Plăci comemorative dedicate personalităților din domeniul științei

Hora Științei Hasdeu

La Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a fost dat startul campaniei de comunicare și promovare „Hora Științei” care se desfăsoară în perioada 10-14 noiembrie 2018. Secția „Memoria Chișinăului”  vă propune să faceți cunoștință cu personalități marcante care și-au adus aportul la dezvoltarea Științei, memoria cărora a fost imortalizată printr-o placă comemorativă ampasată pe una din străzile din Chișinău.

 Alexandru Hîjdeu (1811-1872) – savant şi scriitor (1957; bust, sculpt. V. Krakoveak, arh. F. Naumov; Grădina Publică)

Anatol Drumea (1930-2010) – academician, doctor în geologie (placă comemorativă; str. Gheorghe Asachi, 60/3)

Anatol Kovarski (1904-1974) – savant, genetecian (placă comemorativă; str. Alexei Şciusev, 101)

Anatol Zubcov (1900-1967) – profesor, savant (2001; bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, curtea Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”)

Anton Ablov (1905-1978) savant, chimist (placă comemorativă; str. Academiei, 3)

Bogdan Petriceicu Hasdeu (1838-1907) academician, filolog, scriitor (1988; sculpt. Mircea Spinei; bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 148, colț cu str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, clădirea BM „B.P. Hasdeu”, fostul hotel „Suisse”)

Boris Lazarenko (1910-1979) academician, doctor habilitat în ştiinţe tehnice (placă comemorativă; str. Academiei, 5)

Boris Şarapov – savant neurolog (placă comemorativă; str. Vladimir Korolenko, 2)

Condrat Mursa (1935-2003) – savant (2004; placă comemorativă; str. Ion Creangă, 82/4)

Constantin Florea  – jurist (placă comemorativă; bd. Cuza-Vodă, 15/2)

Constantin Sibirschi (1928-1990) – academician, matematician (1996; placă comemorativă; str. Lech Kaczynski, 4)

Constantin Sibirschi (1928-1990) – matematician, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei (placă comemorativă; str. Academiei, 5)

Constantin Stere (1865-1936) – scriitor și om politic, savant (1995; placă comemorativă; str. Alexandru Plămădeală, 3)

Dimitrie Cantemir (1673-1723) – savant, scriitor, enciclopedist şi domnitor al Moldovei (1957; bust, sculpt. Nicolae Gorenişev, arh. F. Naumov; Grădina Publică)

Dumitru Chiţusavant (placă comemorativă; str. Academiei, 3/3)

Eugen Popuşoi – medic, savant (placă comemorativă; str. Bogdan Voievod, 10/1)

Eugen Russev (1915-1982) – savant (2000; sculpt. Valeriu Doicov, arh. Victor Sava; bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 159)

Eugeniu Gladun (1936-2014) – dr. habilitat în medicină (placă comemorativă; fațada imobilului din str. Burebistra, 93)

Gheorghi Lazurievski (1906-1987) academician (1985; placă comemorativă, sculpt. I. Beldii, arh. N. Vlasov; str. Academiei, 3)

Haralampie Vasiliu (1880-1953) – primul rector al Universităţii Agrare (07.10.1998; bust; sculpt. S. Odainic, I. Ghitman; str. Mirceşti, 44, Universitatea Agrară de Stat din Moldova)

Iacob Copanschi (1930-2006) – academician, savant, istoric (2010; placă comemorativă, arh. Semion Şoihet; str. Armenească, 42)

Ilie Untilă – savant în domeniul geneticii (19.07.2011; placă comemorativă; str. Mihail Kogălniceanu, 80)

Ion Dumeniuk (1936-1992) savant, lingvist, profesor universitar (1998; placă comemorativă; str. Nicolae Dimo, 29/3)

Ion Vatamanu (1937-1993) – savant şi scriitor (1999; placă comemorativă, sculpt. V. Doicov, arh. V. Sava; str. Academiei, 3)

Iurie Lealicov (1909-1976) – academician, chimist analitic (placă comemorativă; str. Academiei, 3)

Ivan Vladimirovici Miciurin (1855-1935) – botanist rus, practician al selecției plantelor, membru de onoare al Academiei Sovietice de Științe (bust; str. Mirceşti, 42, Universitatea Agrară de Stat din Moldova)

