Mitropolitul GURIE – Procesul și apărarea mea

Volumul  „Mitropolitul Gurie – Procesul și apărarea mea” face parte dintr-un triptic editorial, închinat Mitropolitului Gurie (1877 – 1943) și e ultimul din trilogia „Mitropolitul Gurie –misiunea de credință și cultură”. În acest volum, ca și în primele două, sunt publicate lucrările care poartă semnătura eruditului ierarh. A fost „re-publicat, cum se menționează în compartimentul Din partea coordonatorului, vastul său memoriu documentat despre controversatul „caz Gurie”, care a marcat puternic nu doar destinul vrednicului cărturar și militant pentru credință, ci și istoria Bisericii Ortodoxe din Basrabia.”

Până la ora actuală, în cadrul tripticului editorial, au ieșit de sub tipar primele două volume: „Mitropolitul Gurie – misiunea de credință și cultură” (2007) și „Mitropolitul Gurie – operă zidită în destinul Basarabiei” (2016). Pe făgașul reconsiderării valorilor esențiale de păstrare a credinței strămoșești și a demnității naționale se înscrie și reeditarea lucrării autobiografice a Mitropolitului Gurie Grosu „Procesul și apărarea mea. Denunțarea complotului apocaliptic”, apărute la București în anul 1937. Textul acestui memoriu-document constituie esența volumuli trei al tripticului editorial „Mitropolitul Gurie – misiunea de credință și cutură”. S-au împlinit 80 de ani de la apariția acestei cărți „menite să facă lumină într-un caz fără precedent în istoria noastră social-politică și cultural-spirituală modernă: culpabilizarea nedreapră prin întocmirea unui dosar împotriva mitropolitului Basarabiei, care a culminat cu înlăturarea sa din înalta demnitate,” scrie Silvia Grosu, doctor în istorie, în studiul „Mitropolitul Gurie al Basrabiei – recurs la reperele identitate”. Un alt studiu, inclus în carte, întitulat „Mitropolitul Basarabiei Gurie Grosu în fața istoriei”, este semnat de profesorul universitar, dr. hab. Anatol Petrencu.

Volumul este alcătuit din șapte Părți (cea de a șaptea parte conține Anexe),cât și compartimentele Mitropolitul Gurie – tabel cronologic; Tabla de materii; Anexe și Fotografii de epocă și imagini de la evenimentele de comemorare a Mitropolitului Gurie al Basarabiei.

Cartea a fost editată cu controbuția Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Larisa Ungureanu, Secția Memoria Chișinăului

Mitropolitul Gurie – Procesul și apărarea mea. Denunțarea complotului apocaliptic. / ed. îngrijită și coord. de Silvia Grossu. – Chișinău: Epigraf, 2018. – 400 p.: foto.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s