Aleea clasicilor – 60 de ani

Ideea de a crea un ansamblu sculptural, plasat pe raza centrală a parcului, a fost lansată în anii 30 ai sec. XX de sculptorul Alexandru Plămădeală. Dar abia în 1957 a fost inaugurată cu contribuţia Uniunii Scriitorilor. Aleea clasicilor a fost constituită la început din 12 busturi ale clasicilor literaturii române, instalate de ambele părţi ale aleii centrale a parcului, ce duce de la b-dul Ştefan cel Mare până în centrul parcului. Busturile clasiculor au fost turnate din bronz şi instalate pe postamente din granit roşu poleit. Aleea clasicilor începe cu busturi­le lui D. Cantemir (sculptor -N. Gorionâşev), N. Milescu-Spătarul (L. Averbuh), Gh. Asachi (L. Fitov), C. Starnati (L. Fitov), Al. Donici (I. Cheptănaru), Al. Hâjdău (N. Cracoveac), B.P. Haşdeu (I. Cheptănaru), V. Alecsandri (A. Maico), Costache Negruzzi (A. Maico), (L. Dubinovschi), Alecu Russo (V. Larcenco), Mihai Eminescu (L. Dubinovschi), Ion Creangă (L. Averbuh). După evenimentele de renaştere naţională din 1989-1991 Aleea s-a completat cu busturile scriitorilor: Alexei Mateevici (1991 – sculptor D.Rusu), Constantin Stere (1991,G. Dubrovin), Nichita Stănescu (anii 90, colectiv de autori), Luci­an Blaga (1992 A. Pikunov-Târţău), Nicolae Iorga (1993, Mihail Ecobici), Mircea Eliade (1994,  A. Bolea), George Coşbuc (1994 C. Popovici),  Tudor Arghezi (1995, Dmitri Verdeanu), George Coșbuc (1996, C. Popovici), George Călinescu (1997, Serghei Ganencu), Mircea Eliade (1997, Vasile Goia), Octavian Goga (2000, Cornel Medrea), George Bacovia (2001, Milița Petrașcu), Grigore Vieru (2010, Romi Adam).

Aleea şi pavilionul „Melancolie”, aflat lângă bustul lui Eminescu, sunt locuri de desfăşurare a diverse activităţi cultural – artistice. Bustul lui Eminescu are şi un mic secret: dacă ghidul plasează grupul de turişti în spatele lui, atunci se poate de observat în profilul bustului configuraţia feţei autorului (Lazar Dubinovski).

Din cartea: Ion Perojoc. Ghidul străzilor. – Chișinău, 2013. – P. 37.

Aleea Clasicilor în toate anotimpurile

Vă propunem un video, elaborat de „Memoria Chișinăului” în anul 2013, la 55 de ani de la inaugurarea Aleei Clasicilor.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s