Konstantin Ţiolkovski (1857-1935) – savant rus în domeniul rachetelor (1965; bust; str. Miorița, 5, Uzina Experimentală a Institutului de Fizică Aplicativă al Academiei de Ştiinţe a Moldovei)

Mihail Iaroşenco (1900-1985) – savant în domeniul hidrobiologiei (placă comemorativă; str. Academiei, 1)

Natalia Gheorghiu (1914-2001) – academician, chirurg (bust, sculpt. B. Dubrovin; str. Burebista, 93, Institutul Mamei şi Copilului)

Natalia Gheorghiu (1914-2001) – medic, chirurg pediatric (2004; placă comemorativă; str. Florilor, 12/1)

Nicolae Dimo (1873-1959) academician, specialist în domeniul pedologiei (placă comemorativă; str. Nicolae Dimo, 1/1)

Nicolae Gărbălău (1931-2006) – academician, chimist (2010; placă comemorativă; str. Alexie Mateevici, 84)

Nicolae Gărbălău (1931-2006) academician (placă comemorativă; str. Academiei, 3)

Nicolae Iorga – istoric, scriitor, om politic, academician român (1993; monument, bust, sculpt. N. Ecovici; la intersecţia străzilor Nicolae Iorga şi Bucureşti)

Nicolae Testemiţanu – profesor universitar, medic (1995; monument, sculpt. M. Spinei, arh. G. Spinei, meşter A. Ciobanu; str. Nicolae Testemiţeanu, 27)

Nicolae Testemiţanu (1927-1986) – medic, profesor universitar (1989; sculpt. Mircea Spinei, arh. Galina Sluris, meşter Anatol Ciobanu; bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 192, Blocul nr.1 al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”)

Nicolae Testemiţanu (1927-1986) – medic, profesor universitar (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 69)

Onisifor Ghibu (1883-1972) – scriitor, om politic, membru corespondent al Academiei Române (1999; placă comemorativă, sculpt. Gh. Adoc; str. Nicolae Costin, 63, Liceul „Onisifor Ghibu”)

Petru Stratulat (1948-2015) –  dr. în medicină, pediatru (placă comemorativă; fațada imobilului din str. Burebistra, 93)

Sergiu Rădăuţanu (1926-1998) academician (1999; sculpt. Valeriu Doicov, arh. Victor Sava; bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 168, Blocul nr. 1 al Universităţii Tehnice din Moldova)

Sergiu Rădăuţanu (1926-1998) – fizician, membru de onoare al Academiei Române (1999; bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 132)

Silviu Berejan (1927-2007) savant, filolog, lingvist (2010; bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 64)

Tadeusz Malinowski (1921-1996) – fizician, academician (placă comemorativă; str. Academiei, 5)

Tadeusz Malinowski (1921-1996) savant de origine poloneză (2001; placă comemorativă; str. Bulgară, 24A).

Toma Ciorbă (1864-1936) – medic umanist (1965; stelă, restaurată în 1996, sculpt. N. Gorionâşev; bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 163, Spitalul de boli infecţioase „Toma Ciorbă”)

Tudor Gheorghiță (1947-2004) – microbiolog (2002; placă comemorativă; str. 31 August 1989, 137A)

Tudor Strişcă (1953-1995) – doctor în geografie (1998; placă comemorativă, arh. Iu. Casap; bd. Decebal)

Valentin Ignatenco (1944-1993) – medic (placă comemorativă; str. Grenoble, 149, Spitalul Clinic Municipal pentru Copii „Valentin Ignatenco”)

Vasile Anestiade (1928-2014) – dr. habilitat în medicină (placă comemorativă; fațada blocului morfologic al Univ. de Stat de Madicină și Farmacie din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 192)

Vasile Badiu (1933-1994) – savant, istoric și critic literar (placă comemorativă; str. Magda Isanos, 11A)

Vasile Ceban (1917-2008) savant (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 159)

Vasile Coroban (1910-1984) academician, istoric, critic literar (placă comemorativă; str. Academiei, 6/2)

Vasile Procopișin (1934-2008) – doctor în farmaceutică, prof. univ. (placă comemorativă; fațada imobilului din str. Romană 19/1)

Vladimir Andrunachevici (1947-1997) savant, matematician (placă comemorativă; str. Academiei, 5)

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s