Emil Loteanu: splendoarea și prăbușirea visului romantic

Cărți noi în Colecția „Chișinău”

Loteanu

Plămădeală, Ana-Maria. Emil Loteanu: splendoarea și prăbușirea visului romantic / Ana-Maria Plămădeală. – Chișinău : Epigraf, 2017. – 224 p.: il. – ISBN 978-9975-60-277-8.

Emil Loteanu, este cel mai mare regizor moldovean al tuturor timpurilor, unul din cei mai reprezentativi regizori ai cinematografiei secolului trecut. Talentul său vulcanic s-a manifestat nu numai în cinematografie: el fiind autorul unor plachete de versuri inspirate și culegeri de proză autentică.

Pentru merite deosebite în domeniul cinematografiei Emil Loteanu a fost distins cu titlul de „Artist al poporului din Federaţia Rusă”, „Artist al poporului din RSSM”, i s-a decernat Premiul de Stat al RSSM… Renumitele sale pelicule Poienile roşii, Lăutarii, O şatră urcă la cer, Tandra şi gingaşa mea fiară, Ana Pavlova ş.a. au fost menţionate cu multiple premii şi diplome internaţionale, iar filmul O şatră urcă la cer a fost liderul ecranului în anul 1976.

Autoarea acestei monografii, Ana-Maria Plămădeală, dr. în studiul artelor, cunoscând-ul îndeaproape pe regizorul Emil Loteanu, ne propune un studiu cuprinzător, profund, care, deși îl descrie cu o firească exaltare, nu își ferește nici privirea critică de la eroul său.

Volumul începe cu un preambul intitulat Hermeneutica artei – hermeneutica vieții. Structura monografiei este axată pe miturile călăuzitoare ale creației lui Loteanu: mitul eternei revoluții, mitul eternei reîntoarceri, mitul eternei libertăți și mitul eternului feminin, mitul geniului, precum și filmul ca fenomen al metacreației.

Volumul este completat cu imagini din fragmete ale filmelor regizorului preluate din Arhiva Studioului „Moldova-Film” și arhiva Uniunii Cineaștilor din Moldova.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s