe și parcuri (în continuare – toponime), a fost elaborat la inițiativa Primăriei Municipiului Chișinău de către un colectiv de autori din cadrul Departamentului „Memoria Chișinăului” al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, avîndu-i în calitate de coordonatori  pe conf. univ. dr. Lidia Kulikovski și Ana Răileanu, colaboratoare a Primăriei Municipiului Chișinău între anii 1985-2015. Ediția a fost îngrijită de către directorul general al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” dr. în șt. ale comunicării Mariana Harjevschi.

Ceea ce deosebește radical Ghidul de lucrările cu aceeași tematică, apărute anterior (inclusiv Chișinău. Enciclopedie. Chișinău, Ed. „Muzeum”, 1977), este exhaustivitatea informației despre toponimele existente, articolele avînd  o structură identică care include:

– toponimul;

– denumirea, numărul și data emiterii actului normativ al organului administrației publice locale prin care a fost aprobat toponimul;

– toponimul(-ele) precedent(-e);

– amplasarea geografică;

– scurt istoric al toponimului, inclusiv proveniența și explicarea termenilor;

– monumente / plăci comemorative (cu indicarea adresei, autorului obiectului de artă și anului inaugurării);

– adrese utile (informații selective despre instituții publice,  întreprinderi, instituții de învățămînt, cultură, sănătate și agrement, centre comerciale);

– transport public urban (autobuz, troleibuz) cu care se poate deplasa spre o adresă anumită.

Pentru comoditate în folosirea Ghidului autorii au elaborat mai multe indexuri auxiliare:

– Indexul alfabetic al toponimelor cu indicarea paginii, unde poate fi găsit;

– Denumiri de străzi vechi și noi – index paralel al toponimelor din diferite perioade  istorice  și actuale;

         – Index de monumente, plăci comemorative;

         – Index tematic;

– Dimensiunea străzilor.

Acestea fiind spuse, conform unei tradiții nescrise se cere și evaluarea unor lacune ale lucrării. Menționam, ad hoc, neîndeplinirea calitativă de către editură a obligației de a pregăti lucrarea pentru Bun de tipar (care include redactarea și corectura cărții) – fapt devenit obișnuit și adițional mai multor  lucrări de acest gen, editate de la 1991 încoace – motiv din care nu vom insista asupra unor exemple, pe care cititorul curios și inteligent le va observa cu ușurință.

Nu putea să nu atragă atenția un postulat din Argument: Această carte este prima încercare de cercetare exhaustivă și de structurare a informației despre sistematizarea urbei noastre de la începuturi și pînă azi (p. 6), care, spre regret, a rămas nerealizat.

În acest sens, se cerea includerea în Ghid a primei încercări de sistematizare a toponimelor – Planul Chișinăului din anul 1834, precum și a planurilor disponibile ale orașului datate cu anii 1910, 1919, 1925, 1933 și 1941 (v. Старые карты Кишинёва: http://oldchisinau.com/starye-karty-i-ulicy/starye-karty-kishinyova/). Or, publicarea acestora ar fi exclus confuzii regretabile, precum, de ex., cele de la p. 339, 350 și 351:

– Федорова – se cerea: Федорова П.И. – v. Plan 1910 – улица П.И. Федорова;

 – Шмидтовская (sec. al XIX-lea – 1924) – se cerea: Шмидта К. А. (1902-1919) – v. Plan 1910  – К.А. Шмидта.  Toponimul Шмидтовская nu este atestat (cu atît mai mult în sec. XIX), strada fiind numită din anul 1902 (apropo, începutul sec. XX!) К.А. Шмидта (pînă în anul 1919 – v. Plan 1919). Numele străzii nu a fost modificat, cel puțin, pînă în anul 1941 (v. Plan 1941), ceea ce ne face să credem că acesta a existat pînă în anul 1944. În acest sens sînt necesare și modificările respective la toponimele Mitropolit Dosoftei și Mitropolit Varlaam;

– la p. 339 după toponimul Renașterii, bd. trebuiau incluse toponimele  Schmidt Carol (v. Plan 1933)  și Ș(S)midt Carol (v. Plan 1919, 1925, 1941), folosind bara – Schmidt / Ș(S)midt Carol. Ar fi fost bine dacă se preciza care dintre aceste două modele de scriere a toponimului era folosit în actele oficiale în timpul administrației române (1918-1940 și 1941-1944). Cel mai probabil este totuși, că se folosea toponimul Carol Schmidt. Era, probabil,  mai util pentru cititori dacă în indexul  Denumiri de străzi vechi și noi (apropo, titlul corect al indexului trebuia să fie Denumiri vechi și noi de străzi) ar fi fost indicate pentru străzile vechi și perioadele în care au fost folosite toponimele. De ex., Шмидта  К.А. (1902-1919),  Schmidt Carol (1919-1944).  Ceea ce ar scuti cititorul de necesitatea de a reveni de fiecare dată  la paginile cu scurt istoric al toponimelor.

Bibliografia include lucrarea POHILĂ, Vlad. Mic dicţionar de nume proprii străine. Chișinău: Ed. ARC, 1998. Cu toate acestea, de ex., prenumele lui Piotr Leșcenko (de origine rus) a fost  redactat „Petru” (p. 331).

Apropo. La harțile anexate la lucrare mai trebuia adăugată o hartă generală a orașului cu indicarea sectoarelor, divizată în pătrate numerotate pe orizontală cu cifre, iar pe verticală – cu litere mari. Ceea ce ar fi permis includerea în indexul alfabetic al toponimelor nu numai a numărului paginilor, unde este dată descrierea lor, dar și a localizării pe hartă a acestora. De ex.:

Toponimul Categoria Pagina Localizare pe hartă
Costin  Miron stradă 92 H12, 13

Și, desigur, lucrarea cîștiga mult dacă hărțile erau color.

Rămîne de regretat și faptul că Ghidul nu include și astfel de transport urban, precum sînt maxitaxiurile sau, cum mai sînt numite la noi – microbuzele. Chiar și dacă itinerariile acestora sînt în permanență supuse unor experimente de către lucrătorii Primăriei municipiului, în urma cărora acestea se modifică periodic. Putea fi folosită, de exemplu  remarca: „Situația la data de … 2017” sau orice altă explicație.

În linii generale, lacunele de felul celor menționate (pe care cel puțin 99 % dintre cititori nici nu le vor observa) nici într-un caz nu diminuează importanța Ghidului și la o eventuală reeditare (care, evident, este necesară, deoarece tirajul de 100 ex. este insuficient pentru o lucrare de o asemenea anvergură) pot fi înlăturate fără mari deficiențe.

Ing. Mihail SLOBOZIANU

P.S.  Departamentul Memoria Chișinăului

Ghidul poate fi consultat aici:


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s