Identitățile Chișinăului

unnamed„Identităţile Chișinăului”, conferinţă internaţională (4 ; 2018 ; Chișinău). Materialele Conferinţei Internaţionale „Identităţile Chișinăului”, Ediţia a 4-a, 19-20 octombrie 2017, Chișinău, Republica Moldova / coord.: Sergiu Musteaţă, Alexandru Corduneanu. – Chișinău: Arc, 2018 (Tipogr. „Bons Offices”). – 296 p. : fig., fot. – (Seria „Istorii și Documente Necunoscute – IDN” : Culegere de studii ; C 7 / coord.: Sergiu Musteaţă). – ISBN 978-9975-61-871-7. – Texte : lb. rom., engl., rusă.

Volumul de față este rezultatul îmănuncherii comunicărilor din cadrul Conferinţei Internaţionale „Identităţile Chișinăului”, ediţia a 4-a, 19-20 octombrie 2017, Chișinău, Republica Moldova. Acest proiect a fost conceput în anul 2011 de către Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Moldova și Grupul Civic pentru Patrimoniul Cultural în parteneriat cu Direcția Cultură a Primăriei Municipiului Chișinău. Lucrarea Identitățile Chișinăului este realizată bienal, iar până în prezent au fost publicate patru ediții ale proiectului.

Lansarea a avut loc la 21 noiembrie  2018 în sala de conferințe a Muzeului Național de Artă al Moldovei, moderatorii evenimentului find și cooordonatorii volumului –  prof. dr. Sergiu Musteață și Alexandru Corduneanu care au semnat și Introducerea.

Spre deosebire de celelalte ediții, actuala, conține două interviuri: unul În loc de prefață: Chișinău: la cumpăna „scoaterii ascundere” (interviu cu academicianul Mihai Cimpoi), iar cel de-al doilea În loc de postfață: O mărturisire de credință pentru Chișinău (interviu cu scriitorul Vladimir Beșleagă) ambele consemnate de Alexandru Corduneanu.

Ediția din anul 2018 este stucturată în două capitole: Orașul literar și artistic și Orașul ca topos istoric și cultural.

Capitolul Orașul literar și artistic cuprinde următoarele articole: Despre poezia inspirată de oraș / Leo Butnaru; Hotelul Londra și consacrarea unui poet [Constantin Stere] / Iurie Colesnic; Imaginea Chișinăului în presa interbelică românească: (auto)imagologie literară / Diana Vrabie; Chișinăul și chișinăuienii. Exercițiu de imagologie literară / Aliona Grati; Jurnal de Chișinău (1970-1980) / Leo Butnaru; Chișinăul lui Nicolae Lupan / Mihaiela Toader; Chișinăul lui Efim Crimerman / Sergiu Musteață; Chișinăul în viziunea dramaturgilor și a regizorilorde teatru / Larisa Ungureanu; Chișinău: între amurgul dionisiac și recrudescența bizantină / Ghenadie Postolachi; marcaje pentru un sistem al spațiului cultural / Alexandru Corduneanu; Petru Jireghea conjugă lumea cu verbul cromatic / Vladimir Bulat.

Capitolul Orașul ca topos istoric și cultural cuprinde următoarele cronici: Aspecte ale istoriei Chișinăului din vechime până în pragul epocii moderne / Andrei Eșanu, Valentina Eșanu; Vama domnească și poșta veche a Chișinăului / Andrei Eșanu, Valentina Eșanu; Градостроительство Кишиневасо дня основания и до наших днеи / Анатол Гордеев; Politici imperiale între centru și periferie: cum și-a păstrat Chișinăul statutul de centru administrativ al Basarabiei / Virgil Pâslariuc; Pe urmele unui manuscris inedit din Chișinăul de altădată (Ф.Ф. Вигель, Замечания на нынешнее состояние Бессарабии, 1823) / Maria Danilov; Arhitectul Luka Zaușkevici (1807 – după 1859) / Alla Chastina; Ograda Armenească din Chișinău (1813-1922) / Lidia Prisac; 185 лет со дня основания первой публичной библиотеки города Кишинева (22 августа 1832 г. – 22 августа 2017 г.). Спорная преемственность / Михаил Слобозияну; Activitatea Dumei Orășănești din Chișinău în perioda primarului Dmitri Mincov (primul mandat, 1850-1854) (II) / Ion Duminica; Filantropii Chișinăului. Gheorghe Balș / Olga Grusova; O imagine a alterității. Chișinăul în viziunea contelui Serghei D. Urusov / Lucia Sava; Кишинев в 1913 году (по материалам газеты «Придунайский край») / Лидия Цыганенко; Monumentul-Izvor General Pion / Iuliana Rusanovschi; Asigurarea cu produse alimentare a locuitorilor orașului Chișinău în timpul înfomeatării artificiale a populației din RSSM (1944-1947) / Mariana S. Țăranu; Strada Nicolae Iorga din municipiul Chișinău, între trecut, prezent și viitor / Ana Carp; Biserica Sfântul Ilie din Chișinău / Dinu Poștarencu; Как типовой проект стал памятником архитектуры (или к вопросу об авторстве Римско-католического костела в Кишиневе) / Наталия Юрченко; Thoughts on the future quality and identity of Chișinău / Bo Larsson; Noile simboluri ale comunelor Ciorăscu și Băcioi, Municipiul Chișinău / Silviu Andrieș-Tabac; Galeriile de la Cricova, Municipiul Chișinău. Imaginea actuală a căutărilor arhitecturale și artistice / Aurelia Trifan; Orașul Chișinău – epicentru al acțiunilor de revitalizare a tradiției culturale / Ludmila Moisei; Imaginea Chișinăului: între oferta turistică și experiența urbană / Maria Axenti; Capitala republicii moldova, Chișinău – un haos urbanistic reflectând o societate în derută / Gilles Duhem.

Textele articolelor sunt preponderent în limba română, dar în lucrare întâlnim și articole în limba rusă sau engleză. Pentru a face cunoștință îndeaprope cu volumul, îl găsiți în Colecția „Chișinău” a Secției „Memoria Chișinăului”, subdiviziune a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s