Carol Schmidt – un nume care a rezistat în timp

Astăzi, 9 aprilie 1928 s-a stins din viața cel mai logeviv primar, un primar de legendă a Chișinăului Carol Schmidt.

Vă propunem un articol semnat de Mihail Coca, cercetător, membru al Uniunii Jurnaliștilor din R. Moldova.

În micul studiu enciclopedic “Semimileniul Chișinăului“, publicat în anul 1936 în revista “Din trecutul nostru“, Gheorghe Bezviconi scria:


Bustul lui Carol Schmidt

”…în Chișinău trebuie să existe o stradă a poetului Pușkin și alta – a guvernatorului Feodorov, creatorul Chișinăului nou, care dânsul –  a păstrat după proiectul din 1834 toate denumirile moldovenești ale străzilor, desființate de parveniții actuali. Sunt nume rusești, dar   indispensabile pentru Chișinău, precum numele contelui Kiseleff  la București! Măcar o parte a străzii Sinadino trebuie să poarte numele acestei familii, care a zidit pe strada Sinadino biserica Sf. Pantelemon (1892), a condus la înflorire Banca Municipiului și a dat doi primari însemnați ai orașului1.

La prima vedere s-ar părea că Gheorghe Bezviconi ar fi neglijat sau omis premeditat încă un nume indispensabil de Chișinău – Carol Schmidt,  cel mai longeviv primar al Chișinăului (1877 – 1903), activitatea căruia a fost marcată de o contribuție deosebită la dezvoltarea și modernizarea orașului.

 Asemenea lacune însă nu-i erau caracteristice lui Gheorghe Bezviconi.

Deoarece, ironia soartei (?..), strada Carol Schmidt…exista în Chișinău la momentul publicării studiului lui Gheorghe Bezviconi în anul 1936.

Considerat de contemporani drept cel mai bun primar al Chișinăului din toate timpurile – „… orașul nostru n-a avut niciodată un primar ca neîntrecutul Carol Schmidt”2Carol Schmidt a fost și rămîne unicul primar de Chişinău care a avut în timpul vieţii o stradă care îi purta numele.

Cetățenii recunoscători au solicitat administrației orășului ca strada pe care locuia primarul Carol Schmidt să-i poarte numele.

Denumirea străzii s-a păstrat în perioada anilor 1902 – 1944.

Astfel, pe un plan al orașului Chișinău din timpul administrației rusești, datat cu începutul secolului XX (mai precis, după anul 1910)3, vedem, mai jos de strada principală a urbei – “Александровская” [Alexandrovskaia], strada „К. A. Шмидта” –

___________________________________

1 Bezviconi, Gheorghe. Semimileniul Chișinăului [Colecția “Scrieri despre Chișinău”]. Chișinău. Editura  “Museum”, 1996. 96 p.: il. p.31

2  Din amintirile lui Pavel Cuzminschi. Revista ,,Viața Basarabiei”, 1934, nr. 9.

3 План Кишинева 1910-х годов. http://oldchisinau.com/starye-karty-i-ulicy/starye-karty-kishinyova/plan-kishinyova-1910-kh-gg/

План Кишинева 1910-х годов [Planul Chișinăului din anii 1910] (fragment)

Semnificativ este faptul că administrația românească din perioada 1918 – 1944 (exclusiv 28 iunie 1940 –  a doua jumătate a anului 1941), care a schimbat toate  denumirile străzilor din partea centrală a orașului (“orașul nou”), a găsit de cuviință să păstreze denumirea numai a unei străzi – cea a lui Carol Schmidt!

            Pentru confirmare a se vedea mai jos:

  • Planul Chișinăului din anul 19194 – “Str. Carol Smidt” –

План Кишинёва 1919 года [Planul Chișinăului din anul 1919] (fragment)

  • Planul orașului din anul 19255  – “Str. Carol Smidt” –

______________________________

План Кишинева 1919 годa. http://oldchisinau.com/starye-karty-i-ulicy/starye-karty-kishinyova/plan-kishinyova-1919-goda/

5 План Кишинева 1925 года. http://oldchisinau.com/starye-karty-i-ulicy/starye-karty-kishinyova/plan-kishinyova-1925-goda/

План Кишинева 1925 года [Planul Chișinăului din anul 1925] (fragment)

  • Planul orașului din anul 19336 – “Strada Carol Schmidt” –

             План Кишинева 1933 года [Planul Chișinăului din anul 1933] (fragment)

                Printre denumirile de străzi cu nume românești – Alexandru cel Bun, Ardealului, Cantemir, Cetatea Albă, General Berthelot, General Broșteanu, Mihai Viteazu, Regele Carol, Regele Ferdinand, Regina Maria, Unirei, Ștefan cel Mare etc. – se evidențiază strada care purta numele unui funcționar din administrația rusească!

