Știați că? 100+ fapte interesante despre Chișinău

Propunem atenției dvs. curiozități, date interesante, fapte diverse ce fac referință la trecutul și prezentul capitalei noastre. Sperăm să vă trezească interesul și vă dorim o lectură agreabilă!

 1. Chişinăul este menţionat pentru prima dată în documentele istorice în 17 iulie 1436, iar 14 octombrie este Hramul Orașulu.
 2. …oraşul Chişinău este situat pe şapte coline situate în forma unui cerc. Pe cea mai înaltă colină se află sectorul Ciocana. Cel mai jos punct este centrul oraşului, locul constituirii oraşului Chişinău, în preajma râului Bâc. La fel pe 7 coline se află şi oraşele Roma, Moscova, Vilnius, Praga, Kiev, Bruxelles, Lisabona.
 3. …suprafaţa oraşului constituie cca 120 km.p., suprafața municipiului cca 635 km.p. Ca suprafaţă, oraşul Chişinău este asemănător cu Tallinn, capitala Estoniei.
 4. … oraşul are 780 mii de locuitori (anul 2017), densitatea populației orașului de reședință – 5.514 loc./1 km.p.
 5. … conform cercetărilor arheologice de teren primii locuitori au viețuit aici cu 12 mii de ani î. Hr. La Mălina Mică și pe Valea Schinoasa s-au găsit obiecte din cremene din epoca paleolitului târziu.
 6. … Prin geometria străzilor şi cartierelor Chişinăul se aseamănă cu Sankt-Petersburgul, iar oraşul vechi, cu piaţa centrală şi străzile care se îndepărtează de el, amintește de București.
 7. … în anul 1897 Chişinăul intra în topul celor 20 de oraşe mari ale Imperiului Rus.
 8. …oraşul Chişinău este situat pe malurile râului Bâc, afluent pe dreapta al Nistrului, lungimea râului Bâc este de 155 km. Anume în apropierea râului au apărut primele aşezări omeneşti, care ulterior au devenit capitală.
 9. … peste râul Bâc numai în raza municipiului Chișinău se află circa douăzeci de poduri rutiere, în afară de cele pietonale.
 10. … Chişinăul primeşte statutul de oraş în 1812 (populaţia 7 mii oameni) şi devine centrul administrativ (capitala) al regiunii Basarabia în anul 1818 (18 mii oameni)
 11. … prima Dumă a Chişinăului a fost aleasă în 1818. Era constituită din cinci persoane de diferite naţionalităţi: un moldovean, un rus, un bulgar, un grec şi un evreu.
 12. рrimul primar al Chişinăului a fost „căpitanul slujbei moldoveneşti” Anghel Nour.
 13. …cel mai longeviv primar al Chișinăului a fost Carol Schmidt – 26 de ani (1877-1903).
 14. …spre anul 1882, în Chişinău se construiesc: o conductă de apă, canalizarea şi primele staţii electrice.
 15. …сea mai veche comunitate din Chişinău este comunitatea armenilor.
 16. …prima instituţie de învăţământ din Chişinău a fost Seminarul duhovnicesc (1813).
 17. …în perioada interbelică domnişoarele puteau merge să-şi facă studiile la liceele „Principesa Dadiani”, „Regina Maria”, Școala Eparhială, iar băieţii la liceele „B.P. Hasdeu”, „Mihai Eminescu”, „Alexandru Donici” şi „Alecu Russo”.
 18. …primul transport urban a fost tramvaiul tras de cai, apărut în 1878, iar primele tramvaie electrice au apărut în 1912.
 19. …veacul de aur al arhitecturii coincide cu activitatea arhitectului Alexandru Bernardazzi şi a primarului Carol Schmidt.
 20. …primul hotel în Chişinău a fost hotelul „Peterhof” (1867).
 21. …hotelul „Palace” (1914) a fost cel mai bun hotel din Chișinău în perioada intebelică. În acest hotel a apărut primul ascensor. Oaspeților li se ofereau aici, în premieră, servicii speciale: livrarea bucatelor din restaurante, achiziționarea biletelor la tren, la teatru, etc.
 22. …pe locul McDonald’s de azi, cu 100 de ani în urmă era hotelul „Bristol”.
 23. …primul concurs „Miss-Chişinău” a fost organizat pentru prima dată la Chişinău în anul 1930. Prima domnişoară câştigătoare a concursului „Miss-Chişinău” a fost Dora Levenzon.
 24. …pe locul unde acum se află Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P. Cehov” a fost Sinagoga Corală a evreilor. Pe locul actualei Filarmonicii la începutul sec. XX, se dădeau reprezentanții de circ.
 25. …prima bibliotecă publica orăşenească a fost deschisă în anul 1832.
