La temelia Comunicațiilor și Tehnologiei Informației în Moldova

ComunicatiiAndros, Timofei. La temelia Comunicațiilor și Tehnologiei Informației în Moldova / Timofei Andros ; red.: Nicolae Misail ; lector: Ruxanda Nichitin. – Chișinău : S. n., 2017. – 248 p.: fot. – ISBN 978-9975-58-116-5.

Lucrarea de față este o culegere de articole prin care este redată succint dezvoltarea și funcționarea ramurii de comunicații în Moldova. Articolele sunt scrise în baza activității  persoanelor care au activat de-a lungul timpului în această ramură și au dorit să-și împărtășească amintirile pentru a le face istorie. O importanță majoră o au articolele: La temelia comunicațiilor și tehnologiei informației în Moldova; Crearea și modernizarea rețelelor telefonice ale Moldovei; Primele centrale telefonice digitale în Moldova; Utilizarea cablului în telecomunicațiile interurbane ale Moldovei etc.

Volumul este destinat tuturor celor interesați de istoria telecomunicațiilor în Republica Moldova.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s