Monumentul-izvor General Pion

Secția „Memoria Chișinăului” propune atenției dvs. articolul Monumentul-izvor General Pion, publicat în volumul Identitățile Chișinăului. Ediția a IV-a, semnat de Iulian Rusanovschi.

Monumentul-izvor în memoria victoriilor de la Mărăști și Mărășești de la Chișinău a fost generalul_Pion_Georgescuridicat datorită eforturilor depuse de generalul Georgescu (cunoscut drept Generalul Pion Georgescu), ex-președinte al Ligii Culturale din Chișinău în perioada interbelică, acesta fiind susţinut în acţiunile sale de garnizoana Buiucani. Monumentul era amplasat pe drumul Chișinău-Buiucani (în apropiere de str. Vasile Lupu), fiind unul impunător atât ca dimensiuni, cât și ca stil arhitectural. Fiind ridicat din piatră, avea o înălţime de aproximativ 7 metri. La bază aufost instalate patru trepte din piatră, care înlesneaua ccesul la gura izvorului, iar în vârf era încununat cu o cruce. Monumentul a fost ridicat din piatră de Putna, varul a fost adus din Muntenia, lemnul din Ardeal, iar nisipul din Basarabia. Înfrăţirea acestor elemente a dat construcţiei o frumuseţe și o simbolistică aparte. Monumentul-izvor a fost ridicat la 20 de ani după biruinţa Armatei Române la Mărăști și Mărășești, pentru a preamări pe Dumnezeu și pe toţi cei ce s-au jertfit, au luptat, luptă și contribuie la unirea și înălţarea neamului românesc. Presa interbelică invita toţi cetățenii la inaugurarea acestui monument: „… pentru ca să vină să vadă că orice colţ se poate sfinţi prin sacrificii și muncă în folosul obștesc, că nu e vorba numai de apa de izvor adusă sub monument pentru a potoli setae oamenilor și animalelor, ci de aceea a unei educaţii vii a poporului nostru și pe care acolo vă voi spune-o cum se va face pentru a nu mai înseta în veac”. Duminică, 21 noiembrie 1937, ora 11.30, a avutloc solemnitatea sfinţirii izvorului General Pion. La ora 11.30 s-a oficiat sfinţirea apei de către un soborde cinci preoţi în frunte cu preotul profesor universitar Dimitrie Popescu-Moșoaia. Răspunsurile au fost date de corul elevilor Seminarului Teologic, sub conducerea domnului profesor L. Cadea .La acest eveniment au luat parte un număr mare de credincioși, printre care și generalul Georgescu Pion, comandantul garnizoanei Buiucani, Nicolae Popescu-Prahova, decanul Facultăţii de Teologie, profesorul universitar T.G. Bulat și V. Radu, prim-viceprimarul Demir Apostolescu, subprefectul T. Bădăluţă, domnul L.T. Boga (director al Liceului „Alexandru Donici”), inspectorul școlar I. Obadă, chestorul poliţiei A. Berezovschi, corpul ofiţeresc din garnizoana Buiucani ș.a. După încheierea serviciului religios a luat cuvântul preotul Dumitru Popescu-Moșoaia, care a menţionat: „Cu cele mai alese simţiri salut fapta creștinească și românească săvârșită de către dl general Georgescu Pion, care cu ajutorul garnizoanei a ridicat acest monument măreţ și simbolic pentru viaţa neamului”. La rândul său, generalul Georgescua spus: „Deși avem o ţară bogată și plină de frumuseţi, deși munţii noștri aur poartă, totuși noi, cum zice poetul, cerșim din poartă în poartă pentru că nuștim să-i exploatăm. Am făcut acest izvor dintr-un sentiment de deprindere pentru acţiune. Acţiunea înseamnă viaţă. Cine e în acţiune trăiește, cine nue în acţiune moare. Acţiunea constructivă e folositoare. Din acest sentiment și din dorinţa de a lăsa o urmă, am pornit acest lucru. Am făcut acest monument după 20 de ani de la victoria de la Mărăști șiMărășești și am chemat aici toate sufletele acelora ce s-au sacrificat, care au luptat și luptă pentru înălţarea neamului. L-am făcut în [formă de] cruce. Crucea e sus, căci pe ea stă crucificatul Iisus. Prin sacrificiu și muncă am ridicat aici altar. Din credinţă am făcut-o, nu din ambiţie. Din toate părţile e materialul. Piatra e din Putna, lemnul e din Ardeal, varul din Muntenia, nisipul din Basarabia. Înfrăţirea acestor elemente a dat monumentul cu frumuseţea lui. Așa români de pretutindeni uniţi vor face gloria ţării Românești. Este o pildă că unirea e puterea”. După această cuvântare, generalul Georgescu a dat monumentul în primire Primăriei municipiului Chișinău, solicitând totodată noului commandant al garnizoanei să poarte de grijă monumentului. Înurma acestui gest, prim-viceprimarul Demir Apostolescu a menţionat: „În numele Primăriei municipiului Chișinău mulţumesc domnului general Georgescu și zic: precum numele său a fost scris cu litere de aur în istoria neamului, tot așa numele său va fi trecut în cartea de aur a orașului”. Apoi solemnitatea a luat sfârșit.

002
Monumentul în perioda celui de-al doilea război mondial

Izvorul General Pion s-ar fi aflat azi între străzile Constantin Stere și Alexandru Plămădeală, în parcul Valea Morilor. Locul exact al monumentului a fost stabilit datorită unor hărţi germane de război, care descoperă traiectoria drumului ce ducea din Chișinău spre satul Buiucani. Astăzi acest drum este de fapt str. Vasile Lupu și a fost modificat. Totuși, o fotografie din 1942 sau 1943 a permis identificarea locului unde s-a aflat construcţia cu o exactitate uluitoare. La 100 de ani după victoria Armatei Române la Mărăști și Mărășești, am venit cu iniţiativa restabilirii monumentului. Schiţa de proiect a fost executată de arhitectul Mihai Andrieș și a fost contrasemnată de arhitectul-șef al municipiului Chișinău. Concomitent, proiectul de reconstituire a monumentului a fost avizat pozitiv de catre Academiei de Știinţe din Moldova și Comisia Monumentelor Istorice, ultima oferind avizul de rigoare cu privire la locul instalării monumentului. Acesta va fi reamplasat pe locul său de altădată, în parcul Valea Morilor, iar accesul spre el se va face pe o alee nouă, ce se va construi concomitent cu izvorul. Ulterior, proiectul de decizie privind restabilirea monumentului va fi dezbătut în Consiliul municipal Chișinău. Așa să ne ajute Dumnezeu!

Sursa: RUSANOVSCHI, Iulian.  Monumentul-izvor General Pion. In: Identitățile Chișinăului. Ediția a IV-a. Chișinău: Editura ARC, 2018, pp. 206-208.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s