Sculptura basarabeană- aspiraţia spre rugăciune şi izolare

La 14 iunie se împlinesc 27 de ani de la trecerea la cele veșnice a sculptorului basarabean Dumitru Rusu -Scvorțov, înmormântat la Chişinău.

Dumitru Scvortov Forme geometrice9Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, a primit în dar cartea istoricului și criticului de artă, Vladimir Bulat „Forme geometrice”, dedicată sculptorului Dumitru Rusu -Scvorțov.

Această carte este despre sculptorul care, din păcate, a fost dat uitării şi conţine o descriere în detalii a vieții și operei lui Dumitru Scvorțov, incluzând documente şi fotografii sugestive. Volumul are  80 de pagini și a apărut într-un tiraj de 500 de exemplare, cu sprijinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în cadrul programului pentru editarea cărții naționale.

Sculptorul s-a născut la Călărași pe 26 octombrie 1926. A studiat la Școala de Arte Plastice „I. Repin” din Chișinău” și la Academia de Arte din Leningrad (astăzi Sankt-Petersburg). De-a lungul anilor, a realizat numeroase sculpturi, basoreliefuri și busturi pentru diverse localități, câteva cicluri de sculpturi: „Maternitate”, „Poamă”, „Moldova”, „Coloane” etc. În paralel cu munca de creație a activat ani mulți în calitate de profesor de sculptură la Școala republicană de arte plastice din Chișinău. Dintre lucrările sale de artă monumentală pot fi menționate următoarele: Bustul lui Alexie Mateevici (Aleea Clasicilor, Chișinău), Compoziția monumentală Forme geometrice (Scuarul Teatrului de Operă și Balet, Chișinău), Monumentul lui Mihai Eminescu (Anenii Noi). A realizat și bustul funerar al scriitorului Liviu Damian, dar și multe alte sculpturi, atît de postament, cît și monumental-decorative, apreciate de iubitorii de artă.

                Vladimir Bulat încheie minunata lucrare cu următoarea aserţiune: ” Noi am ales să credem că artistul nostru şi-a îndeplinit cu onestitate destinul de om, de artist şi de purtător fără voia sa a poverilor vremii. Cursul vieţii artistului se curmă pe 14 iunie 1991 şi este înmormântat la Chişinău. Destinul său artistic capătă prin acest eseu o primă formă monografică”

            Creaţia lui Dumitru Rusu-Scvorțov nu a fost apreciată de contemporanii săi, fapt care l-a decepţionat profund, iar acest eşec îl pune pe drumuri, spre noi căutări, frământări, îndoieli şi speranţe. Pleacă peste hotare pentru a se dedica exclusiv „muncii de creaţie”, necondiţionată de comenzi şi obligaţii contractuale. Anume  eşecul l-a ajutat să-şi exprime ideile sale într-o sculptură flamboiantă, inedită. Talentatul creator evadează de sub vigilenţa şi obtuzitatea forurilor de decizie, care erau exagerate şi făţarnice,în perioada sovietică,aspirând la ceva de ordin spiritual, intuitiv. Dumitru Rusu -Scvorțov se confesează într-o scrisoare unei prietene: „Ca punct de plecare  trebuie să fie o arhitectură, sculptură sau o sinteză dintre cele două – o artă,în tot cazul. Ceva care să mă pregătească pentru rugăciune”

Pentru a afla mai multe detalii despre viaţa sculptorului Dumitru Rusu -Scvorțov, puteţi consulta volumul lui Vladimir Bulat „Forme geometrice”, care se găseşte în colecţia „Chişinău”, Departamentul „Memoria Chişinăului”, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s