Nicolae Roibu. Oglinzile memoriei: (proză și publicistică)

Volumul „Oglinzile memoriei: (proză și publicistică)” de Nicolaie Roibu este structurat în câteva compartimente.

 Primul compartiment, întitulat „Carte de vizită”, include 23 de eseuri, medalioane și dialoguri cu personalități din viața cultural-artistică și științifică din Republica Moldova și România. Al doilea compartiment poartă titlul de „Scriitorii în imperiul răului”, alcătuit din „Reflecțiile pe marginea unei teme tabu”, care include trei materiale. Primul este întitulat „Să fii scriitor, să fii fii comunist”, al doilea  „Scriitori în imperiul răului” (II) și „Scriitori în imperiul răului” (III). Sunt o serie de mărturisiri ale scriitorilor moldoveni, care și-au început activitatea în perioada sovietică sau au „prins agonia imperiului”. Pentru unii a fost o fericire că au „debutat în timpul libertății” și nu au scris poezii despre Lenin, pentru alții a fost „tributul pe care îl plătea fiecare, după care își cîștiga libertatea de a-și face opera”.

Un compartiment aparte în ocupă cel numit „Dinastii”, în care autorul, jurnalistul și publicistul Nicolae Roibu, scrie despre mai multe dinastii de muzicieni, interpreți, pedagogi, preoți, învățători din Republica Moldova. Un alt compartiment este „doldora” de întâmplări haioase din viața mai multor personalități din lumea noastră literară, teatrală, muzicală, cinematografică, politică, științifică și religioasă.

„Dreptul la nume”, include și zece povestiri din cartea „Calea spre nume”, apărută la editura „Literatura artstică” în anul 1987. Acest capitol este urmat de două articole: unul despre „viața unui publicist specializat în tematica culturală”, un cronicar „cu barbă” al vieții noastre culturale, cum este Nicolae Roibu, semnat de Vlad Pohilă, al doilea – o biografie detaliată, scrisă de Maria Sargun.

În volum mai este inclus și un Curriculum Vitae al lui Nicolae Roibu, o Bibliografie selectivă și „Despre Nicolae Roibu” – note și aprecieri despre creația literară și publicistică, apărute în mass-media.

Roibu, Nicolae. Oglinzile memoriei: (proză și publicistică) / Nicolae Roibu; cop.: Svetlana Cersac. – Chișinău: S.n., 2018. – 416 p.: fot.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s