Monumentul Ştefan cel Mare şi Sfânt – 90 de ani

monumentulMonumentul lui Ştefan cel Mare – simbol al Chisinăului este amplasat la intersecţia de străzi cu Piaţa Marii Adunări Naţionale. Monumentul este orien­tat spre strada Mitropolit Bănulescu – Bodoni şi Piaţa Marii Adunări Naţionale. A fost dezvelit la 29.04.1928 cu ocazia aniversării a zecea a hotărâ­rii Sfatului Ţării privind unirea Basarabiei cu Ro­mânia. Monumentul a fost turnat la Bucureşti din bronz şi este o creaţie a sculptorului moldovean Alexandru Plămădeală, arhitect-E.Bernardazzi.

Este consacrat Domnitorului Moldovei Ştefan al III-lea, supranumit Ştefan cel Mare, iar din anii 90 ai sec. XX şi Sfânt. A domnit 47 de ani (1457- 1504). A dus 47 de bătălii din care în 44 a ieşit învingător. Conform unei tradiţii, după fiecare bă­tălie câştigată, ctitorea câte o biserică sau o mă­năstire. Faptele sale de arme erau cunoscute în în­treaga Europă, fiind numit de Papa de atunci „atlet al creştinătăţii”, pentru lupta sa eroică împotriva Imperiului Otoman.

Monumentul reprezintă o operă sobră, im­pozantă ce se evidenţiază printr-o unitate compoziţională, prin tratarea monolită a formelor. Chipul Domnului Moldovei este surprins într- o poziţie, ce-1 caracterizează reuşit: În mâna dreaptă ţine crucea – simbol al creştinităţii, credinţa apărată de el pe parcursul întregii vieţi, iar în mâna stângă sabia – lupta cu jertfire de sine pentru apărarea independenţei Moldovei de cotropitorii musulmani. Instalat la intrarea în vechiul parc, statuia împreună cu grilajul decorativ, cu poarta şi cu elemente decorative de amenajare, formea­ză un complex monumental unitar, constituind un adevărat simbol emblematic al oraşului şi ţării.

Din cartea: Ion Perojoc. Ghidul Chişinăului. – Chișinău, 2013. – P. 34.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s