Vlad Druc – cineast înnăscut

Aniversări – 2018

 

R-Druck
Vlad Druc, cineast

Vlad Druc s-a născut la 17 octombrie 1948 în satul Pociumbăuți, raionul Edineț. În acest an împlinește vârsta de 70 de ani. Secția „Memoria Chișinăului” îi adresează calde felicitări, urări de bine și sănătate! Prin documentarele sale, conscarate mai multor personalități chișinăuiene – „Arta”, „Maria Codreanu”, „Gobelen”, „Timpul creației”, Moldova-87”, „Vai, sărmana turturică!”, „Lică Sainciuc”, „Nea Costache”, „Alexandru Cazacu” ș.a., el a înveșnicit creația acestor maeștri ai teatrului, scenei, artelor plastice, muzicii.

Vlad Druc a studiat timp de un an regie teatru la Institutul de Arte „G. Musicescu” (1966-1967) din Chișinău, după care și-a continuat studiile la Moscova, la prestigiosul Institut Unional de Stat al Cinematografiei (VGIK) și a absolvit în 1973 facultatea regie film documentar.

A debutat în cinematogrfaie cu documentarul „Arta” – regia și scenariul, imaginea: Ion Bolboceanu în 1971 (studioul „Moldova-film”). În acest film găsim imagini cu Boris Zahava, rectorul Școlii de Teatru „B. Șciukin” din Moscova care a venit la Chișinău pentru a felicita prima promoție de absolvenți ai acestei Școli – Filiala Chișinău – „Teatrul „Luceafărul”. După care urmează scene din spectacolul „Mai tare ca moartea”. Tot în acest documentar sunt filmați pictorul-ceramist Serghei Ciocolov, tânăra interpretă de muzică ușoară Maria Codreanu, care interpretează romanța „Vezi rândunelele se duc” și cântecul „Mi-e dor”.

În timpul filmărilor. În dreapta Vlad Druc
În timpul filmărilor. În dreapta Vlad Druc

Vlad Druc a activat la studioul „Moldova-film” din 1973 până în anul 2000. Aici a realizat un număr mare de documentare pe cele mai diferite teme din actualitatea vieții – filme sociale, dar și filme legate de destine umane. A fost pe magistrala Baikalo-Amur, de unde s-a întors cu un documentar, în Leipzic („Moldova la Leipzic”), în Franța („Întâlniri pe pământul Franței”), la București în timpul revoluției din decembrie1989 împreună cu regizorul Valeriu Gagiu („Crăciun însângerat”) ș.a.

Documentarul „Jocurile copilăriei noastre” (scenariul și regia în colaborare cu Mircea Chistrugă) a însemnat un moment de cotitură pentru filmul nonficțiune din Moldova: prin noutatea temei și stilistica sa.

Emoționant până la lacrimi este și documentarul „Cheamă-i, Doamne, înapoi!” (scenariul Dumitru Olărescu), dedicat părinților noștri.

Vlad Druc este autorul unor documentare consacate Chișinăului: „Chișinău” – 1998, studioul „Bucium”, „Rapsodie chișinăueană” – 1999, ProFilm. Creația lui Vlad Druc a fost înalt apreciată în articole și studii. În 1996 i-a fost acordat Premiul Național al Republicii Moldova.

De mai mulți ani Vlad Druc este profesor și șef de catedră la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, unde pregătește cadre de cineaști.

 

Larisa Ungureanu, critic de film


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s