Conform unei harți germane din anul 19417, lucrurile rămîn neschimbate, adică strada continuă să-și păstreze numele – “Carol Smidt” –

______________________________

6 План Кишинева 1933 года. http://oldchisinau.com/starye-karty-i-ulicy/starye-karty-kishinyova/plan-kishinyova-1933-goda/

Немецкая карта Кишинева 1941 года. http://www.etomesto.ru/map-europe_moldova_chisinau-1941/

Немецкая карта Кишинева 1941 года [Hartă germană a Chișinăului anului 1941] (fragment)

            Și numai după revenirea sovieticilor în anul 1944, numele străzii este schimbat în «Сталинградская» [Stalingradskaia] (1944 – 1961), iar ulterior – în str. 25 Octombrie (din 30.11.1961).

Faptul că numele primarului Carol Schidt a rezistat în timp constituie mai degrabă o excepție decît o legitate, fiind, totodată, o dovadă a înaltei aprecieri (depolitizate și deideologizate) a funcționarilor din admnistrația rusească și românească a meritelor lui Carol Schmidt în dezvoltarea orașului Chișinău.

Mai mult ca atît, «În ultimii ani de viață Karl Schmidt a fost grav bolnav. În 1926, vizitîndu-l acasă, delegația primăriei și-a expriman recunoștința în fața meritelor sale deosebite și a emis o hotărîre de a-i mari pensia60 (aici și în continuare evidențierea textului îmi aparține – m.c.)»7.

«Karl Schmidt s-a stins din viață la 9 aprilie 1928 (…) Presa vorbea despre “alocarea sumei de 25.000 de lei pentru bustul care trebuia instalat în grădina publică, în semn de recunoștință pentru ceea ce a făcut pe rarcursul acestor ani”. Dar soarta de mai departe a monumentului este necunoscută(…)

Făuritorul Chișinăului” a lăsat, de fapt, după sine cel mai grandios dintre monumente – întregul oraș62»8.

……………………………………………………………………………………………………..

            P.S. Prin hotărârea Comitetului Executiv al Consiliului Municipal Chişinău de Deputaţi ai Poporului nr. 11/77 din 25.07.1991, la propunerea, vorba lui Gheorghe Bezviconi, a unor parveniți ai momentului (unii chiar cu grade științifice!) au fost schimbate majoritatea denumirilor străzilor din centrul istoric al Chișinăului.

            Însă denumirea istorică a străzii pe care a locuit ilustrul primar de Chișinău Carol Schmidt așa și nu a fost restabilită.

“Marii specialiști” ai timpului nu au gasit merite în activitatea lui Carol Schmidt…

Abia prin decizia Primăriei Municipiului Chişinău nr. 16/5 din 23.07.1998 numele lui Carol Schmidt a fost atribuit unei străzi noi… dintr-o fundătură a capitalei.

Mai mult ca atît, puțin mai tîrziu viceprimarul Nistor Grozavu semnează Dispoziția Primăriei municipiului Chișinău nr. 1073/d din 30 decembrie 2013 “Cu privire la constituirea Grupului de lucru pentru examinarea problemelor privind comemorarea primarului de Chișinău Carol Schmidt”, care avea misiunea de a “elabora o concluzie unică privind oportunitatea comemorării acestei personalități”.

No comment, cum ar spune în astfel de caz englezii.

____________________

8 Garusova, Olga. Karl Schmidt. Primar al Chișinăului [Ediție trilingvă – germ., rom. și rus.]. Chișinău: Cartier, 2014. p.93

Ibidem, p.94

***

REZUMAT

Articolul are drept scop elucidarea unui fapt istoric unic, în felul său, de apreciere obiectivă, de către administrația română a Basarabiei în perioada interbelică (1918 – 1940), a meritelor unei personalități care aparținea unui regim antagonist de guvernare – cel rusesc din perioada 1812-1918.