 26. …Clopotnița din faţa Catedralei a fost construită în anul 1840, aruncată în aer în 1962, restabilită în 1998.
 27. …Clopotnița de lângă Catedrală are cinci clopote. Ele au greutatea totală de 12 tone 400 kg.
 28. …Arcul de Triumf a apărut întâmplător. Deoarece cel mai mare clopot nu a încăput în turnul din faţa Catedralei, s-a decis de a construi ceva deosebit unde se va instala acest clopot şi un orologiu.
 29. …Arcul de Triumf din Chişinău are la bază proiectul Arcului de Triumf din Roma. Porțile Sfinte au o înălțime de 13 m.
 30. …în prima jumătate a sec. XIX, timp de 60 de ani la Chişinău, au fost construite 12 arce. S-a păstrat doar unul.
 31. …în oraşul Bolgrad, regiunea Odessa, se află Catedrala Schimbarea la Față, care este geamăna Catedralei Nașterea Domnului din Chişinău (acelaşi arhitect A. Melnikov).
 32. …monumentul lui Ștefan cel Mare a „călătorit” de mai multe ori în România, s-a întors la Chișinău, dar și aici a fost schimbat în câteva locuri.
 33. …biserica Măzărache este cea mai veche biserică din Chișinău.
 34. …numele sectorului Botanica vine de la Şcoala de Horticultură fondată la 1842, cu primul parc dendrologic, numit pe acele timpuri „grădină engleză” sau cum îi spuneau locuitorii din preajmă – „grădină botanică”.
 35. …denumirea sectorului Ciocana provine de la fostul sat Ciocana Nouă, care a fost inclus în circumscripţia Chişinăului abia în anul 1959.
 36. …sectorul Râşcani a primit denumirea de la antroponimul Râşcanu, numele unor proprietari de pământ, bogați, pe moșiile cărora se află azi sectorul Râşcani.
 37. …Poşta Veche îşi trage numele încă de pe timpurile când acolo se afla un oficiu poştal cu han și crâşmă, unde călătorii se odihneau şi schimbau caii de poştă.
 38. …primul plan general de dezvoltare a Chişinăului a fost aprobat de către conducerea ţaristă în anul 1834, în baza căruia oraşul s-a dezvoltat până în anul 1949.
 39. …pe locul clădirii Preşedinției în trecut se afla biserica luterană germană sf. Nicolai, construită în 1833.
 40. …abia în 1862 a apărut prima stradă pavată din Chișinău.
 41. …în anul 1910, la Chişinău se aflau 142 străzi şi stradele, 12 pieţe, 5 grădini şi scuaruri. În anul 2018, la Chişinău se atestă 733 bulevarde, străzi și stradele, 16 piețe, două grădini, 14 parcuri și scuaruri.
 42. …până în anul 1974, clădirea Sălii cu Orgă găzduia Banca de Stat.
 43. …cel mai vechi monument din Chişinău este bustul lui Alexandr Puşkin (1885).
 44. …Aleea Clasicilor a fost inaugurată la 29 aprilie 1958, din inițiativa Uniunii Scriitorilor, unul dintre inițiatorii principali fiind Andrei Lupan, președintele acestei uniuni de creație.
 45. …cel mai înalt monument al Chișinăului este monumentul lui Serghei Lazo – 7,5 m, cel mai mic – figurina din bronz a Micului Prinţ din parcul Valea Morilor – 11 cm.
 46. …cel mai vechi spaţiu verde din Chişinău, dar şi din întreaga Moldovă este Grădina Publică „Ştefan cel Mare şi Sfânt”, amenajată în 1818, și care se întinde pe 7 hа, având 7 intrări.
 47. …gardul din fontă care împrejmuieşte Grădina Publică „Ştefan cel Mare şi Sfânt” este proiectat de către arhitectul Alexandru Bernardazzi și este veritabil.
 48. …la Chişinău, în apropiere de Schinoasa, se află cel mai falnic dintre stejarii ocrotiţi de stat: are diametrul 32 m şi perimetrul de acoperire – 1024 m.p, vârsta 400 ani.
 49. …cascada din parcul Valea Morilor are 171 trepte.
 50. …în suburbia Chişinăului se află rezervorul de apă de la Ghidighici şi 23 de iazuri.
 51. …lungimea lacului de la Valea Morilor constituie circa 800 m, lăţimea – 400 m, adâncimea – 4 m.
 52. …cea mai scăzută temperatură în oraş a fost înregistrată la 20 februafrie 1954: – 28,9 C. Cea mai înaltă – la 19 iulie 2007: + 39,4 C.
 53. …edificiul, unde se afla hotelul „Suisse” – (în prezent Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”), – este unica clădire a fostului hotel, reconstruită și păstrată până în zilele noastre.
