Eugen Bâzgu. Arhitectura tradițională – memorie identitară

Această carte, prefațată de soția și colega de muncă, Varvara Buzilă, doctor, conferențiar universitar, refletă preocupările arhitectului și cercetătorului Eugen Bâzgu (1955 – 2016), un enciclopedist al patrimoniului cultural, care cunoștea ca nimeni altul locul amplasării monumentelor de istorie și cultură de pe teritoriul țării noastre, timpul edificării și istoria evoluției lor, cât și, în cazul dispariției unora din ele, circumstanțele care le-au generat.

          Volumul a fost structurat în șapte capitole tematice, urmate de: Tabel cronologic din viața și activitatea arhitectului Eugen Bâzgu, Lista proiectelor realizate, Lista publicațiilor științifice și Iconografie.

Primul capitol este întitulat Biserici de lemn și reflectă tipologia bisericilor de lemn din Moldova medievală (în lumina izvoarelor scrise), trunchiul de arbore ca stâlp (picior) al mesei din altarul bisericii. Autorul se oprește asupra repertoriului monumentelor ecleziastice de lemn din județul Unghen, al bisericilor de lemn și zid din Basrabia, alcătuit de Arhimandritul Visarion Puiu la 1920. Un loc aparte în acest capitol îi revine restaurării bisericii de lemn din satul Palanca, Călărași. Cel de al doilea capitol se numește Biserici de zid și mănăstiri, alcătuit din câteva paragrafe, unul din ele, întitulat Noi contribuții la cercetarea bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Căușeni, scris împreună cu istoricul Ion Tentiuc, un altul cu tutlul Istoria mănăstirii Dobrușa, scris împreună cu Ieromonahul Nectarie Gherman. Prezintă interes paragraful numit Scoaterea ochilor sfinților – legendă și practică magică.

          Capitolul trei – Mănăstiri rupestre – include patru paragrafe despre mănăstirile rupestre din bazinul fluviului Nistru, care au fost arterele de răspândire a creștinismului, complexul rupestru Soroca, reevaluări cronologice ale complexului monastic rupestru Butuceni-Orhei, reactualizarea problemei vizând evoluția complexului monastic din Saharna. Urmează capitolul IV, întitulat Arhitectura populară în piatră, care are două paragrafe: unul este un ghid practic despre arhitectura populară din zona Orheiului Vechi (coautor – Mihai Ursu), în al doilea se analizează influențele orientale în arhitectura vernaculară de piatră din zona Orheiului Vechi.

Ultimele trei capitole: Instalații tehnice (morile subterane din Basrabia, moară cu ciutură sau morișca din ținutul Soroca, procedee tradiționale de captare a apei potabile), Etnologie (arhetipul început-sfârșit și conotațiile sale semantice în gândirea populară, arhetipul întreg-parte, semnificațiile mito-simbolice ale pietrei în gândirea populară, hurdughia – casa cetei de flăcăi, obiceiuri și datini despre construcția casei la românii de la est de Prut, coliba mortului în contextul imaginarului tradițional (coautor – Varvara Buzilă), Alte expresii ale patrimoniului cultural (file din istoria artei fotografice în spațiul basarabean, pod de fier peste apa care desparte și unește).

          Capitolul Alte expresii ale patrimoniului cultural prezintă interes și prin faptul că unele compartimente sunt dedicate Chișinăului. E vorba de Piața Marii Adunări Naționale, Alexandru Bernardazzi, noi și apa cea de toate zilele (despre clărirea fostului castel de apă), Restaurarea unui vechi imobil de pe strada Tricolorului din Chișinău (cu numărul 38), Conservarea și reconsiderarea patrimoniului cultural imobil al capitalei Republicii Moldova.

          Cartea se adreseză unui cerc larg de cititori, dar, întâi de toate, specialiștilor din domeniul culturii, cercetării, educației, toți cei care sunt preocupați de păstrarea, salvarea și punerea în circulație a patrimoniului cultural național.

Larisa Ungureanu, Secția Memoria Chișinăului

Bâzgu, Eugen. Arhitectura tradițională – memorie identitară / Eugen Bâzgu; Muzeul Naț. de Etnografie și Istorie Naturală, Societatea de Etnologie din Rep. Moldova. – Chișinău: S.n., 2018- 548 p. : fig., fot., tab. Texte: lb. rom., rusă.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s