Sfatul Țării. Documente. Vol. I ,II

În Notă asupra ediției volumului I istoricul Ion Țurcanu scrie: „Problema editării documentelor de bază ale Sfatului Țării, procesele-verbale ale ședințelor de plen, are istoria ei aparte. Nevoia realizării acestei opere s-a simțit mult întotdeauna, chiar și în perioada sovietică, deși pe atunci a cunoaște istoria adevărată a Sfatului Țării nu era voie. Accesul la materialele ce îl vizau era extrem de limitat, era obținut cu mare greu și puteau beneficia de el doar persoanele în care regimul avea deplină încredere. Din 1990 și mai cu seamă de la proclamarea independenței Republicii Moldova, aceste restricții au fost anulate. Dar în pofida speranței că, în sfârșit, cele mai importante documente ale Sfatului Țării vor putea vedea lumina tiparuluui, aceasta nu s-a întâmplat, în orice caz, până la apariția cărții de față nu a fost editată nicio culegere cât de cât cuprinzătoare cu astfel de materiale.”

Așa dar, Volumul I inaugurează editarea documentelor Sfatului Țării. Cest volum conține principalele mărturii documentare despre activitatea primului Parlament al Basarabiei: procesele-verbale ale ședințelor sale în plen. Pentru ca informația să fie transmisă cât mai exact, documentele au fost reproduse după originalul în limba rusă a timpului de atunci, cu unele ajustări de ordin ortografic. Fiecare document este însoțit de note și comentarii.

Volumul I include un studiu introductiv, „Între sublim și tragic. Sfatul Țării în documentele sale fundamentale”, semnat de Ion Țurcanu în care a fost cercetată detaliat istoria Sfatului Țării pentru a se ști ce a însemnat de fapt această instituție politică a Basarabiei, „atât de discutată și totuși atît de necunoscută pînă în prezent”, căreia istoria i-a hărăzit în contextul evenimentelor complicate din anii 1917-1918 un rol decisiv. Volumui I include și 3 Anexe: date biografice ale membrilor Sfatului Țării, tablou alcătuit de Comisia de lichidare a Sfatului Țării, cât și lista deputaților după procesele-verbale ale ședințelor în plen ale Sfatului Țării.

Volumul II continuă valorificarea documentelor inedite ale Sfatului Țării, publicând procesele-verbale ale Comisiei Agrare. În total, au văzut lumina tiparului 73 de procese-verbale, la care se adaugă descrierile succinte a 35 de ședințe publicate în ziarul Sfatul Țării. Documentele din acest volum sunt însoțite de un amplu studiu introductiv, întitulat „Legiferarea agrară în Sfatul Țării. Un obiectiv de cercetare ambițios, imperios și anevoios”, semnat de Ion Țurcanu. Volumul II include 8 Anexe.

Ambele volume au fost aprobate de Comisia de selecție pentru editarea cărții naționale și editate cu contribuția Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Larisa Ungureanu,

Secția Memoria Chișinăului

Sfatul Țării: Documente. Vol. I: Procesele-verbale ale ședințelor în plen / Ediție îngrijită, studiu introductiv, note și comentarii de Ion Țurcanu. – 2016. – 824 p. – Referințe bibliogr. în subsol.

Sfatul Țării: Documente. Vol. 2: Procesele-verbale ale ședințelor Comisiei Agrare. – 2018 – 612 p. – Texte: lb. rom., rusă. Referințe bibliogr. în note. – Referințe bibliogr. în subsol.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s