O nouă apariție a Bibliografiei locale

Bibliografia MunicipiuluiBibliografia Municipiului Chișinău 2005-2010 / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Secția „Memoria Chișinăului” ;  ed. îngr. de Mariana Harjevschi ; red. : Ludmila Pânzaru. – Chișinău : S. n., 2017. – 606 p.

Colecţia de bibliografii a Bibliotecii  Municipale „B.P. Hasdeu” s-a îmbogăţit  cu o cercetare bibliografică specializată locală, un volum solid, de mare interes pentru comunitatea chișinăuiană –  Bibliografia Municipiului Chișinău 2005-2010.

Realizarea unei asemenea lucrări este un bilanţ al activităţii bib­liografilor Secției „Memoria Chișinăului” a Bibiliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, care au identificat, selectat și fami­liarizat referințe bibliografice cu subiecte de cercetare bine determinate  – municipiul Chișinău.

Recentul volum este o continuare a lucrărilor simi­lare, începute încă în 1996 și continuate în 1997-1998; 1999-2004.

Stilul special al acestui volum este prezentarea prin prisma surselor bibliografice – publicații din ziare și reviste – care ne permit să observăm în retrospectivă informaţii despre diferite aspecte ale vieţii social-politice, economice şi cultural-artistice din municipiu Chișinău din perioada respectivă.

Lucrarea are 606 de pagini și include 9177 de înregistrări bibliografice adnotate în lim­bi­le română, rusă publicate în  128 de ediții periodice, abonate de Biblioteca Municipală.

Ediție curentă este rodul colaboratorilor „Memoria Chișinăului”, o contunuare a bibliografiei locale.

Materialul este structurat după Clasificărea Zecemală Universală (CZU) și include mai multe subiecte: politică, economie, drept, administrație publică, învățământ, medicină, industrie, cultură, arhitectură, artă, istorie etc.  Activitatea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” tot este o parte a bibliografiei locale, dar va fi publicată separat într-o ediție complementară Bibliografiei Municipiului Chișinău.

Cinci indexuri auxiliare: index alfabetic de nume, indexul de instituții, indexul de manifestări, indexul geografic și indexul de ediții periodice vă permit să navigați rapid în această bibliografie voluminoasă.

Peste ani, aceste dovezi documentare ale diferitelor aspecte ale istoriei urbei noastre, chiar și numai înregistrate bibliografic, pot deveini o lectura plăcută, captivantă și utilă.

Un oraș fără istorie nu poate exista.  Bibliografia Municipiului Chișinău 2005-2010 este deja istorie, recentă, nouă, dar deja istorie, care sperăm va fi interesantă pentru generațiile actuale și viitoare.

În contextul valorificării informației despre istoria și prezentul orașului Chișinău, lucrarea prezintă interes pentru cercetare și documentare.

Cartea este disponibilă la Secția „Memoria Chișinăului” și în curând,  în toate filialele Bibliotecii Municipale.

Taisia Foiu, șef Secției „Memoria Chișinăului”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s