 54. …în clădirea unde se află acum Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, până la 1950, hotelul „Suisse”, unul dintre cele mai selecte din acea vreme. Aici au fost cazați Nicolae Iorga, Hristo Botev, Mihail Sadoveanu, Octavian Goga, prozatorul francez Henri Barbusse, solistul de operă rus Feodor Șaliapin, Regele Serbiei Milan I ș. a.
 55. …Biblioteca Publică Orașenească (azi Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”) între anii 1901-1941 a funcţionat în clădirea Primăriei.
 56. …prima instituţie de învăţământ superior din Basarabia a fost Учительский институт (1915), în Moldova după  anul 1940 – Universitate Pedagogică „I. Creangă”, deschisă la Chișinău în anul 1940.
 57. …clădirea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, a fost restabilită (după seismul din 1984) după schițele originale la scara 1:2. Anterior aici era Gimnaziului nr. 1 de băieţi, ulterior Liceul de băieţi „B.P. Hasdeu”.
 58. …primul spectacol la Teatrul Naţional de Operă şi Balet a fost opera „Grozovan” de compozitorul  D. Gerșfeld (1956),  iar primul balet – „Fântâna din Bahcisarai”, de V. Astafiev (1957).
 59. …cel mai înalt edificiu administrativ din Chişinău (18 etaje) este fostul sediu al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.
 60. …pe locul Cinematografului „Patria” Emil Loteanu, se afla clădirea Adunării Nobilimii, unde se adunau nobilii basarabeni. În 1897 aici pentru prima dată a fost prezentat primul film.
 61. …40 de ani Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” a purtat nume lui Al. Pușkin (1949-1989).
 62. …pe Aleea Clasicilor sunt amplasate 30 de busturi ale unor sciitori, poeţi, savanţi, oameni de stat şi de cultură. Iniţial, la deschidere, erau 12 busturi.
 63. …bustul lui Al. Puşkin din Chişinău este o copie exactă, într-o mărime mai mică, a monumentului lui Puşkin din Moscova (sculptor A. Opekuşin).
 64. …monumentul lui A. Puşkin din Chişinău (1885) este al treilea monument din lume dedicat memoriei poetului, după Moscova şi Sankt Petersburg.
 65. …pe locul Casei Guvernului, la începutul anilor 60, se afla teatrul de vară şi circul Şapito.
 66. …monumentul lupoacei capitoline cu Romulus şi Remus este o copie exactă a vestitului monument de la Roma Lupa Capitolina. Sculptura este făcută din bronz şi cântăreşte 200 kg.
 67. …la amenajarea monumentului „Eternitate” au fost utilizaţi sute de metri cubi de granit roșu, adus din regiunea rusă Karelia. Înălțimea piramidei din cinci arme stilizate are 25 de metri.
 68. …edificiul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice a fost construit inițial ca un pension pentru copiii de nobili.
 69. …în clădirea Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, din decembrie 1917 până la 27 martie 1918, și-a ținut lucrările Sfatul Țării, primul parlament al Basarabiei. Aici s-a votat Actul Unirii Basarabiei cu România.
 70. …bustul lui Eminescu de pe Aleea Clasicilor are şi un mic secret: dacă ghidul plasează grupul de turişti în spatele lui, atunci se poate observa în profilul bustului configuraţia feţei autorului (Lazar Dubinovschi).
 71. …primul tren a ajuns în gara Chişinău la 15 august 1871 din or. Odessa. Călătoria a durat șapte ore.
 72. …în secolul trecut, calul pe care stă Gr. Kotovski, era unul din cele trei statui cabaline din Europa. Lungimea monumentului are 12 m, greutatea 20 tone, iar greutatea sabiei 95 kg.
 73. …leiii din Grădina Publică „Ştefan cel Mare și Sfânt” au fost amplasați aici după cel de-al Doilea Război Mondial. Sunt făcuţi din marmură și stau în poziții diferite.
 74. …Palatul Naţional „Nicolae Sulac” (fostul „Palatul Octombrie”) este o copie în miniatură a Marelui Palat din Кremlin, Moscova. Aici a fost instalat primul escalator din Chişinău.
 75. …numărul populaţiei municipiului Chişinău (850,5 mii) este aproximativ egală cu numărul populaţiei din unele capitale europene ca: Amsterdam, Olanda, (848 mii), Zagreb, Groația (790 mii), Skopje, Macedonia (850 mii).
 76. …Chişinăul ocupă locul 47 din cele 100 de oraşe mari din Europa.
 77. …Arcul de Triumf din Chişinău ocupă locul 5 printre cele mai frumoase Arce de Triumf, conform raitingului revistei „Aeroflot Premium”.
