Drumul lung către noi înșine : Însemnările unui român basarabean…

Cărți noi în Colecția „Chișinău”

ungureanu

Ungureanu, Ion. Drumul lung către noi înșine : Însemnările unui român basarabean… / Ion Ungureanu. – Chișinău : [S. n.], 2017 (ÎS FEP „Tip. Centrală”). – 676 p. : fot.

Ion Ungureanu, actor, regizor și luptător pentru identitate națională din Republica Moldova, a îndeplinit funcția de ministru al culturii și cultelor al Republicii Moldova (6 iunie 1990 – 5 aprilie 1994) și a fost deputat în primul Parlament al Republicii Moldova în anii 1990-1991. Este unul din cei 278 care au votat  Declarația de Independență a Republicii Moldova la 27 august 1991.

Cartea Drumul lung către noi înșine : Însemnările unui român basarabean… a fost concepută de către Ion Ungureanu ca o călătorie a gândurilor sale în Timp și Spațiu, pornind cu anul 1989, când a revenit la Chișinău și s-a inclus în renovarea existenței plaiului natal.

Volumul începe cu un Cuvânt-înainte, după care urmează compartimentele Însemnările unui român basarabean: 1990-2017 și Epilog. Finisează lucrarea anexele Ion Ungureanu: Portret în Timp și în Spațiu și Ion Ungureanu : Cronica unei vieți.

Capitolul Însemnările unui român basarabean: 1990-2017 conține notițe de jurnal, articole, eseuri, interviuri, care reflectă conștientizarea vieții politice și a celei culturale din Republica Moldova și România din anii 1990-2017.

Epilogul include rânduri scrise de autor în anul 2016, aflându-se în spital, după verdictul necruțător pronunțat de doctori. Vorbește despre senzațiile simțite în acea clipă, paralel relatând unele amintiri adunate în jurul său pe parcursul vieții.

Anexa Ion Ungureanu: Portret în Timp și în Spațiu cuprinde aprecieri ale scriitorilor, criticilor literari: Aureliu Busuioc, Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Dumitru Matcovschi, Mihai Cimpoi, Andrei Strâmbeanu, Ion Druță, Petru Hadârcă, Spiridon Vangheli, Vladimir Beșleagă, Arcadie Suceveanu…; actorilor, regizorilor, criticilor de teatru: Valentin Silvestru (București), Gheorghe Cincilei, Victor Parhon (București), Petru Vutcărău, Lucia Purice, Pavel Proca, Ala Menșicov, Mihai Fusu, Andrei Vartic, Alexa Visarion (București), Alexandr Kaliaghin (Moscova), Olga Garusov…; ale diverselor personalități ca: Eugen Doga, Alexe Rău, Nicolae Mătcaș, Octavian Ghibu (București),  Teoctist, arhiepiscop (București), Marius Lazurca, ambasador al României în RM, Vasile Nanea, diplomat (București) etc, care l-au cunoscut și au activat împreună cu actorul, regizorul și luptătorul pentru identitatea națională din Republica Moldova Ion Ungureanu.

Anexa Ion Ungureanu : Cronica unei vieți include notițe din viața și activitatea autorului prezentate pe ani, pe luni (în unele cazuri fiind indicate chiar data și ora), începând din ziua nașterii (2 august 1935) până la 2 august 2017 când la Chișinău, la Muzeul Național de Arheologie și Istorie a avut loc manifestarea In memoriam Ion Ungureanu, organizată de Direcția Cultură a Primăriei Municipiului Chișinău.

Cartea este completată cu fotografii de fapte și evenimente din viața și activitatea lui Ion Ungureanu: casa părintească din Opaci, anii de studenție, din lumea teatrală și cinematografică, întâlniri teatrale, diplomații culturale, între prieteni și colegi, clipe omagiale etc.

Cartea poate fi consultată la Secția „Memoria Chișinăului”, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s