Chișinău, evocări interbelice

Volumul „Chișinău, evocări interbelice” este o antologie de texte sub formă de mărturii sugestive, coagulate în jurul fostei capitale a guberniei Basarabiei, devenit în perioada interbelică o portavoce a simțirii românești. Pentru mulți dintre noi, Chișinăul interbelic rămâne încă o necunoscută, constituind, în același timp „un spațiu al simbolurilor și al amintirii, al moștenirii și al conservării unui excepțional patrimoniu identitar, prea puțin cunoscut și valorificat,” cum notează în Argument Diana Vrabie, critic literar, doctor în filologie, conferențiar universitar, care a îngrijit această ediție. „Demersul nostru de cercetare”, cum scrie Diana Vrabie în continuare, a fost dorința de a completa aceste „locuri ale memoriei”, prin scoaterea la lumină a unor texte ce „vorbesc în numele orașului”.

          Cartea se deschide cu un Cuvânt de însoțire, semnat de Adrian Dinu Rachieru, critic literar din Timișoara, care menționează că exegeta coboară în „Arcadia culturală” a interbelicului, „chemând la rampă martori credibili”: scriitori, publiciști, juriști, dramaturgi, agronomi, profesori universitari, preoți, folcloriști, cronicari teatrali care au trăit și au activat în acea perioadă. Acest „buchet de mărturii” este însoțit de un Minidicționar al autorilor antologați, plasat la sfârșitul volumului. Printre autori îi găsim pe Mihail Sadoveanu, Octavian Goga, Gheorghe V. Madan, Constantin Stere, Petre Constantinescu-Iași, Gala Galaction, Petre Cazacu, Pavel Cuzminchi, Ștefan Ciobanu, Nicolae N. Beldiceanu, Gheorghe G. Bezviconi ș.a. Iată cât de poetic descrie Chișinăul în „Impresii din Basrabia” (1918) Ion C. Teodorescu: „Înfățișarea orașului e din cele mai interesane. Poziția lui e pitorească. Cu poalele pe vale, unde se află și strada principală, Chișinăul se odihnește comod pe coasta dulce a unui deal, încoronându-i muchea.” O altă descriere, diametral opusă, vine din partea poetului Alexandru Ropot: „Primul aspect care surprinde la Chișinău este peisajul negru al ciorilor. Ciorile împodobesc toate străzile orașului. Pentru un călător care a văzut orașele din Ardeal pline de porumbei albi, ciorile Chișinăului arată, mai mult decât orice, diferența dintre două lumi.” Prozatorul George Dorul Dumitrescu scrie despre „Toamna la Chișinău” (1936): „Coboară încet și nesimțit dinspre viile Buiucanilor, dar întotdeauna, de când o țin chișinăuienii minte, cu itinerariul fix spre inima orașului… Din dreptul Liceului Militar, cu streașina plină de porumbei albi – „ca niște tristeți albe” – cum i-a descris atât de frumos și atât de poetic într-o compoziție Nicuale Petre din clasa a VII-a, cel mai bun elev la limba română, drumul toamnei se ridică și coboară. Ridică, în primul rând, pe Inzova, la „Restaurantul creștinesc”,…

Aceste mărturii despte Chișinău au fost publicate în presa timpului: „România” (Iași), „Lumina” (București), „Basarabia” (Chișinău), „Opinia” (Iași), „Sfatul Țării” (Chișinău), „Dreptatea” (Chișinău), „Tribuna școalei” (Chișinău), „Viața Românească” (București), „Adevărul literar și artistic” (București” ș.a.

Ideea alcătuirii acestei antologii „Chișinău, evocări interbelice” aparține scriitorului Alexandru Corduneanu și face parte din proietcul „Identitățile Chișinăului”. Cartea a apărut cu sprijinul Grupului Civic pentru Patrimoniu Cultural din Chișinău și a fost editată la București în anul 2018.

Larisa Ungureanu, Secția Memoria Chișinăului

Chișinău, Evocări interbelice / Ed. îngrijită și argument de Diana Vrabie; cuvânt de însoțire de Adrian Dinu Rachieru. – București, 2018. – 389 p.

Fotografiile de pe copertă, preluate din colecțiile Iurie Șveț și Iurie Cojocaru


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s