Este vorba despre Carol Schmidt,  cel mai longeviv primar al Chișinăului (1877 – 1903), activitatea căruia a fost marcată de o contribuție deosebită la dezvoltarea și modernizarea orașului.

Considerat de contemporani drept cel mai bun primar al Chișinăului din toate timpurile – „… orașul nostru n-a avut niciodată un primar ca neîntrecutul Carol Schmidt” – Carol Schmidt a fost și rămîne unicul primar de Chişinău care a avut în timpul vieţii o stradă care îi purta numele.

Cetățenii recunoscători au solicitat administrației orășului ca strada pe care locuia primarul Carol Schmidt să-i poarte numele.

Denumirea străzii s-a păstrat în perioada anilor 1902 – 1944.

Articolul face referiri  la planurile datate cu anii 1910, 1919, 1925, 1933 și 1941 care demonstrează că denumirea străzii Carol Schmidt a rezistat în timp.

Cuvinte – cheie: Primar de Chișinău, Carol Scmidt, cel mai longeviv primar

SUMMARY
The article aims to elucidate a unique historical fact, in its way, by the Romanian administration of Bessarabia in the interwar period (1918 – 1940), of the merits of a personality belonging to an antagonistic governing regime – the Russian one from 1812 -1918.
It is about Carol Schmidt, the most long-lived mayor of Chisinau (1877-1903), whose work was marked by a special contribution to the development and modernization of the city.

Considered by contemporaries as the best mayor of Chisinau of all time – “… our city never had a mayor like the unbelieving Carol Schmidt” – Carol Schmidt was and remains the only mayor of Chisinau who had a street life which bears his name.

Grateful citizens have asked the town’s administration for the street where Mayor Carol Schmidt lived to be named.

The name of the street was preserved during the years 1902-1944.

The article refers to the plans dated 1910, 1919, 1925, 1933 and 1941 which show that the street name Carol Schmidt resisted over time.

Key words: Mayor of Chisinau, Carol Scmidt, the longest-serving mayor

***

LISTA ILUSTRAȚIILOR

План Кишинева 1910-х годов [Planul Chișinăului din anii 1910] (fragment). http://oldchisinau.com/starye-karty-i-ulicy/starye-karty-kishinyova/plan-kishinyova-1910-kh-gg/

План Кишинева 1919 годa [Planul Chișinăului din anul 1919] (fragment). http://oldchisinau.com/starye-karty-i-ulicy/starye-karty-kishinyova/plan-kishinyova-1919-goda/

План Кишинева 1925 года [Planul Chișinăului din anul 1925] (fragment). http://oldchisinau.com/starye-karty-i-ulicy/starye-karty-kishinyova/plan-kishinyova-1925-goda/

План Кишинева 1933 года [Planul Chișinăului din anul 1933] (fragment). http://oldchisinau.com/starye-karty-i-ulicy/starye-karty-kishinyova/plan-kishinyova-1933-goda/

Немецкая карта Кишинева 1941 года [Hartă germană a Chișinăului anului 1941] (fragment). http://www.etomesto.ru/map-europe_moldova_chisinau-1941/

LIST OF ILLUSTRATIONS

The Chisinau Plan of 1910 (fragment). http://oldchisinau.com/starye-karty-i-ulicy/starye-karty-kishinyova/plan-kishinyova-1910-kh-gg/

The Chisinau Plan of 1919 (fragment). http://oldchisinau.com/starye-karty-i-ulicy/starye-karty-kishinyova/plan-kishinyova-1919-goda/

The Chisinau Plan of 1925 (fragment). http://oldchisinau.com/starye-karty-i-ulicy/starye-karty-kishinyova/plan-kishinyova-1925-goda/

The Chisinau Plan of 1933 (fragment). http://oldchisinau.com/starye-karty-i-ulicy/starye-karty-kishinyova/plan-kishinyova-1933-goda/

 Asemenea lacune însă nu-i erau caracteristice lui Gheorghe Bezviconi.

German Map of 1941 Chişinău (fragment). http://www.etomesto.ru/map-europe_moldova_chisinau-1941/ ��S|\�

Mihail Coca


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s