 78. …cea mai mare arteră din Chișinău – șos. Muncești, are lungimea de peste 13 km. Cea mai scurtă stradă din Chișinău este str. Valeri Cikalov, sect. Botanica (41 m), iar cea mai lată – bd. Dacia.
 79. …Chișinăul este unul din puținele orașe, al cărui nume nu a suferit nicio schimbare de la origini și până în prezent.
 80. …Chișinău se află la o distanță de 448 km de București (România) și 471 km de Kiev (Ucraina), capitale ale statelor vecine.
 81. …Chișinău deține acorduri de înfrățire cu 15 și acorduri de colaborare cu 8 orașe din lume, primul fiind Grenoble, Franța (ianuarie 1977).
 82. …54 de persoane sunt deținătoare ale titlului „Cetățean de onoare al Chișinăului”.
 83. …Bulevardul Ștefan cel Mare pe scurt timp în anul 1918 s-a numit strada Unirii.
 84. …Bulevardul Ștefan cel Mare s-a schimbat numele de șapte ori. El s-a numit : Milioanelor, Moscova, Alexandrovskaia, Unirii, Alexandru cel Bun, Regele Carol II, Lenin.
 85. …primul havuz din Gradina Publică a fost construit în anul 1927, după proiectul lui Alexandru Plămădeală. El se afla pe locul celui actual, construit în anul 1960.
 86. …pe locul Teatrului de Operă şi Balet, până la începutul anilor 70, se afla cafeneaua „Focuşor”, foarte vestită în acea perioadă, anterior aici se afla Casa Guvernatorului.
 87. …în Chişinău se află 125 de monumente istorice de însemnătate națională și 452 monumente de însemnătate locală.
 88. …pe str. Şciusev se află cele mai multe monumente istorice de însemnătate locală (54), urmează str. Bucureşti (28) şi str. Columna (27).
 89. …primul hotel construit la Chişinău, după al Doilea Război Mondial, care activează şi în prezent este  hotelul  „Chişinău” (1959).
 90. …în Catedrala Sf. Teodora de la Sihla, în perioada sovietică se afla Muzeul ateismului.
 91. …cel mai mare parc, сa întindere este Valea Trandafirilor, pe locul doi este parcul „La izvor”, pe al treilea – Valea Morilor.
 92. …primele automobile au apărut în proprietatea chişinăuienilor în anii 1908-1910.
 93. …primul automobil pe care l-au văzut chişinăuienii a fost „Berliet”, adus din Odessa pentru cel mai mare proprietar basarabean Pantelimon Sinadino.
 94. …primele taxiuri şi autobuze au apărut la Chişinău în anul 1909.
 95. …prima rută de autobuz  interurbană (marca „Fiat”) a fost stabilită pe şoseaua Chişinău-Costiujeni în 1909.
 96. …prima clădire construită pe actualul bd. Ștefan cel Mare din Chișinău a fost Seminarul Teologic, ctitorit de mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni în 1813.
 97. … actualul bulevard Ștefan cel Mare a fost la început calea de acces către tabăra militară rusă, dislocată în 1789 în partea de  vest a Chișinăului de altădată.
 98. …actualul sediu al Guvernului Republicii Moldova a fost construit pe locul în care se afla cândva Mitropolia. Terenul pentru ctitorie, cu o suprafață de aproape 65.000 de metri pătrați, a fost oferit cadou de către guvernatorul Nicolae Behmetiev mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni.
 99. …începutul transportului public în Chișinău datează din anul 1888, când a fost luată hotărârea de a construi o linie de tramvai, iar în anul 1889 pe str. Alexandrovscaia a circulat primul tramvai tras de cai.
 100. …în anul 1913, în Chişinău a circulat primul tramvai electric. Pentru comparaţie, la Bucureşti – 1871, la Kiev – în anul 1891, la Moscova – 1899.
 101. …primul troleibuz, a fost dat în folosință în anul 1949, pe bd. Lenin (azi, bd. Ştefan cel Mare) de la Staţia Căii Ferate până la Institutul de Medicină. Chiar din primul an a transportat 1 mln. de pasageri.
 102. …Moldova ocupă locul 10 în lume în ceea ce privește viteza internetului. În lista oraşelor conectate la net, Chişinăul ocupă locul 16, cu viteza medie de 21,02 Mbps. Cea mai mare viteză a internetului a fost constatată la Seul – 31,7 Mbps.

Advertisements

One thought on “Știați că? 100+ fapte interesante despre Chișinău

 1. Foarte interesant articolul. 100 de curiozități despre Chisinau pe care ar trebui sa le cunoasca fiecare locuitor. Eu am citit cu placere!

  Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s