Mihai Cimpoi – un destin absolut de esențe

La 3 septembrie unul dintre cei mai reprezentativi istorici și critici literari ai ultimelor decenii acad. Mihai Cimpoi sărbătorește cea de-a 76-a aniversare.

La finele anului 2017 a ieşit de sub tipar o lucrare monumentală.  Este vorba despre Monografia bibliografică prilejuită acad. Mihai Cimpoi.

MonografiaCimpoiMihai Cimpoi: Monografie bibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”; Centrul Academic Internaţional Eminescu; ed. îngr. de Mariana Harjevschi; aut.: Lidia Kulikovski, Taisia Foiu, Vera Sârbu; red. şt. Lidia Kulikovski; red. bibliogr.: Taisia Foiu; cop.: Valeriu Herța. – Chişinău : [S. n.], 2017 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 430 p.

Realizată pe baza surselor din Republica Moldova și România, lucrarea elaborată de către autorii Lidia Kulikovski, dr. conf. univ, Departamentul Studii și Cercetări, Taisia Foiu, Departamentul Memoria Chișinăului și Vera Sârbu, Centrul Academic Internațional Eminescu ilustrează activitatea literară, politică şi publicistică a acestei personalitați basarabene.

Actuala cercetare bibliografică reflectă aproape integral activitatea academicianului Mihai Cimpoi pe parcursul a 57 de ani de muncă scriitoricească și științifică, creând un contur de portret veridic şi cuprinzător.

Monografia bibliografică  este concepută din punct de vedere ştiinţific, a fost extinsă până în anul 2017 şi însumează 3720 de publicaţii cu şi despre Mihai Cimpoi, dintre care 73 volume de autor, cu un total de aproape 16 000 pagini.

Referinţele bibliografice sunt grupate în două mari capitole. Bibliografia începe cu  texte introductive, semnate de istorici și critici literari, personalități marcante ale culturii românești Eugen Simion, Victor Crăciun, Nicolae Dabija, Theodor Codreanu, Lidia Kulikovski. În  compartimentul Ecouri din străinătate, personalitatea lui M. Cimpoi este oglindită în scrierile semnate de eminescologi din mai multe areale culturale.

Al doilea capitol,  bibliografia propriu-zisă,  vizează opera ca atare, fiind distribuită în volume publicate aparte, în antologii,  culegeri,  ediții coordonate, îngrijite, redactate. Acest capitol însumează, în cea mai mare parte, numeroase articole pe teme literare, 2200 de  eseuri, cronici, recenzii, prefețe, postfețe, referințe critice, scrise pe parcursul anilor și adunate sub titlul –  Un ”hermeneut de ținută modernă”.

Scrierile publicistice ale lui Mihai Cimpoi sunt concentrate într-un subcapitol întitulat ”Promotor al valorilor românești” (Publicistică, atitudini civice, probleme de cultură şi artă), iar dialogurile, interviurile cu protagonistul lucrării, cât şi realizate de el sunt  prezentate în subcapitolul ”Om de cultură devenit un destin”, în care găsim dialoguri competitive cu cercetători în domeniul literar, dar și al altor discipline.

Compartimentul Despre viaţa, activitatea literară şi politică include studii despre activitatea științifică, literară, la fel, biografia lui Mihai Cimpoi, alte lucrări care reflectă personalitatea omului și a savantului, implicat activ în viaţa civică a Republicii Moldova.

Pentru a permite identificarea mai rapidă a informaţiei necesare în monografie, sunt alcătuite cinci indexuri auxiliare:

Index de nume; Index de titluri de autor; Index de titluri de cărţi recenzate, prefăţate; Index al publicaţiilor periodice bibliografiate; Index geografic.

Lucrarea  se încheie cu  un Rezumat, tradus în patru limbi: engleză, franceză, germană, rusă și cu o bogată iconografie cu fotografii a protagonistului monografiei.

Monografia bibliografică  Mihai Cimpoi : O istorie deschisă a culturii noastre va fi utilă celor interesaţi de istoria, dar și de parcursul prezent a literaturii române, studiată şi analizată profund și multilateral de remarcabilul cărturar Mihai Cimpoi.

                                                                                    Taisia Foiu, sef Secției Memoria Chișinăului

 

                                                                                    

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s