31 august – Ziua Limbii Române

Vă propunem o selecție de citate despre limba română

Dimitrie Cantemir

 • La omul întreg, cuvântul poartă sufletului, şi fapta comoara inimii.
 • Limba… este fiinţa vie care ne vine din timpurile cele mai depărtate ale trecutului nostru, ea este cea mai scumpă moştenire a strămoşilor care au lucrat, generaţie de generaţie, la elaborarea acestui produs sufletesc.
 • Limba cea mai curată este în mijlocul Moldovei, împrejurul Iaşilor, pentru că locuitorii din acest ţinut, din cauza prezenţei continue a Curţii domneşti, sunt mai şlefuiţi decât ceilalţi.

Constantin Negruzzi

 • Amestecarea unui norod cu altele îi strică patriotismul; cu el moare și poezia, care-i este limbajul.

Vasile Alecsandri

 • Limba este tezaurul cel mai preţios pe care-l moştenesc copiii de la părinţi
 • Apăraţi tezaurul cel mai scump ce-aţi moştenit de la strămoşi: limba, adică simbolul sacru al naţionalităţii noastre.
 • Naţionalitatea românilor se arată atât în limba şi datinile lor, cât şi în muzica lor deosebită de oricare artă.
 • Limba… este cartea de nobleţă, testimoniul de naţionalitate al unui neam; semnul caracteristic prin care membrii aceleiaşi familii se recunosc în marea diversitate a popoarelor din lume; lanţul tainic ce-i leagă împreună şi-i face a se numi fraţi; altarul împrejurul căruia toţi se adună cu inima iubitoare şi cu simţire de devotament unii către alţii.

Bogdan Petriceicu Hasdeu

 • Ca naţiunea să domnească prin sine în­săşi, ca să fie puternică şi re^ectată, ca limba ei să excite admiraţia popoarelor prin tezaure de geniu, aceasta se cheamă mărire naţională, iar dorinţa acestei mă­riri se cheamă patriotism.
 • În limbă o naţiune se priveşte pe sine însăşi intr-o lungă galerie de portrete din epocă în epocă, unele ceva mai şterse de vechime sau de împrejurări, dar în care totuşi ea îşi recunoaşte pe deplin indivi­dualitatea, cum a fost din leagăn, cum a crescut, cum a mers înainte şi iarăşi îna­inte, cum a ajuns acolo unde este.

Mihail Kogălniceanu

 • Să ne ţinem de obiceiurile strămoşeşti atât cât nu sunt împotriva dreptei cu­getări; să ne ţinem de limba, de datoria noastră, cum se ţine un om în primejdie de a se îneca de prăjina ce i se aruncă spre scăpare.

Mihai Eminescu

 • Nu avem să ne facem limba, ci să ne-o iubim şi să cinstim pe cei ce au plăsmuit-o atât de frumoasă şi de înţeleaptă cum o avem.
 • Numai în limba sa omul îşi percepe ini­ma pe deplin.
 • Limba noastră e singura în Europa care se vorbeşte aproape în acelaşi chip în toa­te părţile locuite de români.

Ion Luca Caragiale

 • Trăiască frumoasa şi cumintea lim­bă românească!… Fie în veci păstrată cu sfinţenie această scumpă carte de boierie a unui neam călit de focul atâtor încer­cări de pierzanie!

Mihail Sadoveanu

 • Când zici limba românească, înţelegi limba poporului.
 • Limba scrisă în veacurile trecute e aceeaşi în tot cuprinsul hotarelor noastre etnice.
 • Bogăţia limbii, variantele stilului poetic nu apare la întâmplare. E nevoie de aplecare necontenită şi pasionată asupra tezaurului limbii.

Alexe Mateevici

 • Limba noastră-i o comoară în adâncuri înfundată, un șirag de piatră rară pe moșie revărsată…
 • Limba noastră-i graiul pâinii, Când de vânt se mişcă vara; în rostirea ei bătrânii Cu sudori sfinţit-au ţara. Limba noastră-i frunză verde, Zbuciumul din codrii veşnici, Nistrul lin, ce-n valuri pierde Ai luceferilor sfeşnici.

Lucian Blaga

 • Limba este întâiul mare poem al unui popor.
 • Toţi românii anonimi, care, de-a lungul secolelor noastre primordiale, au creat limba românească, au colaborat la poezia lui Eminescu.
 • Limba de toate zilele este o unealtă şi o formă a spiritului, prin poezie limba de­vine un scop şi un conţinut al spiritului.

Grigore Vieru

 • Limba este cea mai mare dreptate pe care poporul şi-a făcut-o singur sieşi.
 • Sânt un om al nemâniei, lumii astea nestrăin. Vin din muții latiniei, deci, și scrisul mi-i latin!
 • Fără limba română n-aş fi ajuns poet.
 • Marginea Limbii Române este marginea Patriei şi-a cerului meu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s